Cărți de arhitectură finanțate prin Timbrul de Arhitectură 2015

7 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Acest articol face parte din prezentarea RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2015, o acţiune de prezentare a iniţiativelor care au beneficiat de Timbrul arhitecturii în anul 2015 şi este parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ. Secțiunea cuprinde descrieri ale proiectelor câștigătoare în sesiunea de finanțări nerambursabile din Timbrul arhitecturii organizate de OAR, în 2015.

MICI ORAȘE/MARI SATE DIN SUD-VESTUL ROMÂNIEI

Autor: Teodor Octavian Gheorghiu/ Simetria

Cartea este orientată către așezări care au evoluții istorice îndelungate, care au deținut roluri excepționale în istoria zonală și care conțin încă numeroase gospodării și clădiri de locuit tradiționale. Acestea merită menținute și integrate activ în tendințele de modernizare ale habitatului local.

”Cartea aceasta intenţionează să completeze golurile sau viciile observate în monografiile deja apărute şi să aducă laolaltă câteva monografii urbanistice, la care se adaugă numeroase elemente de istorie a arhitecturii unor mici oraşe din zona Banat-Arad. Volumul are drept ţintă principală scoaterea la lumină a valorilor istorice, arheologice şi arhitecturalurbanistice ale acestora şi furnizarea unor metode de introducere ca atare în mentalul colectiv şi în programele de protecţie şi de integrare în dezvoltarea zonală şi locală. (…) Astfel, ea conţine capitole dedicate contextului natural şi istoric al evoluţiei urbanisticii zonale din sud-vestul României, precum şi monografiile celor cinci aşezări (Ciacova, Pecica, Nădlac, Ineu, Vladimirescu), care cuprind istoricul în date şi evoluţia aşezării, zonificarea funcţională, delimitarea ariilor istorice şi detectarea arhitecturilor şi siturilor arheologice valoroase, precum şi diagnoza situaţiei actuale urbanistice şi arhitecturale.” – detalii aici.

 • Timbru de arhitectură OAR: 35.310 lei

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM ÎN ROMÂNIA ANILOR 1944-1960

Simetria

Lucrarea propune ilustrarea evoluției arhitecturii și urbanismului românesc în perioada 1944-1960 și urmărește un decupaj prin care să poate fi relevată succesiunea unor etape de evoluție din ultimii ani ai perioadei interbelice către momentul culminant reprezentat de impunerea în 1952 a Realismului Socialist. Cartea analizează deopotrivă obiecte de arhitectură, programe, orașe și teritorii, într-o redare unitară a unei etape de evoluție urbană care a determinat o schimbare de paradigmă în calitatea locuirii, paradigmă în care ne aflăm și astăzi. Detalii aici

 • Timbru de arhitectură OAR: 41.580 lei

CAROL BENISCH, 50 DE ANI DE ARHITECTURĂ

Asociația Istoria Artei

Cercetarea de arhivă a scos la lumină noi informaţii despre activitatea arhitectului Karl Boehnisch/Carol Benisch (1822-1896), născut în Imperiul Austriac, într-o zonă ce se află astăzi în Republica Cehă. Activ ca arhitect mănăstiresc, Benisch a reparat edificii religioase, dar a contribuit şi la ridicarea Bisericii şi Azilului Domniţa Bălaşa, Azilului Doamna Elena, Catedralei catolice Sf. Iosif, Palatului Academiei din Bucureşti. Printre obiectivele proiectului se numără redescoperirea și promovarea activității arhitectului Carol Benisch, studii istorice ale unor clădiri de referință, comerarea arhitectului Benisch prin monografie, conferințe, tururi ghidate, articole semnal – alarmă clădiri abandonate, organizarea de evenimente pe grupuri de vârstă și pregătire profesională. Citeste mai mult: adev.ro/pbktkd

 • Timbru de arhitectură OAR:21.856 lei

INVENTÂND LOCURI. PRACTICI ȘI PROIECTE INOVATIVE DIN ROMÂNIA

Asociația Zeppelin

Proiectul s-a concretizat printr-o publicație despre practica inovativă produsă în România, însă relevantă în context internațional. Povești despre artiști, arhitecți, antreprenori, ingineri, copii, constructori și fabricanți, piloți de elicopter, designeri, programatori, comunități de voluntari și mulți, mulți alții. Lucrări şi iniţiative a căror scară variază de la designul de obiect şi instalaţie artistică la proiecte de arhitectură şi apoi la urbanism; proiecte inteligente şi sensibile, frumoase, din ce in ce mai multă responsabilitate şi, da, originalitate. Cartea conține, printre altele, articole despre un refugiu high-tech la Călțun, un centru comunitar la Boldești-Scăeni, programul de educare De-a arhitectura, Casa Mincu și alte acțiuni de activare a patrimoniului, proiectul experimental Concrete House, fenomenul Roșia Montană, proiecte independente de tehnologie și design ale Modulab și IDZ Arhitectura, Fabrica de Pensule, NOD Makerspace și alte inițiative culturale autonome, despre activarea patrimoniului. Detalii aici

 • Timbru de arhitectură OAR: 28.000 lei

PATRIMONIUL ROMÂNESC UNESCO

Editura Școala Agatonia

Proiectul cuprinde o documentare istorică, iconografică și arhitectonică asupra monumentelor românești de patrimoniu, elementelor de patrimoniu imaterial și natural din cadrul listei patrimoniului mondial UNESCO pe înțelesul tinerilor în special, dar nu numai. Detalii aici.

 • Timbru de arhitectură OAR:36.000 lei

SPAȚII URBANE ÎN ACȚIUNE

Asociația Tranzit.ro

Publicația Spații urbane în acțiune prezintă rezultatele proiectului omonim derulat între 2014 și 2015 în trei cartiere bucureștene: Tei, Tineretului și Timpuri Noi, un proiect interdisciplinar aflat la intersecția dintre arhitectură, urbanism, antropologie urbană și educație urbană. Oportunitatea proiectului este dată de necesitatea aducerii în dezbatere publicului a reconstrucției comunitățile din marile cartiere urbane. ”Spații urbane în acțiune” este cea mai nouă inițiativă a Asociației Komunitas care sosește ca răspuns la anumite probleme urbane identificate de organizație în munca sa din ultimii 7 ani, prin cercetări sociale combinate cu proiecte sau experimente de educație urbană și dezvoltare comunitară. Detalii aici

 • Timbru de arhitectură OAR: 27.302 lei

EVOLUȚIA URBANISTICĂ A CLUJULUI INTERBELIC

Academia Română, Filiala Cluj Napoca

Lucrarea propusă prezintă o tratare a devenirii urbanistice a Clujului între cele două războaie mondiale, acoperind astfel o perioadă din istoria orașului, mai puțin cunoscută din acest punct de vedere. Totodată studiul face referiri în unele cazuri și la dezvoltări urbanistice ulterioare celui de al Doilea Război Mondial, în încercarea de a arăta publicului interesat o descifrare a orașului în forma sa actuală și de a evidenția importanța recunoașterii și protejării patrimoniului păstrat. Detalii aici

 • Timbru de arhitectură OAR:13.014 lei

PIATRA ÎN PATRIMONIUL ROMÂNESC

Editura ACS

Piatra în patrimoniul românesc. Degradări specifice și tratamente adecvate oferă informații inedite despre monumentele emblematice ale patrimoniului cultural din România și cuprinde și recomandări privind conservarea patrimoniului. Autorul prezintă monumente emblematice ale patrimoniului românesc dintre care amintim: Poarta Sărutului – Constantin Brâncuși, Banca Națională a României, Palatul Elisabeta, Palatul de Justiție, Portalul Muzeului Brukenthal, Mănăstirea Stavropoleos, Biserica Episcopală din Curtea de Argeș dar și opere de patrimoniu mobil din cadrul Muzeului Național de Artă al României. Este analizată structura petrografică a operei de artă, starea de conservare a materiei litice, sunt prezentate tratamente adecvate tipurilor de degradare identificate la nivelul pietrei, toate fiind exemplificate prin studii de caz. Detalii aici.

 • Timbru de arhitectură OAR: 15.198 lei

ÎN JURUL FOCULUI. ARHITECTURĂ, TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ȘI GĂTIT

Fundația Pro Patrimonio

Lucrarea propune o incursiune “în jurul focului” cu ilustrarea tipurilor de sobe și cuptoare întâlnite deopotrivă în mediul urban și rural, fixe sau mobile, interioare sau exterioare obiectului de arhitectură. Taglines: lut, sobe, cuptoare de pâine, cuptoare meşteşugăreşti, ţest, tipologii de sobe şi cuptoare, dimensiuni culturale, ţigle, cahle, inovaţie şi sisteme derivate de încălzire, harta meşterilor, dicţionar de termeni, observaţii practice, jurnalul unui arhitect călător cu soba şi cuptoru-n gând. Detalii aici

 • Timbru de arhitectură OAR: 16.380 lei

THE EYES OF THE SKIN

Fundația Arhitext design

Unul dintre obiectivele traducerii volumului The eyes of the skina lui Juhani Pallasmaa este susținerea educației și a formării profesionale prin continuarea demersului de publicare a unei colecții editoriale – Cărțile Arhitext – compusă din studii ample, rodul a întregi an de cercetare prezentate prin texte teoretice ilustrate asupra unor teme specifice din istoria și teoria arhitecturii. 

 • Timbru de arhitectură OAR: 18.000 lei

REFLEXE ALE ARHITECTURII MODERNE ITALIENE ÎN ARHITECTURA ROMÂNEASCĂ 

Fundația Arhitext design

Studiul își propune să expună preocupările pentru arhitectura modernă din România și Italia din ariile urbane și să prezinte operele arhitecților români interbelici, prin prezentarea de documente și printr-o analiză a operelor acestora.

 • Timbru de arhitectură OAR:31.410 lei

PATRIMONIUL CONSTRUIT DIN TRANSILVANIA ȘI DESTINUL SĂU

Bybliotek

Acest proiect își propune să reflecte spiritul multi-cultural bazat pe pluralitate etnică a civilizației din Transilvania și are ca obiectiv realizarea unui album de arhitectură și urbanism, care să abordeze monumentele Transilvaniei din timpurile cele mai îndepărtate și până astăzi.

 • Timbru de arhitectură OAR: 10.800 lei

CĂTRE O ARHITECTURĂ

Asociația cu a mic

Proiectul editorial constă în traducerea volumului lui Le Corbusier Vers une architecture – Către o arhitectură (reputată a fi cea mai faimoasă carte de arhitectură a secolului XX, dacă nu a tuturor timpurilor). Cartea include traducerea propriu-zisă a textului original, dar și introducerea studiului critic al lui Jean-Louis Cohen, care se concentrează asupra importanței cărții în epocă pentru scena artei și arhitecturii moderne.

 • Timbru de arhitectură OAR: 18.000 lei