Analiza rezultatelor sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură 2015-2022

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a organizat, în perioada analizată, septembrie 2015 – decembrie 2022,  29 de sesiuni de Acordare a Dreptului de Semnătură, în urma cărora au primit drept de semnătură 2019 arhitecți. 

Analiza este structurată pe patru capitole: 

 • Universități
 • Îndrumători și filiale
 • Sesiuni de acordare a dreptului de semnătură
 • Istoric 2014-2021 

UNIVERSITĂȚI

Top 3 universități după procentul stagiarilor admiși din primul interviu: 

 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Facultatea de Arhitectură și Urbanism)
 • Universitatea Politehnică Timișoara (Facultatea de Arhitectură)
 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (Facultatea de Arhitectură)

Pentru participanții cu studii în străinătate, procentul celor admiși din primul interviu a revenit la 62%, asemănător cu analiza pentru perioada 2015-2020 (de la 58% în raportarea anterioară). 

ÎNDRUMĂTORI ȘI FILIALE 

Ca tendințe, se observă faptul că numărul de îndrumători nu pare să influențeze promovabilitatea, iar proporția de stagii efectuate cu un singur îndrumător este la același nivel cu ediția anterioară.  

Performanțele candidaților din filialele cu mai multe opțiuni în alegerea unui îndrumător (capacitatea de îndrumare din filială) sunt mai ridicate la interviul de acordare a dreptului de semnătură.

Remarcăm că în cadrul ultimelor 4 sesiuni a crescut cu 62 numărul celor care se prezintă la interviu după 5 ani de experiență neîndrumată. În această variantă, față de stagiile îndrumate, este mult mai mare procentul de candidați care nu au obținut încă dreptul de semnătură. 

SESIUNI DE ACORDARE A DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ 

Din datele analizate, se desprind următoarele concluzii: 

 • vârful de încărcare a comisiilor este atins în prima sesiune din an; 
 • în medie, 35% dintre candidații respinși se înscriu în sesiunea imediat următoare, dar procentul este în scădere; dintre aceștia, în medie doar 37% vor avea succes;
 • migrarea sesiunilor în online, la jumătatea anului 2020, nu a produs schimbări majore din punct de vedere statistic. 
 • se observă o scădere foarte lentă a promovabilității care nu este direct corelată cu modificările în metoda de evaluare a candidaților.

ISTORIC 2014-2022

Se remarcă etapele importante: 

 • introducerea criteriilor de evaluare în septembrie 2015 
 • modificări ale criteriilor de evaluare în martie 2018 
 • migrarea în mediul online a interviurilor în septembrie 2020 

Cei mai mulți candidați admiși considerând criteriilor de evaluare stabilite în martie 2018, anume un număr de 112 candidați, s-au înregistrat la sesiunea din martie 2018. In intervalul de la trecerea în mediul online a interviurilor, în sesiunile iunie 2020 și martie 2022 a fost înregistrat maximul de 85 de candidați admiși.

Cei mai puțini candidați admiși au fost în sesiunea decembrie 2021: 40 de candidați. 

Dintre candidații care au obținut dreptul de semnătură în intervalul analizat, constatăm la momentul publicării faptul că 12% au ales să își suspende dreptul de semnătură.

Analiza integrală o regăsiți pentru consultare mai jos:

Analiza realizată pentru intervalul 2015-2021 o puteți consulta AICI.