OUG 100/2016 respinsă în final de Parlament

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Camera Deputaților a votat, marți, 4 aprilie, adoptarea legii privind respingerea Ordonanței de Urgență nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 și a Legii nr.50/1991, în urma retransmiterii proiectului de lege de către comisia sesizată în fond, cu propunere de respingere a ordonanței.

În plenul Camerei atât secretarul de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) cât și vicepreședintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au susținut, pentru a doua oară consecutiv, proiectul de lege privind respingerea ordonanței. Aceștia și-au menținut argumentația exprimată pe 27 martie a.c., când proiectul a fost discutat pentru prima dată în plen, respectiv că respingerea lui este necesară având în vedere numeroasele amendamente propuse, care vizează de fapt modificarea Legii nr. 50/1991 și a Legii nr. 350/2001, evidențiind nevoia unui demers legislativ mai amplu de revizuire a legislației din domeniul autorizării construcțiilor și urbanismului. De asemenea, reprezentantul MDRAPFE a reamintit că a fost deja constituit un grup de lucru având ca scop elaborarea unei noi legi care va reglementa autorizarea lucrărilor de construcții.

Având în vedere că în acest caz Camera Deputaților este decizională, legea privind respingerea ordonanței a fost aprobată de Parlament, fiind în prezent trimisă spre promulgare. Potrivit art. 77 din Constituție, promulgarea legii se face de către Președinte în termen de cel mult 20 de zile de la primire, dar acesta poate solicita Parlamentului reexaminarea legii. 

După promulgare, legea urmează a se publica în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării, având în vedere că textul acesteia nu prevede o dată ulterioară. De asemenea, legea trimisă spre promulgare nu cuprinde nici prevederi cu privire la măsuri necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței, conform art. 115 alin (8) din Constituție.

OUG nr. 100/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 27.12.2016, dată la care a și intrat în vigoare, potrivit prevederilor art. 115 alin. (5) din Constituție. Odată cu intrarea în vigoare a legii de respingere a acestei ordonanțe, aceasta din urmă încetează a mai produce efecte, urmând a se reveni la situația anterioară adoptării ei. Prin urmare, vor fi din nou aplicabile prevederile celor două legi modificate de ordonanță, inclusiv cele abrogate de aceasta, potrivit, art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000.

Astfel, printre modificările aduse de legea de respingere a ordonanței, menționăm pentru exemplificare:

– revenirea la vechile titulaturi ale documentațiilor specifice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții: D.T.A.C., D.T.A.D. și D.T.O.E., în loc de P.A.C, P.A.D. și P.O.E.

– restrângerea perioadei de valabilitatea a autorizației de construire la cel mult 12 luni, în loc de 24 de luni, cum prevede ordonanța.

În ceea ce privește efectele juridice produse de ordonanță pe perioada în care aceasta este în vigoare, având în vedere că legea de respingere a ordonanței nu reglementează acest aspect, conform art. 115 alin. (8) din Constituție, apreciem că sunt aplicabile normele de drept comun, respectiv art. 6 din Noul Cod Civil, care prevede că legea este aplicabilă cât timp este în vigoare, iar actele juridice încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii ori producerii lor.

În final, amintim că Ordinul Arhitecților din România (OAR) s-a aflat printre organizațiile și asociațiile profesionale care au contribuit, prin formularea și transmiterea de puncte de vedere și amendamente, la elaborarea ordonanței și proiectului de lege respins marți, 4 aprilie 2017 de Camera Deputaților. OAR consideră că ordonanța, deși perfectibilă, ar fi adus o serie de modificări pozitive și necesare legislației din domeniul construirii, drept urmare a solicitat Camerei Deputaților aprobarea acesteia cu amendamente.

Ținând cont de punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor parlamentare anterioare cu privire la acest proiect de lege, reprezentanții OAR prezenți la ședința comisiei parlamentare din 3 aprilie a.c., au solicitat adoptarea cel puțin a prevederilor din ordonanță referitoare la modificarea Legii nr. 350/2001. În acest sens a fost menționată necesitatea păstrării acelor prevederi până la operarea unei revizuiri mai ample a legislației, care este un demers de durată precum procesul de elaborare a Codului Patrimoniului. De asemenea, în cadrul ședinței a fost amintit faptul că grupul constituit la nivelul MDRAPFE are în lucru la momentul actual doar modificarea Legii nr. 50/1991.

În paralel OAR susține reforma administrativă și legislativă în domeniul construirii care va fi realizată prin adoptarea Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, la redactarea căruia OAR a contribuit alături de MDRAPFE și face parte din grupul de lucru constituit sub coordonarea MDRAPFE, cu scopul de a elabora o inițiativă legislativă de modificare sau înlocuire a Legii nr. 50/1991.

Consultați toate modificările aduse de OUG 100/2016 în forma inițială propusă de Guvern (și respinse astfel de Parlament) în tabelul disponibil la link-ul de mai jos:

  • INIȚIATOR Guvern
  • STADIU respins
  • DATA PUBLICĂRII 06.04.2017
  • CORELĂRI