Certificatul de situații de urgență – completări privind forța majoră

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

30 martie 2020

În completarea informațiilor referitoare la modalitățile prin care forța majoră își poate găsi aplicabilitatea în practică, publicate în data de 23 martie AICI, vă aducem la cunoștință principalele prevederi ale Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial în data de 25.03.2020.

Cine poate solicita CSU?

Minsterul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă CSU pentru operatorii economici care se află în următoarele situații:

       a) activitatea lor este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, astfel cum sunt menționați în deciziile emise de autoritățile publice competente;

       b) au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Așadar, CSU poate fi obținut și de formele de exercitare a profesiei de arhitect care se află în situația menționată la pct b) de mai sus. Totuși, până în acest moment, nu sunt cunoscute și alte condiții în care ar putea fi folosit acest certificat, în afară de situațiile în care activitatea lor va fi afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 și se va menționa acest lucru în deciziile emise de autoritățile publice.

În prezent, operatorii economici vizați de cele două ordonanțe de urgență menționate mai sus sunt cei a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, după cum urmează:

      a) operatorii economici care desfășoară activități de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizate de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației (art. 1 din Ordonanța militară nr. 1/2020);

      b) operatorii economici care desfășoară activități culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise (art. 2 din Ordonanța militară nr. 1/2020);

      c) cabinetele de medicină dentară (art. 1 din Ordonanța militară nr.2/2020);

      d) operatorii economici care desfășoară activități de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, serviciilor de curățătorie, vânzarea produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală (art. 2 din Ordonanța militară nr.2/2020 și art. 13 din Ordonanța militară nr. 3/2020).

Câte tipuri de certificate se emit?

Conform art. 2 din Ordinul nr. 791/2020, certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

     a) TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanții a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

     b) TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții care au înregistrat diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Unde poate fi folosit CSU?

CSU poate fi folosit de operatori economici în următoarele situații:

  • în invocarea clauzelor de forță majoră pentru a renegocia anumite contracte;
  • pentru a beneficia de amânarea la plata pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare;
  • în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale;
  • la aplicarea șomajului tehnic pentru angajatorii afectați direct de situația de urgență.

Ce documente sunt necesare pentru obținerea CSU?

  • datele de identificare;
  • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele sunt conforme cu realitatea, cu privire la închiderea totală sau parțială sau de diminuare a încasărilor;
  • solicitanții care nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului (anumite PFA, ONG-uri, etc) furnizează informații și documente privind autorizarea activității.

Cum se depune solicitarea pentru CSU?

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Cererile sunt semnate electronic, iar în situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Conform Ordinului nr. 791/2020, CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul  pandemiei SARS-CoV-2.

Vă urez succes în activitate și sănătate, să aveți grijă de cei dragi.

Cu respect,

Alexandru Găvozdea,

Președintele Ordinului Arhitecților din România