Punct de vedere al OAR privind proiectul de OM: aprobare Norme de atestare a specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În adresa trimisă de Ordinul Arhitecților din România către Ministerul Culturii cu privire la Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, lansat în consultare publică la data de 27.05.2021, Ordinul solicită ferm Ministerului Culturii să nu promoveze actul normativ în forma supusă consultării și să aducă modificările și recomandările propuse, pe care vi le prezentăm succint mai jos.

Criterii de competențe minime

OAR recomandă ca experții care sunt selectați în comisia de atestare, în plus față de condiția să fie atestați în domeniul protejării monumentelor istorice, aceștia să demonstreze îndeplinirea și altor criterii minime de competențe minime, ca de exemplu dovedirea a minim 5 ani experiență în domeniu, prezentarea unui portofoliu de calitate etc.

Eliminarea dispozițiilor referitoare la atestarea verificatorilor tehnici

Ordinul apreciază că acestea nu pot fi incluse în prezentul proiect de act normativ, întrucât reglementarea acestui domeniu face obiectul unui act normativ distinct, aflat deja în vigoare, și anume Ordinul nr. 2264/2018 privind procedura din 2018 pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, emis de către MDLPA.

Creșterea flexibilității accesului în domeniu, eliminarea categoriei specialist debutant

Cel puțin în cazul proiectelor de arhitectură, Ordinul Arhitecților din România apreciază că noua categorie Specialist debutant restrânge și mai mult accesul la domeniu și va provoca o criză majoră de arhitecți în mai multe zone din țară, ca urmare a distribuției neuniforme a arhitecților și gruparea lor în polii de creștere economică sau centrele universitare.

Limitarea și mai drastică a celor care pot proiecta în zone de patrimoniu (ansamblu sau situri protejate) aflate în arealuri cu număr mic de arhitecți va conduce la degradarea și mai gravă a acestor zone.

În schimb, Ordinul consideră utilă creșterea flexibilității accesului în domeniul specializării pe patrimoniu prin păstrarea unei singure categorii – specialist – și reducerea numărului de ani de experiență și de proiecte prezentate, respectiv de la 5 la 3 ani.

În plus, apreciem că este necesară introducerea unui program obligatoriu de dezvoltare profesională continuă, cu parcurgerea unui număr minim de credite la fiecare 3 ani.

Registrul unic online

Referitor la art. 4 din Anexa la Proiectul de OM, OAR recomandă realizarea unui registru unic online, care să fie ținut la zi de către Institutul Național al Patrimoniului, cu toate informațiile relevante.

Terminologie

În ceea ce privește diferitele titluri, calificări și specializări, Ordinul consideră că pentru toate categoriile este acoperitor termenul de „personal calificat în domeniul patrimoniuluI”, eventual însoțit de o definiție în debutul actului normativ, ceea ce îi conferă acestuia și stabilitatea necesară față de eventuale modificări ulterioare în nomenclatura utilizată pentru o specializare sau alta.

Adresa completă transmisă de Ordinul Arhitecților din România Ministerului Culturii este disponibilă mai jos.