Punct de vedere al OAR privind proiectul de OUG pentru obiectivul de investiții Cartier pentru justiție

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România solicită Ministerului Justiției respingerea Proiectului de Ordonanță de Guvern pentru aprobarea unor măsuri necesare pentru pregătirea și realizarea obiectivului de investiții „Cartierul pentru justiție”, reglementarea amplasamentului prin Plan Urbanistic Zonal, conform Legii nr.350/2001 și a metodologiei de întocmire PUZ și acordarea unor termene de analiză și asigurarea desfășurării consultării publice în cadrul procedurilor de avizare și/sau aprobare PUZ, prin implicarea tuturor părților interesate.

În punctul de vedere al profesiei transmis de Ordinul Arhitecților din România către Ministerul Justiției, inițiatorul proiectului, cât și către alte instituții interesate – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României și Parlamentul – Ordinul evidențiază următoarele aspecte care au stat la baza solicitărilor OAR:

Proiectul este o încălcare a interesului public privind dezvoltarea urbană

Proiectul de Ordonanță reprezintă o încălcare inacceptabilă din partea Ministerului Justiției a principiilor autonomiei locale așa cum sunt ele stabilite în Carta Europeană a Autonomiei Locale, precum și a principiilor parteneriatului, transparenței, descentralizării serviciilor publice și participării populației în procesul de luare a deciziilor așa cum sunt ele descrise în textul Legii nr.350/2001, ca fiind elemente de bază ale activității urbanistice și de amenajare a teritoriului, precum și o manifestare derogatorie lipsită de etică de la legislația în vigoare.

Prin derogarea de la normele legale nu se găsesc soluții, ci doar se ignoră principiile dezvoltării urbane

Derogarea de la anumite prevederi ale Legii nr.350/2001 nu este o soluție pentru a debloca situația proiectului ”Cartierul pentru justiție”.

Această soluție nu doar ignoră principiile dezvoltării urbane durabile și desconsideră importanța etapelor procedurale ale activității urbanistice, dar nici nu aduce cu sine răspunsul la nevoile reale.

Emiterea ordonanței înseamnă un precedent periculos pentru mediul normativ și domeniul urbanistic

Decizia Guvernului de a accepta o propunere de derogare de la prevederile Legii nr.350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului prin Ordonanță, cu încălcarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General și cu ignorarea totală a deciziilor și a opiniilor Primarului General și a Consiliului General al Municipiului București generează un precedent periculos al cărui efecte au potențialul de a aduce prejudicii tocmai interesului public amintit în nota de fundamentare a proiectului. 

Dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului asigură un cadru legal ce trebuie urmat de către toate instituțiile, fie ele instituții de drept privat sau public și cu atât mai mult de către autoritățile publice, fie ele centrale sau locale.

Reglementările și limitările planului urbanistic de detaliu

Un Plan Urbanistic de Detaliu nu poate reglementa, așa cum prevede și Legea nr.350/2001, organizarea reţelei stradale, organizarea arhitectural urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic şi circulaţia terenurilor, protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora.

Un Plan Urbanistic de Detaliu are doar caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior.

Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului şi modul de ocupare a terenului, accesele auto şi pietonale, conformarea arhitectural volumetrică, conformarea spaţiilor publice.

Ordinul solicită organizarea unei dezbateri publice

Ordinul Arhitecților din România solicită Guvernului României reconsiderarea totală a modului de soluționare a problemelor cu care se confruntă proiectul ”Cartierul pentru justitie”, cu respectare prevederilor Legii nr.350/2001 și își exprimă totala disponibilitate de a se implica și participa activ la găsirea de soluții reale la problema reglementării urbanistice ce a dus la Proiectul de Ordonanță în cauză.

Totodată, Ordinul solicită Ministerului de Justiție organizarea unei dezbateri publice referitoare la Proiectul de Ordonanță de Guvern pentru aprobarea unor măsuri necesare pentru pregătirea și realizarea obiectivului de investiții „Cartierul pentru justiție”, la care să participe reprezentanții tuturor părților interesate pentru găsirea unor soluții legale și pertinente din punct de vedere normativ pentru realizarea proiectului propus.

Vă prezentăm Punctul de vedere integral transmis autorităților.