OAR susține păstrarea dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură în procesul de autorizare a lucrărilor de construire / desființare

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România susține păstrarea dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură în procesul de autorizare a lucrărilor de construire / desființare, considerată de o importanță majoră pentru calitatea mediului construit din România, precum și pentru activitatea Ordinului, care prin legea nr. 184/2001 a fost desemnat să ocrotească și să promoveze, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de arhitect.

OAR apreciază și încurajează inițiativa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației de a înlesni și simplifica pentru contribuabil procesul de obținere a autorizației de  construire/desființare, dar consideră că eliminarea dovezii de înscriere a documentației la Ordin în procesul de autorizare reprezintă o eroare, întrucât, pe lângă efectul dorit – acela de simplificare, acest demers produce și efecte nocive care afectează calitatea fondului construit, în special, și interesul public, în general.  

Acest instrument comportă valențe multiple, iar eliminarea sa are efecte asupra autorităților publice locale, autorităților publice centrale, precum și asupra Ordinului Arhitecților din România.

EFECTE ASUPRA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE

Solicitarea Dovezii OAR în procesul de autorizare conferă autorității publice emitente certitudinea că arhitectul care a semnat documentațiile tehnice are dreptul de semnătură valid și că îl poate exercita în condițiile legii, pe teritoriul României.

Eliminarea dovezii de luare în evidență a proiectului conduce la imposibilitatea aplicării prevederilor legale privind colectarea  timbrului arhitecturii, precum și a procedurii de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor.

EFECTE ASUPRA AUTORITĂȚILOR PUBLICE CENTRALE

Această dovadă produce, în mod direct, beneficii semnificative pentru interesul public și al autorităților publice centrale.

Prin înregistrarea proiectelor de arhitectură la Ordin, se creează o evidență unică, reală, actualizată a intervențiilor realizate asupra mediului construit și astfel se poate determina cu acuratețe care sunt regiunile din România în care s-a construit cel mai mult, care este ponderea lucrărilor noi în raport cu cele de modificare, precum și care sunt principalele ținte ale dezvoltatorilor în ce privește investițiile în construcțiile de locuințe sau realizate în scop comercial, de exemplu.

Utilitatea acestor date este de necontestat, ele fiind o sursă pusă în mod gratuit și transparent la dispoziția autoritățile interesate, în scopul folosirii lor, pentru realizarea de statistici sau analize relevante.

EFECTE ASUPRA ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

Prin eliminarea dovezii OAR se  îndepărtează, în același timp, și un mijloc eficient pentru detectarea și combaterea practicării semnăturii de complezență, acest flagel ce afectează profund nivelul calității arhitecturale în România.  

Eliminarea dovezii de luare în evidență înseamnă împiedicarea monitorizării profesiei de arhitect, iar, pe termen lung, înseamnă încurajarea unui mediu construit lipsit de valoare și de responsabilitate față de siguranța, securitatea și calitatea vieții comunității la nivel național.

În sensul sprijinirii păstrării dovezii, OAR a trimis ministerului o serie de propuneri privind Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Adresa completă transmisă ministerului este disponibilă aici, iar alte propuneri OAR ce vizează acest Proiect de ordin sunt disponibile la acest link