Căutăm consilier comunicare

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA CAUTĂ  UN CONSILIER COMUNICARE 

EȘTI CANDIDATA IDEALĂ / CANDIDATUL IDEAL DACĂ AI: 

 • Studii superioare în comunicare, relații publice, arhitectură;
 • Experiență în domeniul comunicării (constituie un avantaj);
 • Un interes pentru oraș, urbanism, arhitectură sau artă;
 • Competențe în elaborarea și implementarea  de campanii de comunicare/ relații publice;
 • Competențe de mediator, pentru managementul crizelor și conflictelor;
 • Competențe în comunicarea interpersonală, inter-instituțională, interculturală și internațională;
 • Experiență în web design și editare conținut, copywriting;
 • Facilitate în exprimare verbală și scrisă  în limba română și limba engleză ;
 • Cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office) și software-uri specifice (Adobe Photoshop, Illustrator, monitorizare a traficului pe internet etc).
 • Foarte bune abilități de comunicare, prezentare, de lucru cu informații diverse, organizare, elaborare de documente și prezentare;
 • Receptivitate, orientare către nou, flexibilitate și creativitate;
 • Abilitatea de a te adapta diferitelor tipuri de persoane, interlocutori și beneficiari de informații, canale comunicare cu care interacționezi sau pentru care realizezi materiale de comunicare;
 • Capacitate de focalizare pe detalii;
 • Rigurozitate în îndeplinirea atribuțiilor de muncă;
 • Implicare activă, inițiativă și înclinație spre învățare și perfecționare continuă;
 • Capacitatea de analiză și sinteză, concizie, acuratețe, inițiativă, creativitate, flexibilitate;  Capacitatea de a respecta termene limită;
 • Capacitatea de a asigura protecția și confidențialitate datelor.

CE RESPONSABILITĂȚI VEI AVEA:

 • Identificarea și propunerea obiectivelor de comunicare, în concordanță cu misiunea și viziunea OAR; 
 • Dezvoltarea de idei noi în ceea ce privește comunicarea, monitorizarea noilor tendințe de comunicare pe plan local și internațional, precum și monitorizarea unor organisme profesionale similare, tendințe ale profesiei și industriei;
 • Propunerea, implementarea și menținerea design-ului, structurii și funcționalității site-ului, precum și a relației cu furnizorii platformei web;
 • Administrarea și dezvoltarea canalelor de comunicare (website oar.archi, Facebook, newsletter, presă etc.);
 • Asigurarea de suport pe comunicare pentru evenimentele externe în care este implicată organizația;
 • Întocmirea de rapoarte privind activitatea de comunicare desfășurată (monitorizare media, rapoarte de vizitatori web-site etc.);
 • Efectuarea rapoartelor pe baza analizării evoluției indicatorilor de imagine și prestigiu ai organizației în raport cu eficiența campaniilor de comunicare sau bugetul alocat;
 • Gestionarea proceselor de comunicare aferente parteneriatelor Ordinului pentru proiectele culturale organizate și/ sau finanțate;
 • Reprezentarea organizației în relația cu presa (interviuri, conferințe de presă etc.);
 • Menținerea relației profesionale cu parteneri externi (agenții de publicitate, firme de sondare de piață etc.);
 • Construirea și administrarea bazelor de date cu publicul țintă pentru diferite tipuri de comunicare (presă, parteneri, voluntari, clienți și posibili clienți etc.);
 • Organizarea conferințelor de presă, la solicitarea conducerii Ordinului sau ori de câte ori este nevoie, elaborarea mapelor de conferință;
 • Redactarea declarațiilor de presă și participarea la interviuri, furnizând informații supuse liberului acces al publicului, în scopul unei informări corecte și complete a opiniei publice;
 • Identificarea știrilor difuzate de mass-media care au impact asupra activității și imaginii organizației/ profesiei și informarea corectă a opiniei publice;
 • Susținerea de prezentări publice despre organizație și proiectele acesteia;
 • Coordonarea activităților de grafică în realizarea de afișe, logo-uri, etichete, flyere, și alte materiale de comunicare/promovare;
 • Elaborarea materialelor de prezentare ale Ordinului, în limba română și într-o limbă de circulație internațională (limba engleză de preferință), pentru pliante etc.
 • Asigurarea promovării evenimentelor și seminarelor organizației (realizarea de invitații, menținerea legăturii cu cei invitați la diverse evenimente, punct de contact pentru informații suplimentare);
 • Asigurarea distribuirii materialelor profesionale/de comunicare relevante;
 • Preluarea unor responsabilități de management de proiect pe domeniul de care este responsabil.  

APLICAȚIILE POT FI TRIMISE PÂNĂ LA DATA DE 12 APRILIE 2018 

Pentru a aplica la acest post, click aici