10 modificări fiscale: restrângere facilități, prorogare depunere bilanț, reglementări rambursare TVA

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

22 aprilie 2020

OUG 48/2020 vine cu modificări suplimentare de natură fiscală,  care pot afecta semnificativ facilitățile pe care aveți dreptul să le obțineți în această perioadă specială.

Subiectele atinse sunt ample, vă recomandăm să aprofundați măsurile care vă afectează direct, pentru a le aplica corect, ținând cont de specificul situației în care vă aflați.

Se elimină, pentru anumite categorii de activități, facilitățile fiscale pentru indemnizația de șomaj tehnic și cea privind indemnizația aferentă zilelor libere acordate părintilor pentru supravegherea copilului pe perioada stării de urgență

Astfel, prin derogare de la prevederile OUG nr. 30/2020, angajații firmelor de construcții, IT, cercetare-dezvoltare sau cei cu handicap grav nu beneficiază de facilități fiscale dacă sunt în șomaj tehnic sau concediu pentru supravegherea copiilor suportate din bugetul de stat.

Prevederea se aplică începând cu luna aprilie 2020, prin urmare, atenție la întocmirea statului de salarii pentru luna aprilie.

Avantajele în natură acordate salariaților aflați în izolare sunt neimpozabile

Măsura se aplică pe perioada stării de urgență pentru personalul obligat să fie izolat la locul de muncă sau în locuri special amenajate. Astfel, avantajele în natură primite nu sunt cuprinse în baza de impozitare. 

Se prorogă termenul de depunere a situațiilor financiare ale anului 2019, până la 31 iulie 2020, pentru toate categoriile de entități

Măsura aceasta a fost așteptată în principal de entitățile pentru care aprobarea  situațiilor financiare este dificilă – de exemplu, entitățile care au un număr ridicat de membri în Adunarea Generală a Asociaților / Acționarilor și la entitățile care sunt obligate să auditeze bilanțurile contabile.

Prorogarea termenului nu înseamnă că nu se pot depune bilanțurile, pe măsură ce se întocmesc și se aprobă. Este bine să se depună la timp mai ales acolo unde acestea sunt deosebit de importante pentru repartizarea dividendelor, spre exemplu, situația asociaților care nu au alte surse de venit decât dividendele, dar și în cazul societăților care doresc să obțină finanțări, iar rezultatele anului 2019 ar putea fi în avantajul analizelor bancare ce urmează a fi efectuate.

Prin urmare, se recomandă aprobarea și depunerea situațiilor financiare, în mod special pentru cei ce doresc să aplice la programul IMM Invest.

Reglementări specifice privind rambursarea de TVA

Rambursarea de TVA se realizează prin control ulterior, dar condiționat pentru anumite categorii de contribuabili, cum ar fi acei contribuabili care au înscrise fapte în cazierul fiscal, care au demarat procedura de lichidare voluntară, care au declanșat procedura de insolvență, care au un grad de risc ridicat, cei pentru care a fost începută deja inspecția fiscală, suma solicitată la rambursare este mai veche de 12 luni sau contribuabilul este la prima rambursare după înregistrarea în scopuri de TVA. 

Prevederea se aplică și contribuabililor cu sume în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă decizia de rambursare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. 

Eșalonarea la plată este scutită de dobânzi și penalități de întârziere pe perioada stării de urgență

Această reglementare este de fapt o amânare a eșalonării la plată, cu condiția ca reluarea plăților să se facă pe baza unui nou grafic de eșalonare, în 30 zile de la ridicarea stării de urgență. 

Reglementări specifice privind executările silite

Se suspendă sau nu încep executările silite prin somație și prin licitație a creanțelor bugetare, cu excepția celor care execută hotărâri definitive judecătorești pronunțate în materie penală. 

Contribuabilii care aplică impozitul specific, nu datorează acest impozit pe perioada întreruperii totale sau parțiale a activității

Pentru a putea beneficia de scutirea impozitului specific, aceștia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 •   Întrerup total sau parțial activitatea;

 •   Dețin certificat pentru situații de urgență;

 •   Nu se află în insolvență.

Reglementări suplimentare pentru sponsorizările efectuate de microîntreprinderi

Microîntreprinderile pot efectua sponsorizări deductibile fiscal și către instituțiile și autoritățile publice, fără a avea obligația ca acestea să fie înscrise în Registrul entităților / unităților de cult. Măsura vine să trateze corect acele donații efectuate  de către microîntreprinderi în mod direct pentru zonele fierbinți sau de risc și care nu ar fi putut beneficia de facilitatea fiscală de a fi scăzute din impozit. 

Se aplică taxarea inversă pentru TVA aferent importului de alcool etilic denaturat

Prevederea se aplică importurilor din statele terțe pentru alcoolul etilic destinat producerii de dezinfectanți și doar dacă importatorul deține autorizația pentru “utilizator final” în privința accizelor. Taxarea inversă este valabilă doar pe perioada stării de urgență. 

Este suspendată activitatea Loteriei bonurilor fiscale

Aceasta își reia activitatea în 90 de zile de la încetarea stării de urgență. 

                                                                                                                                                                    ***

Mulțumim Valentinei Saygo, expert contabil și consultant fiscal, pentru clarificările furnizate, care au stat la baza redactării acestui articol.