Punct de vedere OAR: Proiectul de Norme Metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
OAR: Proiect Norme Metodologice securitate incendiu

Ordinul Arhitecților din România a transmis Ministerului Afacerilor Interne un punct de vedere al profesiei referitor la Proiectul NORME METODOLOGICE privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

În elaborarea acestui punct de vedere au fost luate în considerare contribuțiile membrilor Ordinului la Consultarea OAR privind Normele Metodologice de securitate la incendiu și protecție civilă, derulată în perioada 24 martie – 4 aprilie 2022.

Punctul de vedere, pe care îl publicăm integral mai jos, a fost structurat în trei părți:

  • Observații generale;
  • Analiza modificărilor survenite în timp;
  • Propuneri.

Observații generale

  • Proiectul nu se corelează cu Legea 50/1991 modificată și completată în 2022.
  • Raportul de expertiză tehnică este omis; singurul loc în care acesta este menționat este art 6 (2) – criterii de performanță ale materialelor de construcții.
  • Sintagma intrarea în legalitate nu este definită.
  • Anexa 6  – note – pct 2) nu se regăsește în tabel.
  • Anexa 11  – tabel  –  atenție litera b) este de două ori – de modificat în c).

Analiza modificărilor survenite în timp

Justificarea acestor observații ar putea fi clarificată prin analiza modificărilor survenite în timp la aceste reglementări.

Au fost analizate modificările aduse următoarelor acte normative:

  • Normele metodologice privind avizarea – autorizarea de securitate la incendiu, în perioada 2009 – 2022;
  • Legea 50/1991 privind autorizarea  executării lucrărilor de construcții; Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, în perioada 2009 – 2020.

Propuneri ale Ordinului Arhitecților din România

Propunerile Ordinului Arhitecților din România înaintate prin acest punct de vedere privind Proiectul NORME METODOLOGICE privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă vizează corelarea cu reglementările în vigoare, reintroducerea raportului de expertiză tehnică în documentele necesare avizării/autorizării și introducerea unui capitol Terminologie – în care să fie definite sintagmele specifice conținute în normele de aplicare.

Nu în ultimul rând, Ordinul a elaborat și prezentat în acest Punct de vedere al profesiei o serie de observatii si propuneri care vizează modificarea sau completarea unor articole din actul normativ.

Vă prezentăm mai jos, integral, Punctul de vedere al Ordinului transmis Ministerului Afacerilor Interne.