Anuale de arhitectură finanțate prin Timbrul de arhitectură 2017

8 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Acest articol face parte din prezentarea RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017, o acţiune de prezentare a iniţiativelor care au beneficiat de Timbrul arhitecturii în anul 2017 şi este parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ. Secțiunea cuprinde articole dedicate câștigătorilor sesiunii de finanțări nerambursabile din Timbrul arhitecturii organizate de OAR în 2017.

ANUALA DE ARHITECTURĂ OLTENIA 

Arhitectura între libertate și constrângeri

”Anuala de Arhitectură este în primul rând un eveniment autoreflexiv pentru comunitatea membrilor filialei. Periodicitatea organizării evenimentului este o modalitate de a atrage cât mai mulți arhitecți în zona expunerii proiectelor, în zona comparațiilor și valorizării unei practici opoziție cu tipizarea și repetitivitatea. Pentru arhitecții cu experiență, Anuala este un barometru al formării profesionale continue, iar pentru arhitecții tineri, un prilej de afirmare a coeziunii, a valorilor pe care generația lor le promovează. Evenimentele conexe – vernisajul, mesele rotunde, motivațiile publice ale juriului, adună reprezentanți ai presei locale și administrației, parteneri constructori, reprezentanți ai mediului artistic, față de care se transmite un mesaj cu impact privind dinamica profesiei și valorile ei interioare. Publicul larg va fi pus în contact cu un nivel superior de calitate al produsului”. Eveniment itinerant în Târgu-Jiu, Drobeta Turnu Severin, Slatina și Alexandria. 

  • Timbru de arhitectură OAR:   38.700 lei

ANUALA DE ARHITECTURĂ BUCUREȘTI  

Tematica generală a AAB2017 are la bază ideea de resurse și dezbate metodele și tehnologiile prin care se pot regenera urban zone ale Bucureștiului ca procese alternative unor intervenții dezechilibrate atât pentru oraș cât și pentru cetățenii lui. AAB2017 pune în discuție un alt tip de politici de intervenție, politici ce conservă, revalorizează și restructurează. AAB2017 se adresează mai multor medii profesionale prin programele sale: mediului profesional (arhitecți, constructori, ingineri, asociații de profil), mediul de business (antreprenori, asociații de profil), mediul administrativ (primării și ministere), mediul creativ & cultural (personalități din domeniu, consumatori de cultură, actori culturali), mediului educațional (studenți arhitecți, constructori, arte plastice), societății civile (asociații de profil), industriei media și publicului larg interesat de oraș. Programele AAB2017 sunt construite pentru a oferi informații și expunere fiecărui mediu, astfel încât să se poată construi o zonă de educație publică pro-arhitectură și pro-acțiune urbană în context.” 

  • Timbru de arhitectură OAR:   190.100 lei

ANUALA DE ARHITECTURĂ DUNĂREA DE JOS 

Casa mică – casa cuib (proiecte până în 100mp)

”Beneficiarii vizați sunt arhitecții membri ai filialei noastre, cu sau fără drept de semnătură, stagiari sau pensionari pentru care „casa mica – casa cuib” este, a fost și va fi oricând o provocare. Pentru mediul cultural, arhitecții lucrează în birou, urmăresc execuția pe șantier iar la terminare se poate vorbi despre actul cultural, care din păcate nu există întotdeauna. Anuala are rolul de a face distincția între o lucrare valoroasă de arhitectură și o tristă „comitere” de arhitectură. Mediul instituțional nu este conștient de rostul arhitecturii și de prea multe ori o sabotează. Mediul de afaceri, dacă îi este rentabil, se folosește de arhitectură. Doar atunci, altfel îi este indiferentă. Publicul larg, în toată diversitatea sa, suferă de o tristădar reală lipsă de cultură. Inclusiv lipsa de cultură arhitecturală. Rolul anualei este și de culturalizare, de prezentare a valorii reale.”

  • Timbru de arhitectură OAR:  23.290 lei

ANUALA DE ARHITECTURĂ ARAD

 AAA2017

”AAA2017 are ca obiective: promovarea realizărilor profesionale ale membrilor Filialei Teritoriale Arad a OAR, atât într-un cadrul acesteia, cât și într-un cadru lărg; implementarea strategiilor și politicilor culturale ale OAR, la nivel local și regional; dezvoltarea socio-culturală și comunitară prin crearea unui mediu de interacțiune între arhitecți și investitori, arhitecți și oameni de cultură, arhitecți și studenți, arhitecți și mass-media; îmbunătățirea imaginii breslei (în rândul publicului larg și al autorităților) prin popularizarea celor mai bune realizări anuale; stimularea interesului pentru cultură urbană și promovarea acesteia ca factor de coeziune civică; promovarea identității culturale regionale în context național și internațional.

  • Timbru de arhitectură OAR:  44.730 lei 

ANUALA DE ARHITECTURĂ IAȘI

 Regionala de Arhitectură Moldova RAM 2017

RAM este asociată unei serii de evenimente de promovare sub titlul MUST-ul de Arhitectură. Alături de parteneri săi, filialele Bacău-Neamț și Nord-Est ale OAR, RAM propune prezentarea în cadrul unei expoziții-concurs a celor mai interesante proiecte ale arhitecților din zona Moldovei, care au fost realizate în ultimii 2 ani, fără să fi fost premiate la alte expoziții sau concursuri de arhitectură. Scopul declarat al evenimentului este de a aduce arhitectura în atenția publicului larg, de a forma opinia publică în spiritul valorilor reale ale arhitecturii, de a susține și potența calitatea, de a promova excelența în arhitectură.

  • Timbru de arhitectură OAR:  25.889 lei 

ANUALA DE ARHITECTURĂ MUREȘ

MIS2017 

”Anualele de arhitectură Mureș sunt inițiate pentru a aduce arhitectura și arhitectul în atenția opiniei publice, în încercara de a consolida rolul arhitectului în societate. Scopul este să promoveze arhitectura de calitate, să genereze conversații critice asupra ultimelor creații arhitecturale și să propună un dialog constructiv cu societatea. Obiectivele noastre sunt calitatea, durabilitatea și respectul naturii, a resurselor și a moștenirii culturale. Considerăm că promovarea exemplelor de bune practici în profesia noastră, atât în ceea ce privește estetica arhitecturală cât și coerența funcțiunilor, cu prezentarea autorilor acestora, întărește încrederea personală și reliefează rolul arhitectului în crearea unui mediu de viață echilibrat. Expoziția itinerantă în județ, precum și discuțiile și conferințele, vor aduce publicul față în față într-o confruntare constructivă având ca subiect mediul construit. Conferințele susținute de personalități ale profesiei și ale momentului pot călăuzi societatea spre înțelegerea creației arhitecturale și vor reliefa rolul de factor cultural al arhitecturii și cel al creatorului ei.”    

  • Timbru de arhitectură OAR:  30.690 lei 

ANUALA DE ARHITECTURĂ TRANSILVANIA 

BATRA 2017- ÎN(SEMN)

Concepută încă de la prima ediție ca un șir de evenimente menite să aducă arhitectura în atenția opiniei publice, să recunoască și să promoveze excelența în arhitectură, BATRA își propune să evidențieze valențe definitorii pentru arhitectura de calitate, să dezbată și să anime dialogul în jurul obiectului de arhitectură și al impactului acestuia în oraș și comunitate. Expoziția-concurs este nucleul în jurul căruia se vor dezvolta toate evenimentele bienalei și este deschisă tuturor membrilor filialelor partenere: OAR Nord-Vest, OAR Bihor, OAR Alba și OAR Satu-Mare. Scopul expoziției este de a reflecta cât mai corect activitatea membrilor filialelor participante, de a promova cele mai reușite exemple de bună practică profesională și de a genera demersuri constructive de atitudine față de arhitectura recentă.

Tema propusă pentru acest an este ÎN(SEMN). Cu siguranță lipsa de coerență estetică și funcțională care caracterizează deseori peisajul arhitectural este deranjantă, dar vorbește despre ceea ce suntem. Ne dorim asumarea actului de arhitectură, conștientizarea forței de schimbare, a responsabilității pe care arhitectul și-o asumă atunci când propune un proiect. Însemnând un loc, o familie, conturăm perspective, definim spații. Nu semnăm doar formal, nu suntem o obligație într-un proces lung de avizare. Arhitectura este o necesitate. Reconectarea cu acele valori care ne-au învățat ce înseamnă arhitectura este nu doar o mare șansă ci o incontestabilă obligație. Arhitectura se trăiește și asta o transformă în orice timp într-o extraordinară unealtă de educație și formare. Orice proiect cu valențe pozitive apreciabile are mici șanse de izbândă într-un context în care se promovează valorile discutabile. Introducerea valorii la nivel funcțional și estetic va face non-valoarea să se autoexcludă. Gestul arhitectural al fiecăruia dintre noi nu înseamnă doar în numele nostru ci în numele întregii bresle. Peisajul arhitectural este văzut și criticat ca un rezultat al muncii noastre ca grup de specialiști. Spuneam în 2015 că memoria leagă obiectul de arhitectură de trecut și comunitatea îl leagă de viitor. Acum vrem să promovăm asumarea acestuia de către arhitect, beneficiar, oraș și comunitate.” 

  • Timbru de arhitectură OAR:  243.225 lei 

ANUALA DE ARHITECTURĂ MUNTENIA VEST 

Gândire – Proiect – Realizare

”Arhitectul gândește ce va fi, arhitectul concepe proiecte, în ele pune suflet, ele primind viață, și în final apar realizate volumetric în fața publicului. Anuala pune în valoare realizările arhitecților în comunitate. Contribuția arhitectului la spațiul construit al comunității va fi adusă la lumina rampei publice și va face cunoscută munca arhitectului. Spațiu de expunere este Centrul Vechi istoric al Municipiului Târgoviște, iar părerea vizitatorilor este cuantificată în Premiul Publicului, prin vot. Anuala se înscrie în continuitatea acțiunii de prezentare a lucrărilor arhitecților filialei către specialiști și către publicul larg. Anuala este gândită ca un act cultural și cuprinsă în calendarul manifestărilor ”Zilelor Cetății Târgoviște”, având loc, la nivelul municipal, la începutul lunii septembrie, cu potențial de expunere maximă. Manifestarea noastră este apreciată de autorități și de public.” 

  • Timbru de arhitectură OAR: 38.780 lei 

Vă inviităm să aflați mai multe detalii despre restul proiectelor finanțate prin Timbrul de Arhitectură pe pagina RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017