Arhivă Proiecte Culturale Finanțate din Timbrul Arhitecturii

2 min citire
Foto: VALLUM: Ștrand, Lacul Tineretului, Sovata
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

SESIUNE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN TIMBRUL ARHITECTURII – 2016

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu – sediul OAR, în perioada 14 – 15 mai 2016 respectiv 21 – 22 mai 2016. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR. Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru oferte culturale (programe/proiecte/acțiuni culturale, anuale/bienale/trienale de arhitectură și itinerarea de expoziții) a fost formată din: Mihaela Criticos, arhitect – membru titular; Petru Lucaci, pictor – membru titular; Alina Șerban, istoric de artă – membru supleant cu rol de titular pentru sesiunea 2016; Dorin Ștefan, arhitect – membru titular; Nicolae Țarălungă, arhitect – membru titular. Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte editoriale a fost formată din: Kazmer Kovacs, arhitect – membru titular; Adrian Majuru, istoric – membru titular; Vintilă Mihăilescu, antropolog – membru titular; Teodor Gheorghiu, arhitect – membru supleant cu rol de titular pentru sesiunea 2016; Dana Vais, arhitect – membru titular.

SESIUNE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN TIMBRUL ARHITECTURII – 2015

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu – sediul OAR, în perioada 25 – 26 aprilie 2015. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR și, pentru sesiunea menționată, a inclus următorii membri:  arh. Celia Ghyka, arh. Mihaela Criticos, Alina Șerban, istoric de artă, arh. Dorin Ștefan, arh. Nicolae Țarălungă.

SESIUNE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN TIMBRUL ARHITECTURII – 2014

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu – sediul OAR, în perioada 16 – 17 martie 2014. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR și, pentru sesiunea menționată, a inclus următorii membri:  arh. Teodor Octavian Gheorghiu, arh. Petre Lucaci, arh. Pavel Șușară, arh. Dorin Ștefan, arh. Nicolae Țarălungă.

SESIUNE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN TIMBRUL ARHITECTURII – 2013

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu – sediul OAR, în perioada 16 – 17 martie 2013. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR și, pentru sesiunea menționată, a inclus următorii membri:  arh. Mirela Didă, arh. Petre Lucaci, arh. Pavel Șușară, arh. Mihai Mancaș, arh. Nicolae Țarălungă.

SESIUNE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN TIMBRUL ARHITECTURII – 2012

Sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare a avut loc la Casa Mincu – sediul OAR, în perioada 26 – 27 mai 2012. Componența Comisiei de evaluare a fost aprobată de Consiliul Național al OAR și, pentru sesiunea menționată, a inclus următorii membri:  arh. Mirela Didă, arh. Petre Lucaci, arh. Pavel Șușară, arh. Dorin Ștefan, arh. Tudor Octavian Gheorghiu.

Raportul comisiei de evaluare – PDF – 305 KB

Centralizator rezultate – PDF – 428 KB

Condiții privind formularea contestațiilor – PDF – 40 KB

SESIUNE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN TIMBRUL ARHITECTURII – 2011

SESIUNE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN TIMBRUL ARHITECTURII – 2010