Comunicat privind Deciziile Consiliului național al OAR cu referire la Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din România (PNDPC)

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Octombrie 2017 

___________________________________________________ 

Deciziile Consiliului național al OAR privind Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din România (PNDC) 

În zilele de 01 și 02 octombrie 2017 a avut loc ședința Consiliului național al OAR.

Tema în dezbaterea Consiliului a fost stabilirea, în urma amendamentelor primite, a formei ce va fi supusă spre adoptare Conferinței naționale extraordinare pentru următoarele documente:

  • Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România
  • Regulament CADRU – privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România
  • Organizarea aparatului administrativ al Ordinului

Actualizarea acestor documente atinge și problema Dezvoltării Profesionale Continue (DPC), la care a lucrat în ultimul an grupul de lucru dedicat acestui domeniu. Acesta a elaborat proiectul Planului Național de Dezvoltare Profesională Continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din România (PNDPC).

Acest proiect de plan (o structură de principiu) a fost pus în dezbatere publică în cadrul procesului de transparență decizională, așa cum o cere Regulamentul actual al OAR, pentru a avea opiniile membrilor OAR și a putea avansa un proiect mai elaborat.

Proiectul de Plan a suscitat reacții numeroase și contradictorii în comunitatea profesională: unii arhitecți au fost mulțumiți de felul în care s-a lucrat în această direcție, alții au văzut în el un pericol pentru exercitarea profesiunii. Principalele observații din rândul arhitecților au fost prezentate în cadrul ședinței (inclusiv de către colegi arhitecți invitați) și au fost discutate spre a putea fi clarificate și pentru a putea continua.

În esență, concluziile și hotărârile Consiliului național privind acest subiect au fost următoarele:

  • Dezvoltarea Profesională Continuă este un element esențial al practicii de arhitect și un serviciu pe care Ordinul trebuie să îl ofere membrilor săi. Consiliul susține continuarea acestui demers și finalizarea proiectului în Grupul de lucru DPC. Acesta va fi extins și va lua în discuție opiniile formulate și transmise de către arhitecți.
  • S-au constat divergențe de opinii în rândul membrilor privind unele principii ale programului, mai ales obligativitatea participării la acesta.
  • S-au adus clarificări privind modul flexibil și personalizat de funcționare propus.
  • Întreg proiectul fiind de o complexitate extremă, sunt necesare calibrarea lui în timp, testarea, dezvoltarea și luarea deciziilor în mod transparent, în acord cu Regulamentul OAR.
  • Consiliul a decis eliminarea din cele două Regulamente a articolelor ce statuează obligativitatea participării la programul de dezvoltare continuă.
  • Proiectul finalizat va fi implementat în regim pilot pentru o perioadă de testare de minim 3 ani, urmând ca după aceasta să se re-analizeze strategia propusă, precum și beneficiile aduse de acest program.
  • Pentru a acorda garanția obiectivității, echidistanței și a accesului membrilor la luarea unei decizii de o asemenea importanță, Consiliul național al OAR a propus ca hotărârile privind caracterul obligatoriu sau facultativ al programului să fie de competența forului suprem al OAR, și anume Conferința Națională, care va decide modul de continuare a proiectului după perioada de testare.

Dorim să precizăm că Planul național de Dezvoltare Profesională Continuă nu constituie subiect de dezbatere sau aprobare în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare a OAR din data de 28 octombrie a.c., el fiind încă în stadiul de proiect în lucru. Pentru finalizarea acestuia continuăm să ne bazăm pe propunerile și contribuțiile cât mai multor membri ai organizației.

Vă mulțumim pentru interes și implicare și vă invităm să continuăm împreună acest efort de îmbunătățire a organizației noastre.

Pentru colegiul director al OAR,

Președinte,

Arh. Șerban Țigănaș