Punct de vedere al OAR referitor la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței privind eliminarea barierelor existente și asigurarea loialității în concurența operatorilor economici

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a transmis Consiliului Concurenței un punct de vedere al profesiei referitor la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței privind eliminarea barierelor existente și asigurarea loialității în concurența operatorilor economici.

Astfel, OAR își exprimă solidaritatea față de profesiile liberale vizate de adresa transmisă de Consiliul Concurenței către Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) referitoare la Ordinul menționat mai sus.

OAR susține și cunoaște faptul că eliminarea obstacolelor reprezintă un element cheie pentru asigurarea libertății economice care, împreună cu libera inițiativă, constituie fundamentul economiei de piață. Cu toate acestea, consideră că beneficiile urmărite trebuie analizate și din perspectiva importanței valorilor apărate prin intermediul prevederilor care impun aceste bariere. 

Rațiunea de a permite accesul pe piață doar pentru persoanele calificate în anumite domenii este de a avea rezultate de o calitate ridicată, persoane care își asumă responsabilitatea activității lor și de a avea consumatori protejați de interesele economice ale agenților comerciali pentru care deontologia profesională nu are aceeași valență ca pentru un medic, contabil, arhitect sau alt reprezentant al profesiilor liberale.

Întrucât Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională cu experiență de peste 20 de ani în promovarea și ocrotirea intereselor arhitecților, practicanți ai unei profesii liberale pentru care legea de organizare și exercitare nu impune limite privind accesul agenților economici pe piața serviciilor de proiectare, dorim să ne exprimăm opinia precum și câteva preocupări cu privire la modul de reglementare a profesiilor liberale, referindu-ne, în mod particular, la domeniul arhitecturii. 

OAR consideră că o serie de bariere în sfera profesiilor liberale ar fi justificate, printre altele, de apărarea interesului public, respectiv protejarea siguranței cetățenilor: apreciem că permiterea participării pe piață doar a persoanelor calificate din cadrul profesiilor liberale este esențială, deoarece puterea de decizie și asumarea responsabilității trebuie să revină specialiștilor care au obligația de a cunoaște și respecta, printre altele, deontologia profesională față de agenții comerciali care urmăresc cu prioritate obținerea de profit.    

Președinte OAR,

Arh. Alexandru Găvozdea

  • DATA PUBLICĂRII 11.02.2021