Arhitecții, parte a soluției privind schimbările climatice: Call To Action

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În cadrul COP 24 de la Katowice (PL), dedicată schimbărilor climative, președintele UIA Thomas Vonier a lansat un Call To Action pentru arhitecți, subliniind nevoia de regândire a abordării asupra planificării urbane și arhitecturii, în direcția celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) include pe Agenda Durabilă 2030 a ONU. 

DECLARAȚIA UIA LA COP24

”Pentru controlul schimbărilor climatice, guvernele, societatea civilă și sectorul privat trebuie să încerce să obțină rezultate prin gestiunea mediului construit”

Arhitectura, ca și planeta și locuitorii ei, se confruntă cu provocări mari. Practicile curente din mediul construit sunt ne-sustenabile. Mediul construit este un consumator important de energie și resurse naturale, precum și un mare producător de reziduuri. Mai mult, modul în care construim poate crește inegalitățile și poate afecta sănătatea.

Degradarea mediului și sărăcia sunt parțial rezultatul unor modele de construire și dezvoltare care distrug patrimoniul, degradează habitatul, irosesc resursele și perpetuează dezechilibrele social-economice. Dacă dorim să combatem aceste forțe, trebuie să stopăm distrugerea necontrolată a peisajelor naturale și a terenului agricol. Trebuie să construim responsabil și bine.

Mediul construit este doar o componentă a problemei, dar prin potențialul gestiunii, al arhitecturii și al proiectării, este, în același timp, o parte esențială a soluției.

Arhitectura interacționează cu fiecare dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite, nu numai la nivelul aspirațiilor, ci și prin clădirile, așezările și orașele construite în întreaga lume. Acestea includ deja soluțiile arhitecturale, contribuind la realizarea unor comunități sustenabile și a calității vieții.

CALL TO ACTION

În acest demers, invităm partenerii noștri, guvernele, societatea civilă și sectorul privat, să ni se alăture și să contribuie la această activitate.

Trebuie să acționăm împreună și, la nivelul societății, sunt necesare eforturile tuturor părților implicate pentru a realiza schimbări. Facem apel la guverne, societatea civilă și sectorul privat să sprijine reglementări guvernamentale sigure și mai stricte, achiziții publice de soluții durabile și investiții ale sectorului privat în noi cunoștințe și de-a lungul întregului lanț valoric al sectorului construcțiilor.

În fiecare an, se pierd sute de mii de metri pătrați prețioși în procesul de extindere urbană, dependentă de automobil, cu uriașe costuri sociale, ecologice, de sănătate și economice. Cu toate acestea, pierderea de teren în zona suburbană continuă să crească. În paralel, ne confruntăm cu nevoi umane și sărăcie la scară uluitoare – multe dintre ele concentrate în așezări informale care sunt incluse în prezent în multe orașe mari. Peste un miliard de oameni de pe planetă locuiesc în case improvizate.

UIA reprezintă peste 3 milioane de arhitecți din întreaga lume. Noi, arhitecții planetei, adoptăm obiectivele privind conservarea mediului, gestionarea responsabilă și dezvoltarea echitabilă.

Ne însușim Noua Agendă Urbană Habitat a ONU, aprobăm cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite și ne angajăm să obținem neutralitatea legată de emisiile de carbon în comunitățile și clădirile noastre.

În parteneriat cu guvernele, organizațiile non-guvernamentale, sectorul privat și societatea civilă, facem apel la comunitatea arhitecților: 

  • Să furnizeze servicii de bază tuturor oamenilor, incluzând locuințe, apă potabilă, canalizare, hrană nutritivă, asistență medicală, educație, cultură și acces la mijloace de comunicare;
  • Să asigure oportunități egale, ținând cont de nevoile femeilor, tinerilor și copiilor, ale persoanelor cu dizabilități, grupurilor marginalizate, bătrânilor, populațiilor autohtone și ale altora;
  • Să promoveze orașe mai curateprin abordarea poluării urbane a aerului, folosirea energiei regenerabile prin instituirea unor sisteme de transport public ”verzi” și preocuparea față de resursele naturale;
  • Să consolideze orașele și așezările împotriva dezastrelorprintr-o mai bună sistematizare, o infrastructură mai solidă și sisteme mai rapide și mai eficiente de reacție;
  • Să găzduiască refugiații, emigranții și persoanele strămutate intern, recunoscând că emigrația pune probleme, dar aduce și beneficii;
  • Să promoveze spații publice sigure și accesibile, prin creșterea numărului de trotuare, benzi pentru biciclete, grădini, piațete și parcuri;
  • Să-i sprijine pe cei mai săraci să-și construiască locuințe mai buneși să-i ajute cu etapele de bază în îmbunătățirea locuințelor construite de ei înșiși în așezări urbane dense și în mare măsură nesistematizate;
  • Să reducă resursele naturale folosite în industria construcțiilor, să sprijine asigurarea uriașelor nevoi umane și materiale și, în același timp, să avertizeze asupra pericolelor care ne amenință planeta;

Lumea are urgent nevoie de soluții eficiente; sunt necesare proiecte pentru orașe și clădiri care să îmbunătățească viața tuturor, nu numai a celor bogați sau favorizați.

Oferim abordări noi în arhitectură și urbanism care să desființeze modelele dăunătoare din trecut și prezent și vă îndemnăm pe toți să vă alăturați nouă pentru a dezvolta soluții și a contribui la realizarea lor; nu mâine, ci azi.

Pentru a progresa în realizarea unui mediu construit sustenabil, este necesară o gamă largă de soluții inovatoare, adaptate climei, culturii și problemelor locale, nu doar la nivel ideatic, ci pe teren, implementate și folosite. Vom obține rezultate, atât pentru mediu, cât și pentru calitatea vieții, numai prin intermediul clădirilor, așezărilor și sistematizării realizate.

Contează cu adevărat cumconstruiesc oamenii, unde și cu ce costuri pentru oameni și mediu. Prin urmare, pledăm pentru menținerea obiectivului următor în centrul tuturor acțiunilor noastre:

Construirea unor orașe mai bune în beneficiul tuturor și, în același timp, conservarea resurselor noastre și folosirea lor chibzuită. Vă rugăm pe toți să vă alăturați nouă în acest demers.

Declarația în original poate fi citită la acest LINK