Cărți de arhitectură finanțate prin Timbrul de Arhitectură 2016

12 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Acest articol face parte din prezentarea RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2016, o acţiune de prezentare a iniţiativelor care au beneficiat de Timbrul arhitecturii în anul 2016 şi este parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ. Secțiunea cuprinde descrieri ale proiectelor câștigătoare în sesiunea de finanțări nerambursabile din Timbrul arhitecturii organizate de OAR, în 2016.

ARHITECTURĂ MODERNĂ. O ISTORIE CRITICĂ – KENNETH FRAMPTON

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Traducerea cărții „Arhitectura modernă. O istorie critică” de Kenneth Frampton face parte din proiectul de anvergură „Cărți fundamentale pentru arhitecți”, care își propune traducerea unor opere considerate esențiale pentru tinerii arhitecți și care lipsesc din bibliografia în limba română. Proiectul a mobilizat până acum un mare număr de participanți, cadre didactice, arhitecți și studenți arhitecți, și a presupus un control științific riguros al textelor, precum și comentarea și punerea lor în context istoric și doctrinar prin materiale de tip prefață / postfață, scrise de nume consacrate din domeniul teoriei de arhitectură din România. 

„Arhitectura modernă” este cea de-a treia carte din această serie și a fost publivcată în 1000 de exemplare. Recunoscută drept una dintre lucrările de bază ale istoriografiei universale de arhitectură, deși de o certă valoare didactică, cartea este accesibilă și atrăgătoare și pentru publicul larg, fiind una dintre cele mai fascinante povești ale modernității. Ajunsă la a patra ediție după publicarea inițială din 1980, „Istoria critică” a lui Frampton este, probabil, în acest moment cea mai importantă lucrare de acest gen accesibilă în limba română. Mai multe aici și aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 35.205 lei 

GENEZA ORAȘELOR MEDIEVALE DIN TRANSILVANIA 

Autor: Paul Helmut Niedermaier / Editura Academiei Române

Având o metodologie inedită, „Geneza orașelor medievale din Transilvania” prezintă fazele de creștere ale tuturor orașelor transilvănene de la începutul Evului Mediu până în secolul al XVII-lea. Importanța volumului constă în conturarea caracteristicilor centrelor istorice și, implicit, reprezintă o bază în elaborarea unor studii istorice bine fundamentate care să contribuie la păstrarea specificului orașelor.

Paul Helmut Niedermaier, specialist în istorie, doctor în istoria arhitecturii, a cercetat cu deosebire istoria orașelor și domenii conexe – istoria urbanismului, istoria habitatului, demografie istorică, istoria arhitecturii. Dintre numeroasele sale lucrări amintim patru volume privind evoluția urbanismului în Transilvania, cinci materiale ample referitoare la centrele miniere ale provinciei și numeroase articole precum: “Raportul între sat și oraș în lumina crizei agrare medievale”, “Dezvoltarea comerțului și geneza orașelor transilvănene în secolele XII-XV”, “Raportul dintre comerț, meșteșuguri și agricultură în economia orașelor medievale din Transilvania”, “Evoluția rețelei de orașe din Transilvania”, “Atlas istoric al orașelor din România. Sighișoara” (ediție bilingvă romano-germană).

  • Timbru de arhitectură OAR: 19.880 lei

ARTA FERONERIEI. GHID PRACTIC DE FIERĂRIE PENTRU COPII ȘI ADULȚI

Autori: Sylvain Gabriel, Alexandra Mihailciuc / Fundația Pro Patrimoniu

“Arta feroneriei” este o carte care onorează meşteşugul fierăritului. Prima parte, publicată în 2012, poate fi considerată un manual de fierărie- Sylvain Gabriel, calfă călătoare, petrece un an la atelierul “Batem fierul la conac!” lucrând cu copiii din sat şi strânge într-un curs exerciţii şi noţiuni necesare pentru o primă iniţiere în tainele fierăriei. În timp, materialul este actualizat cu suita de obiecte, activități şi noțiuni teoretice dobândite în intervalul 2012‐2017, sub amprenta fierarilor Léo Coutant, Sébastien Palomas, Fabien Monestier, Antoine Deroo, Pierre Hosta, Victor Hornez coordonați de către arhitecții Alexandra Mihailciuc şi Şerban Sturdza.

În acelaşi timp volumul poate fi considerat şi un album al fierului în contemporaneitate, arătând seria de obiecte create în acest context în decurs de 10 ani, împreună cu gândurile celor care s-au intersectat cu materialul din postura de făuritori, desenatori, folclorişti, etnologi, colecţionari. Mai multe aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 29.556 lei

DINCOLO DE CENTRU: POLITICI PENTRU LOCUIRE, BUCUREȘTI 1910-1944

Autor: Irina Calotă / Postif Concept SRL

Cum s-a format și cum a evoluat periferia Capitalei la finalul secolului al XIX-lea și în prima jumatate a veacului următor? Care a fost atitudinea administrației față de locuirea de masă și față de problemele specifice pe care zonele marginale ale orașului le generau? Cum s-au definit aceste teme în cadrul teoriei autohtone de urbanism, cand au aparut primele măsuri de politică socială în domeniul rezidențial și cum au modelat ele orașul? 

Acestea sunt cateva dintre întrebarile de la care a pornit cercetarea Irinei Calota, a cărei teză de doctorat, restructurată și completată cu noi surse documentare, a stat la baza volumului de față.

Lucrarea se concentrează pe modul în care locuirea de masă și periferia s-au definit ca subiecte ale preocupărilor teoretice, arhitectural-urbanistice și politice, precum și pe efectele pe care măsurile ce au decurs din aceste preocupări le-au avut asupra mediului urban bucureștean. Cercetarea tratează relația dintre teorie și practică, dintre măsurile adoptate la nivel central și modul lor de implementare și receptionare la nivel local. Autoarea nu își propune doar să descrie principalele momente ale procesului, ci și să furnizeze o ințelegere aprofundată și o explicație a mecanismului din spatele lor — pus în relație cu schimbările ideologice și teoretice generale — și să evalueze măsura în care implementarea acestor politici de locuire a avut puterea de a schimba imaginea periferiei și calitatea locuirii în zonele marginale. Mai multe aici și aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 35.589 lei

2,14 TIPURI DE ȘCOLI DE ARHITECTURĂ

Autori: Ina Elena Stoian, Irina Băncesu, Alexandru Belenyi / Asociația PLUSMINUS

Volumul colectiv de eseuri “2,14 tipuri de școli de arhitectură” încearcă să opereze o radiografie – eterogenă, actuală – a domeniului educației de arhitectură la nivel global, dar mai ales local. Încearcă o deschidere a subiectului către public și o primă punere în context a lucrurilor, oferă o serie de puncte de sprijin, dar și de direcționare pentru cei preocupați de subiect – care sunt mai mulți decât ar părea la prima vedere.

Societatea civică românească se consolidează rapid în ultimul timp și are deja în agendă problema calității mediului construit sau situația patrimoniului: mediile educaționale ar trebui să își construiască rapid capacitatea de a oferi răspunsuri și, mai ales, direcții de viitor. Încercăm să contribuim la acest viitor prin “2,14 tipuri de școli de arhitectură”. 

Publicația cuprinde două părți inegale, însă complementare. Prima pune laolaltă câteva eseuri lungi, ce caută sistematic și temeinic deslușirea semnificațiilor educației de arhitectură pornind dinspre istoricul ei către prezent, contextualizând idei, delimitând caracteristici și perioade sau interogând elegant prezenta stare a lucrurilor. A doua parte cuprinde o serie de eseuri scurte și poate fi văzută ca o schiță de schiță sau un concurs de idee pe tema viitorului educației de arhitectură din România. Mai multe aici și aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 33.000 lei

FAMILIA BIBESCU-BASARAB BRÂNCOVEANU: ÎNTRE PARIS ȘI BUCUREȘTI, VOL II 

Autor: Oana Marinache / Asociația Istoria Artei

Monografia complexă, dedicată uneia dintre cele mai importante familii boierești muntenești din secolul al XIX-lea, este o investigație minuțioasă a vieții, activității și realizărilor constructive ale membrilor familiei Bibescu-Basarab Brâncoveanu. Cercetarea, dezvoltată piramidal, după schema genealogică a familiei princiare, pe parcursul a patru generații, a necesitat publicarea tezei de doctorat a Oanei Marinache în două volume. 

Primul volum a apărut la sfârșitul anului 2015 la Editura Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia. Acest al doilea volum continuă cu a doua generaţie de prinți Bibescu, cea a fiilor domnitorului – Grigore, Nicolae, George și Alexandru – exponenți ai culturii mediului intelectual parizian (prin educație, carieră militară, reședințe și acte de societate). Frații Bibescu vor trăi atât la Paris (în urma abdicării și exilului tatălui lor) cât și la București, adoptând din cutumele franțuzești, din standardele de reprezentare pentru construirea de reședinţe somptuoase, de tip «hôtel particulier», inspirate de stilurile istoriciste. Mai multe aici și aici.

  • Timbru de arhitectură OAR: 49.560 lei

BUCUREȘTI – ORAȘUL VULNERABIL

Autori: Gruia Bădescu, Raluca Munteanu / Asociația Centrul Român pentru Inovație și Dezvoltare Locală – CRIDL

Cartea “București. Orașul Vulnerabil” reunește articole și fragmente din cercetări cu privire la vulnerabilitatea orașului București în fața unui cutremur. 

Proiectul mai larg din care face parte se numește Seismic Alert și este prima inițiativă civilă în domeniul limitării riscului seismic. La început, echipa a vorbit cu aproape jumătate din cei 12.000 de oameni estimați că locuiesc în cele 345 de clădiri cu risc seismic 1 (de prăbușire la cutremur). Apoi au pus toate clădirile vulnerabile pe o hartă interactivă a orașului, pe seismic‑alert.ro, au făcut o cercetare profundă a pregătirii pentru riscul seismic –finalizată prin cartea București. Orașul vulnerabil, au organizat întâlniri cu autorități și au început să facă educație civică despre consolidări și problemele de sistem.

Conform clasificării pe tipuri de risc seismic (de la 1 la 4, în funcție de cât de afectate ar fi de un cutremur similar celui din 1977), aproape 800 de clădiri sunt la risc. Din cele 345 cu risc seismic 1, care au obligația de a purta bulină roșie de avertizare, 175 au și categoria „pericol public”. Albumul se încheie cu ampla documentare fotografică realizată de Cătălin Alexa a tuturor celor 346 de clădiri din București care sunt încadrate în clasa I de risc seismic. Mai multe aici și aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 43.050 lei

TRADUCERE HAPPY CITY. TRANSFORMING OUR LIVES THROUGH URBAN DESIGN, CHARLES MONTGOMERY

SC Igloo Media SRL

După succesul cărților lui Jan Gehl, publicate în română în seria igloobooks, „Viața între clădiri”, „Orașe pentru oameni” și „Cum se studiază viața urbană”, Igloo Media continuă demersul de promovare a spațiilor publice de calitate și campania de informare despre actuala agendă urbană mondială prin publicarea în limba română a unei noi lucrări de referință din domeniul planificării urbane și al studiilor urbane – “Orașul fericit. Transformându-ne viețile prin design urban”, semnată de jurnalistul Charles Montgomery.

În condiţiile în care densitatea vieţii urbane este considerată soluţia pentru criza de mediu şi resurse a vremurilor noastre, cât de fericiţi suntem în oraşele în care locuim? În cartea sa, Charles Montgomery încearcă să răspundă acestei întrebări cu ajutorul unor călătorii pline de farmec prin oraşele lumii (Paris, New York, Bogotá etc.), ce-l ajută să descopere care este gradul nostru de fericire/ nefericire în relaţie cu viaţa derulată printre zgârie-nori, la metrou sau pe străzi.

“Orașul fericit. Transformându-ne viețile prin design urban” dezvăluie elementele esențiale care fac un oraș fericit și sănătos, arătând că nu este vorba doar de planificare urbană, arhitectură sau inginerie, ci mai ales despre cum toate acestea pot crea un mediu în care interacțiunea socială să se poată desfășura corespunzător, în sprijinul comunităților. Mai multe aici și aici.  

  • Timbru de arhitectură OAR: 35.636 lei

INTERFEREȚE ARHITECTURALE ITALIENE ÎN ARHITECTURA MODERNĂ ROMÂNEASCĂ

Autor: Luca Matei Stoian / SC Igloo Media SRL

Cartea „Interferețe Arhitecturale Italiene în Arhitectura Modernă Românească” are la bază o cercetare realizată de arh. dr. Luca Matei Stoian, bine documentată fotografic, care propune familiarizarea critică cu operele unora dintre cei mai reprezentativi arhitecți români și italieni ai stilului modern.

Volumul, ce face parte din colecția igloobooks, prezintă sursele formale şi teoretice ale arhitecturii moderne românești din ariile urbane şi expune operele arhitecţilor români interbelici din prisma interferențelor cu arhitectura italiană. Conținut evidenţiază şi argumentează cum raționalismul Italian s-a reflectat în arhitectura românească din perioada interbelică. Raționalismul italian, expresie a măsurii şi echilibrului, a aspirat constant la concizie, puritate, frumuseţe şi eleganță. Mai multe detalii aici și aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 43.594 lei

CONVERSIA ÎN CONTEXT. DESPRE REGENERAREA SPAȚIILOR INDUSTRIALE 

Autor: Andrei Eugen Lakatoş / Fundația Arhitext Design

Volumul «Conversia în context. Despre regenerarea spaţiilor industriale» aduce la un loc concepte teoretice care ar putea să constituie baza oricărui proiect de intervenţie pe clădiri industriale. Cartea propune o analiză a calităţilor spaţiilor industriale şi a potenţialului de transformare a acestora, cu scopul evidenţierii unor fundamente pentru conservarea, conversia şi (re)valorificarea acestui tip de patrimoniu (abandonat). Interesul lucrării se îndreptă către acea parte a arhitecturii contemporane care se ocupă de regenerarea şi conversia funcţională a siturilor industriale, în vederea reintegrării lor în circuitul social, economic şi cultural al oraşului şi priveşte reabilitarea şi reciclarea fondului construit existent ca motoare/instrumente de regenerare urbană, evidenţiind impactul conversiilor funcţionale asupra vieţii sociale şi culturale a oraşului.​

La nivelul oraşelor din România, procesul industrializării, iar mai apoi dezindustrializarea, sunt fenomene ce au scris şi rescris teritorii, oraşe, vieţi. Situl industrial din centrul oraşului, aflat astăzi într-o stare mai mult sau mai puţin avansată de degradare, ocupă un loc aparte printre formele clasice ale ruinei industriale, memoria oraşului contemporan fiind marcată de prezenţa fabricilor care au crescut odată cu el. Absenţa activităţilor din interiorul acestor construcţii părăsite creează nişte goluri citadine şi cotidiene, măcinate de mecanismul timpului şi expuse pericolului uitării (colective). Clădirile industriale constituie un capital cultural şi economic, iar reintegrarea lor în viaţa cotidiană a oraşelor, prin reutilizarea şi adaptarea lor la noi funcţiuni, contribuie la amplificarea caracterului locului şi la păstrarea memoriei şi identităţii unei societăţi. Mai multe aici

  • Timbru de arhitectură OAR: 54.900 lei