Punct de vedere al OAR referitor la Proiectul de lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LATER EDIT

Ordinul Arhitecților din România a participat la ședința Comisiei pentru administrație publică din cadrul Senatului României în care s-a dezbătut Propunerea legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, înregistrată la Senat sub nr. L582/2018.

Întrucât Comisia a decis amânarea deliberării și constituirea unui grup de lucru în cadrul căruia să se dezbată modificările propuse și la care să participe toate părțile interesate, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor profesionale din domeniul construcțiilor, Ordinul a transmis președintelui Comisiei o ADRESĂ prin care solicită să fie inclus printre membrii acestui grup de lucru, informații privind stadiul constituirii acestuia și calendarul ședințelor de lucru.

6 noiembrie 2020

LATER EDIT: PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS A RETRIMIS LEGEA ÎN PARLAMENT, SPRE REEXAMINARE

Președintele României, dl Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și a trimis-o astăzi Parlamentului, spre reexaminare.

Vă prezentăm motivația care însoțește cererea de reexaminare a legii.

” Față de conținutul normativ al legii transmise la promulgare, considerăm însă că unele dintre soluțiile legislative ale acesteia trebuie reanalizate de către Parlament, astfel încât să fie înlăturate o serie de necorelări, deficiențe sau insuficiențe de redactare ce afectează claritatea, previzibilitatea și accesibilitatea normei juridice. Totodată, față de interesul public reprezentat de menținerea și extinderea spațiilor verzi – de o importanță deosebită în asigurarea calității mediului de viață uman – considerăm că reanalizarea acestei legi în Parlament ar trebui să se realizeze în cadrul unui amplu, extins și autentic dialog cu toți actorii implicați, atât din sfera publică, cât și din mediul neguvernamental. ”

28 octombrie 2020

Ordinul Arhitecților din România, solidar cu demersul Asociației Peisagiștilor din România – AsoP,  a transmis Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, rugămintea de a nu promulga Proiectul de lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, adoptat în Camera Deputaților în data de 13.10.2020 și trimis spre promulgare în data de 19.10.2020.

De asemenea, Ordinul Arhitecților din România i-a solicitat Președintelui României să retrimită proiectul de lege în Parlament, în vederea reexaminării formei actuale.

Vă prezentăm, pe scurt, motivele care au stat la baza acestui demers al Ordinului:

1. În textul formei trimise spre promulgare s-au strecurat grave erori materiale, astfel că textul nu corespunde voinței reale a legiuitorului.

De exemplu, una din aceste erori materiale conduce la eliminarea parcurilor și grădinilor istorice din categoria ”spațiilor verzi” ale orașelor, acestea nemaiputând fi considerate pe viitor spații verzi.

Spre exemplificare, atragem atenția asupra faptului că, prin adoptarea PL. x nr. 668/2018, la nivelul Municipiului București sunt eliminate din rândul spațiilor verzi o serie de parcuri și grădini istorice precum: Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău – aproximativ 80 ha), Parcul Cișmigiu (aproximativ 16 ha), Parcul Carol I (aproximativ 36 ha), Grădina Icoanei (aproximativ 2 ha) și Grădina Ioanid (aproximativ 1 ha).

2. Unele erori materiale fac ca prevederi ale legii să fie neaplicabile, în concret fiind vorba de trimiteri la o anexă care, din eroare, nu se regăsește în textul trimis la promulgare, sau va avea consecințe nefaste asupra spațiilor verzi.

De exemplu, neintroducerea în lege a Anexei nr. 6 „Indicatorii specifici pentru categoriile de spații verzi” prin care se reglementează procentul de suprafețe construite în categoriile de spații verzi definite de prezenta lege, va permite construirea necontrolată în perimetrul spațiilor verzi deoarece, spre deosebire de varianta Legii nr. 24/2007 aflată în vigoare în prezent, textul de lege transmis spre promulgare nu mai conține nici o prevedere în acest sens.

3. Introducerea posibilității de a schimba destinația unor importante spații verzi aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice (Parcul Bordei, București) prin documentații de urbanism, la dorința autorităților publice locale, în contradicție cu alte măsuri stipulate în lege pentru astfel de cazuri atinge dreptul fundamental al populației la un mediu sănătos și anulează beneficiile spațiului verde asupra comunităților.

Menționăm că Ordinul Arhitecților din România, în parteneriat cu Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, a participat cu expertiză la întreg procesul legislativ, în grupul comun de lucru al Ministerul Mediului și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în cadrul grupului de lucru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, participând totodată și la toate ședințele Comisiilor Parlamentare în care s-a dezbătut de-a lungul timpului proiectul de lege PL. x nr. 668 și a sesizat erorile materiale, anterior votului din plenul Camerei Deputaților, însă remedierea acestora nu a fost realizată.

  • DATA PUBLICĂRII 28.10.2020