Candidații la Comisia Națională de Disciplină 2018-2022

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Pentru Comisia Națională de Disciplină s-au înscris 15 candidați: 

Dosarele de candidatură pot fi consultate prin click pe numele candidatului. Pentru protecția acestora, datele cu caracter personal au fost hașurate. 

O scurtă prezentare a atribuțiilor Comisiei Naționale de Disciplină(CND):

  • este instanța disciplinară organizată la nivelul Ordinului cu rolul de a judeca abaterile disciplinare ale membrilor
  • este compusă din 5 arhitecţi titulari şi 10 supleanți
  • își desfăşoară activitatea independent de forurile de conducere ale Ordinului și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 184/2001, republicată și ale regulamentelor Ordinului.
  • judecă abaterile disciplinare pentru care comisiile teritoriale de disciplină au propus aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 39 alin. (2) lit. c) şi d) din aceeași lege
  • judecă abaterile disciplinare săvârşite de membrii forurilor de conducere și ai comisiilor alese ale Ordinului și ale filialelor
  • soluționează contestațiile împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină și pe cele împotriva hotărârilor pronunțate în fond de CND. 

Pentru informații actualizate despre Conferința Națională de Alegeri 2018, vă invităm pe pagina Alegeri 2018.