Anunț parteneriat OAR – Editura Hamangiu: cărți cu reducere de 20% pentru arhitecți

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

6 iulie 2021

Ordinul Arhitecților din România și Editura Hamangiu, editură specializată ce își propune să ușureze documentarea juridică pentru profesioniștii din diverse domenii de activitate, anunță încheierea unui Parteneriat de trei luni, în beneficiul membrilor OAR.

Astfel, toți membrii Ordinului vor beneficia de o reducere de 20% din prețul de copertă al cărților Editurii Hamangiu. Reducerea se aplică titlurilor comercializate de editură și achiziționate de pe site-ul companiei.

Valoarea reducerii

Arhitecții membri OAR se bucură, în baza prezentului parteneriat, de o reducere de 20% din prețul de copertă al cărților Editurii Hamangiu.

Prețul de copertă al unui volum este menționat pe site la fiecare titlu în parte. Reducerea NU se cumulează cu alte reduceri (unele titluri beneficiază în această perioadă de reduceri cuprinse între 5 și 10%) sau oferte ale editurii.

Reducerea se obține simplu și rapid

Pentru a beneficia de reducerea de 20% din prețul de copertă, arhitecții care achiziționează volume de pe site-ul editurii trebuie să introducă în câmpul de observații, la plasarea comenzii, numărul de TNA.

Perioadă parteneriat

Parteneriatul cu Editura Hamangiu este activ pentru o perioadă de trei luni.

Puteți beneficia de titlurile editurii cu reducere de 20% până la data de 1 octombrie 2021.

Selecție recomandări pentru arhitecți

LEGEA NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

În anul 2021 se împlinesc 30 de ani de la adoptarea și intrarea în vigoare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Cu toate că tratează un domeniu de maximă importanță pentru orice societate civilizată – mediul construit – și generează un contencios tot mai divers și mai abundent (în ultimii ani, mai ales), „Legea construcțiilor” (cum i se spune în limbaj uzual) nu s-a bucurat până în prezent de nicio analiză detaliată, de nicio interpretare sistematică și exhaustivă, care să trateze în amănunt fiecare pasaj legal, fiecare alineat și fiecare literă, pentru a permite apoi detenta către întreg.

Abordarea a avut în vedere, de la bun început, un obiectiv simplu: cititorul, oricine ar fie el, proprietar, dezvoltator, proiectant, constructor, referent, inspector, avocat, notar sau judecător chemat să dezlege o chestiune spinoasă de drept, să poată consulta direct și imediat articolul de lege incident, împreună cu întregul său bagaj aferent – toate explicațiile tehnice, toate dezbaterile teoretice și toate problemele și soluțiile identificate în practică.

Este disponibilă pe SITE AICI.

LEGISLAȚIA AMENAJĂRII TERITORIULUI, A URBANISMULUI ȘI A CONSTRUIRII

EDIȚIE ACTUALIZATĂ LA 6 SEPTEMBRIE 2019

Acest volum, îngrijit și adnotat de conf. univ. dr. Ovidiu Podaru, își propune să confere coerență în materia simplist și simplificat denumită a urbanismului.

De altfel, până în acest moment este și singura colecție a acestor legi care are un titlu corect și complet, căci materia în cauză presupune trei activități distincte:

  • amenajarea teritoriului, activitatea globală, integratoare care încearcă să cuprindă într-un tot coerent întregul teritoriu al României (planurile de amenajare a teritoriului sunt, de altfel, instrumentele tehnico-juridice cu cea mai mare forță juridică, ele trebuind a fi preluate, ulterior, în documentațiile de urbanism);
  • urbanismul, activitatea de elaborare a unui sistem logic de reguli de construire, în special în intravilanul localităților;
  • în fine, chiar această construire, activitatea de edificare efectivă a imobilelor de toate categoriile, cu reversul ei, desființarea construcțiilor.

Toate acestea sunt prezentate în forma actualizată la data de 6 septembrie 2019 și conțin note de trimitere la alte acte normative, precum și decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea unor recursuri în interesul legii sau pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie. 

Unele anexe ale actelor normative incluse în volum sunt disponibile exclusiv în format electronic, prin utilizarea codului de acces indicat pe coperta interioară a cărții.

Volumul este disponibil AICI.

DREPTUL URBANISMULUI. PRACTICĂ JUDICIARĂ 

VOLUMUL I. PLANURI URBANISTICE, AVIZE, CERTIFICATE DE URBANISM

VOLUMUL II. AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

Lucrarea Dreptul urbanismului. Practică judiciară cuprinde o analiză actuală a jurisprudenței relevante, privită din perspectiva diferitelor reglementări aplicabile în domeniul urbanismului, şi examinează practica instanţelor de grade de jurisdicţie diferite, fiind publicată în două volume.

Astfel, primul volum al culegerii Dreptul urbanismului. Practică judiciară include 44 de spețe privind soluţii relevante în materia planurilor urbanistice, avizelor și certificatelor de urbanism, completate, acolo unde s-a impus, cu comentarii ale autorilor și note privind modificările legislative.

Cel de-al doilea volum al lucrării Dreptul urbanismului. Practică judiciară cuprinde 53 de spețe ale instanțelor de drept comun vizând autorizația de construire, precum și decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii și în procedura pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, completate, acolo unde s-a impus, cu comentarii ale autorilor și note privind modificările legislative.

Volumele pot fi comandate AICI și AICI.