sistemul informatic al
ordinului arhitecților din românia

De ce este util un sistem informatic al activității Ordinului?

  1. Pentru că ne eficientizează activitatea zilnică la nivel național, ne ajută să eliminăm operațiuni birocratice consumatoare de timp și permite în timp real livrarea de informații.
  2. Deoarece ne pune în poziția avantajoasă de a oferi date și informații relevante despre construire și arhitectură, prin datele agregate din cererile de dovadă de luare în evidență a proiectelor.
  3. Fiindcă ne permite emiterea de solicitări pertinente și obiectiv justificate în relație cu autoritățile publice, pentru o politică pentru arhitectură asumată.
  4. Putem oferi astfel clientului din piața de servicii de arhitectură posibilitatea justă de a-și cunoaște mai bine arhitectul, de a alege un arhitect pe bază de competențe și de experiență și de a fi protejat de fraudă.
  5. Astfel poate exista o verificare directă a dovezilor de luare în evidență emise de filiale, de către autoritățile publice și de către client, eliminându-se posibilitatea de fraudă.

SIOAR pentru OAR

Sistemul informatic este o platformă de management integrat a activității Ordinului, printr-o soluție software pentru modelarea principalelor fluxuri de lucru din cadrul Ordinului Arhitecților din România.

SIOAR permite tuturor filialelor Ordinului activitatea în cadrul aceluiași sistem, bazat pe aceleași date și formulare de introducere a datelor, garantând astfel comparabilitatea și consistența documentelor emise de Ordin pe întreg teritoriul României.

SIOAR arhivează activitatea și documentele emise prin el, astfel încât să poată fi găsite ușor, să fie sigure și să nu necesite spațiu de depozitare.

SIOAR permite interogarea de date și generarea de rapoarte, putând astfel oferi o imagine în timp real a evoluției activității pe piața serviciilor de arhitectură, a numărului de arhitecți, a investițiilor în planificare, a tipurilor de construcții, a funcțiunilor și a bugetelor alocate investițiilor, toate raportat la unitățile teritorial administrative predefinite.

SIOAR pentru arhitect

SIOAR îți dă posibilitatea de a-ți expune, dacă dorești, profilul profesional într-un mod sintetic și accesibil.

SIOAR scurtează drumurile pe care trebuie să le faci pentru obținerea unor documente din partea filialei sau a Ordinului. Prin accesarea contului propriu se pot completa cereri pentru diferitele documente emise de OAR, iar odată documentul emis vei fi notificat că îți stă la dispoziție pentru download, ca document autentificat printr-un cod unic.

SIOAR crește eficiența timpului tău, reducând timpul necesar pentru birocrație.

SIOAR arhivează central toate operațiunile și îți dă acces la documentele proprii, fără ca tu să le mai duci grija.

SIOAR permite uploadarea de documente atunci când acest lucru este necesar.

SIOAR permite cererea și eliberarea dovezii de luare în evidență pe bază electronică, fără deplasări inutile.

SIOAR pentru interesul public

SIOAR autentifică prin numărul de cod unic toate dovezile de luare în evidență emise prin el și oferă astfel o transparentizare, în sensul responsabilității față de interesul public pe care Ordinul o are.

SIOAR permite oricui să caute un arhitect în funcție de profilul profesional și de locația adresei profesionale.

SIOAR permite identificarea imobilelor pentru care s-a emis o dovadă de luare în evidență a proiectului pe hartă.

SIOAR permite identificarea, în funcție de Proiectantul de specialitate trecut pe panoul de șantier, a arhitecților angajați în firma respectivă, oferind o evidență pe care anexele la Legea nr. 50/1991 nu o conferă.

SIOAR permite oricui să verifice statusul profesional al unui arhitect conform TNA.

Accesează SIOAR