Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObservații
C 58-1996Siguranța la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții. B.C. nr.10/1996își încetează valabilitateaC 58–1986 
P 118-1999Normativ de siguranță la foc a construcțiilor. B.C. nr.7/1999  șiîși încetează valabilitateaP 118–1983. *se va avea în vedere O.M.D.L.P.L./O.M.I.R.A. nr. 269/431-2008 publicat înM. Of, P I nr. 313 din 22/04/2008**
ÎN ATENȚIA UTILZATORILOR: ediția a III-a a NormativuluiP 118-99, publicat în broșura I.P.C.T.-S.A. nu este aplicabilă (text modificat față de textul aprobat prin ordin de ministru O.M.L.P.A.T. nr.27/N/07.04.1999)  
MP 008-2000Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului de siguranță la foc P 118-1999. B.C. nr.8/2001 
ST 040-2000Specificație tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO. Ordin în:B.C.nr.2/2001Reglementarea în B.C.nr.6/2001 
GP 055-2000Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcțiilor din oțel. B.C. nr.10/2001 
NP 046-2000Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcțiilor din oțel. B.C.nr.10/2001 
GP 063-2001Ghid pentru proiectarea, executarea și exploatarea dispozitivelor și sistemelor de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți din construcții, în caz de incendiu. B.C. nr.6/2002 
GT 030-2001Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc la săli aglomerate. B.C. nr.6/2002 
GT 049-2002Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru clădiri în domeniul sănătății.Ordin în:M.Of., p I, nr.945/23.12.2002B.C. nr.1/2004 
GT 050-2002Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru cămine de bătrâni și persoane cu handicap.  B.C. nr.1/2004 
GP 069-2002Ghid de proiectare pentru instalații de stingere a incendiilor cu ceață de apă. B.C. nr.4/2003 
NP 071-2002Normativ privind proiectarea construcțiilor și instalațiilor speciale privind prevenirea și stingerea incendiilor. B.C. nr.14/2002 își încetează valabilitatea PD 196-1989
NP 073-2002Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.M.Of., p I, nr.944/23.12.2002B.C.nr.4/2003 
NP 127:2009Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme.M.Of., p I, nr. 74/02.02.2010B.C.nr.12/2010orice dispoziții contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, se abrogă
P 118/2-2013Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de stingere.M. Of., p I, nr.595 bis/24.09.2013B.C. nr.2/2013se abrogă     NP 086-2005
P 118/3-2015Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a III–a. INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIUM. Of., p I, nr.243 bis /09.04.2015 își încetează aplicabilitatea I 18/2-2002 precum și orice alte dispoziții contrare