Ordinul Arhitecților din România sprijină procesul de îmbunătățire a învățământului preuniversitar vocațional de arhitectură

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România sprijină procesul de  îmbunătățire a învățământului preuniversitar vocațional de arhitectură, în scopul adecvării noului plan-cadru atât pentru a le asigura absolvenților de liceu o pregătire de calitate, utilă în continuarea studiilor universitare de arhitectură, restaurare, urbanism, peisagistică sau arhitectură de interior, cât și pentru a le fi de un real folos în vederea integrării pe piața muncii ca desenatori / tehnicieni în cadrul birourilor de arhitectură.

Astfel, la începutul anului 2020, la inițiativa grupului de lucru al Ordinului Arhitecților din România, Filiala Bacău-Neamț*, Ordinul a transmis dnei. prof. Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației și Cercetării, adresa nr. 95/2020 prin care solicita o întrevedere pentru a discuta o serie de observații și propuneri referitoare la îmbunătățirea învățământului preuniversitar cu profil de arhitectură și corespondența dintre acesta și programa școlară națională.

Iată, mai jos, propunerile Grupului de lucru în vederea îndeplinirii, prin noul plan-cadru de învățământ pentru filiera vocațională, profil artistic-real specializarea arhitectură, a scopului învăţământului preuniversitar de arhitectură:

 1. restructurarea planului de învățământ actual, astfel încât să fie posibilă stabilirea clară de competenţe care trebuie însușite de elevi la terminarea liceului, în vederea ocupării unui loc de muncă pe baza diplomei de atestat și a diplomei de bacalaureat şi în vederea accederii la treapta universitară de pregătire.
 2. asigurarea următoarelor obiective:
  • introducerea unui număr corespunzător de ore de matematică şi fizică pe tot parcursul celor 4 ani de studiu (clasa a IX-a – clasa a XII-a), care să cuprindă geometrie plană şi în spaţiu, trigonometrie, mecanică, termodinamică şi optică, şi introducerea acestor discipline ca probe la examenul de bacalaureat;
  • introducerea în cadrul curriculum-ului diferenţiat a unor discipline specifice specializării arhitectură: Atelierul de arhitectură, pe parcursul tuturor celor 4 ani de studiu, Studiul Formei, Teoria Arhitecturii şi Istoria Arhitecturii, Sisteme structurale şi principii de detaliere în construcţii;
  • introducerea tezei la disciplina de specialitate (Istoria Arhitecturii) şi introducerea tezei la matematică în locul celei de la disciplina socio-umană.

Ministerul de resort a mulțumit Ordinului pentru implicare și a informat că propunerile înaintate de Ordin vor fi analizate, în cadrul comisiilor de specialitate, cu ocazia următoarei revizuiri curriculare. În plus, la invitația ministerului, dna. arh. Tana Lascu, reprezentanta grupului de lucru OAR, a fost invitată să participe în luna februarie 2020 la o întrevedere cu reprezentanți ai comisiilor de specialitate, în care a argumentat importanța problemelor semnalate și beneficiile aduse procesului de învățământ preuniversitar de arhitectură prin introducerea propunerilor Ordinului, menționate mai sus.

În cadrul întrevederii, reprezentanții ministerului au informat că noul plan de învățământ va fi pus în discuție spre adoptare, iar Ordinului i-a fost solicitată disponibilitatea pentru a participa la elaborarea programelor pentru disciplinele de specialitate incluse în noul plan de învățământ, precum și la elaborarea programei unei discipline de cultură arhitecturală în curriculum-ul liceelor de cultură generală.

Cu toate acestea, la începutul lunii octombrie, Ministerul Educației și Cercetării a trimis spre informare liceelor de profil din țară noul plan-cadru pentru învățământ universitar de arhitectură în care nu au fost incluse propunerile formulate de grupul de lucru al Ordinului Arhitecților din România (format din arhitecți cu dublă calitate de profesori în învățământului preuniversitar de arhitectură și membri OAR din toată țara).

În continuare, planul-cadru propus de minister susține preponderența orelor de educație artistică / educație plastică în defavoarea orelor de arhitectură, ore insuficiente de matematică (doar două ore/săptămână în condițiile în care matematica va fi disciplină opțională pentru bacalaureat) și fizică (doar o oră/săptămână), în ciclul inferior al liceului și lipsa totală a orelor de științe, respectiv fizică, în ciclul superior al liceului.

Prin urmare, Ordinul Arhitecților din România consideră că în continuare această revizuire nu asigură absolvenților o pregătire adecvată și de calitate nici în perspectivă, ca viitori studenți ai facultăților de arhitectură, restaurare, urbanism, peisagistică sau arhitectură de interior, nici pentru integrarea lor pe piața muncii, ca desenatori/tehnicieni în cadrul birourilor de arhitectură și, la inițiativa grupului de lucru coordonat de arh. Tana Lascu, Ordinul Arhitecților din România solicită Ministerului, prin adresa nr. 1443 /12.10.2020, următoarele:

 • elaborarea unor programe specifice de matematică (care să includă geometria plană și în spațiu, geometria analitică și trigonometria) și de fizică (cu cunoștințe adecvate de mecanică, termodinamică și optică);
 • introducerea tezei la o disciplină de specialitate (Istoria Arhitecturii) și introducerea tezei la Matematică în locul celei de la disciplina socio-umană;
 • având în vedere reducerea numărului de ore la 30 de ore/săptămână și faptul că orele de Atelier de specialitate si Istoria Arhitecturii includ conținuturile disciplinei de Educație vizuală, ora de Educație vizuală din trunchiul comun poate fi folosită in cadrul disciplinelor din cadrul curriculumului diferențiat;
 • conținuturile disciplinei Crochiuri pot fi integrate în cadrul disciplinei Studiul Formei în clasele din ciclul inferior, conținuturile acestor discipline fiind suficiente pentru a fi acumulate pe parcursul ciclului inferior al liceului, în ciclul superior impunându-se în mod absolut necesar discipline ca Educație pentru patrimoniu și peisaj și Principii de conformare a sistemelor structurale și de detaliere în construcții.

Deoarece există mai multe grupuri profesionale preocupate de îmbunătățirea învățământului preuniversitar vocațional de arhitectură, care au oferit propuneri viabile pentru noua curriculă, Ordinul Arhitecților din România susține ideea unei mese rotunde la care să participe actorii implicați. Vă vom ține la curent cu evoluția acestui demers.

* Grupul de lucru al Ordinului Arhitecților din România, Filiala Bacău – Neamț, este alcătuit din următorii arhitecți și profesori activi în cadrul învățământului preuniversitar de arhitectură: Iulian Ilie Mirea, Ana-Ilinca Moraru-Ciurea, Smaranda Iulia, Cătălin Bogdan Crețu, Iuliana Geliman, Klara Mathe, Tana Lascu, Codina Dușoiu, Ana Ionescu Preotu, Lucia Gorgăneanu, Teodora Voicilă, Claudia Dascălu, Andreea Ghiolduș, Răzvan Dragomir, Daniela Radu, Corina Roncea, Doru Deacu, Cătălin Anghelescu, Florentina Elena Tuturaș și Monica Daniela Sabău. 

 • DATA PUBLICĂRII 05.11.2020