Observatii si propuneri de modificare, completare a HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Primul document a fost transmis MDRAP în 27.04.2015 ca urmare a solicitării scrise transmise de către MDRAP către OAR. Ultimul document a fost transmis in 18.04.2016, ca urmare a postării pe site-ul MDRAP a formulei nou propuse pentru Hotărârea Guvernului privind elaborarea și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

  • INIȚIATOR MDRAP
  • STADIU în dezbatere
  • DATA PUBLICĂRII 08.04.2016