Comunicat privind primirea în OAR a arhitecților de interior

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

OAR anunță întreaga comunitate profesională că întreprinde demersuri de primire în organizație a arhitecților de interior, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Legii nr. 184/12.04.2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect – republicată:

Art. 4, alin. (3) Poartă titlul de arhitect de interior absolventul cu diplomă de arhitect de interior obţinută în specializarea arhitectură de interior la o instituţie acreditată de învăţământ superior din România.

Art. 11,

alin. (1) Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect cu drept de semnătură. Proiectele de arhitectură de interior pentru materializarea cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de construire pot fi semnate şi de către un arhitect de interior cu drept de semnătură.

alin. (4) Dreptul de semnătură al conductorilor arhitecţi şi al arhitecţilor de interior se exercită pe teritoriul României şi este limitat la categoriile de lucrări pentru care legea recunoaşte acest drept.

Art. 24, alin. (3) Din Ordin fac parte arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu sau fără drept de semnătură, urbaniştii diplomaţi fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat, în condiţiile legii, drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi, arhitecţii de interior cu drept de semnătură, stagiarii şi orice deţinător al titlului de arhitect, la cererea acestora.

Unii membri OAR au exprimat îngrijorări și întrebări referitoare mai ales la:

1/ eventuala concurență pe care ar urma să le-o facă arhitecții de interior dacă sunt primiți în organizație și

2/ eventuala pierdere a competențelor arhitecților de a realiza proiecte de arhitectură de interior, în detrimentul exclusiv al arhitecților de interior.

În acest sens, facem următoarele precizări:

  • Arhitectura de interior face parte din domeniul arhitecturii, nefiind un domeniu distinct de acesta. Orice arhitect cu drept de semnătură are și va avea în continuare toate competențele pentru a realiza și proiecte de arhitectură de interior. Arhitecții de interior vor avea doar competența de a realiza proiecte de arhitectură de interior. Aceste competențe nu sunt echivalabile cu cele pe care le dețin conductorii arhitecți.
  • Înscrierea arhitecților de interior în OAR, în vederea obținerii dreptului de semnătură pentru proiectele de arhitectură de interior este deja prevăzută de lege și nu este o opțiune a organizației. OAR pregătește această înscriere după ce a constatat faptul că profesia de arhitect de interior este recunoscută ca atare în țările Uniunii Europene, că există structuri asociative specifice și mai ales că există organizații similare OAR, camere sau asociații ale arhitecților, care înscriu ca membri, în secțiuni dedicate, arhitecții de interior din țările respective.
  • Arhitecții de interior nu primesc prin înscrierea în OAR nicio competență suplimentară celei de a realiza proiecte de arhitectură de interior, respectiv suplimentară celei pe care o au prin diploma de absolvire. În plus, arhitecții de interior nu vor mai alimenta fenomenul de semnătură de complezență a arhitecților cu drept de semnătură, existent în prezent pentru proiectele de arhitectură de interior care necesită autorizație de construire, realizate de arhitecți de interior și semnate ilegal de arhitecți cu drept de semnătură.
  • Arhitecții de interior stagiari vor putea face stagiatura sub îndrumarea arhitecților cu drept de semnătură sau a arhitecților de interior cu drept de semnătură, domeniul arhitecturii de interior fiind parte din domeniul arhitecturii.
  • Arhitecții de interior vor putea obține dreptul de semnătură pentru proiectele de arhitectură de interior după ce vor fi intervievați de aceeași Comisie Națională pentru Acordarea Dreptului de Semnătură ca și arhitecții, nefiind necesară constituirea unei comisii dedicate. Experiența profesională necesară pentru a obține dreptul de semnătură în calitate de arhitect de interior va fi exclusiv din domeniul arhitecturii de interior.
  • OAR consideră că prezența arhitecților de interior în organizație este benefică pentru configurarea coerentă a domeniului arhitecturii în totalitate și justa relaționare dintre activitățile arhitecților și ale arhitecților de interior, atât în modul de definire legislativă și normativă cât și în practică.

Nu există niciun motiv legal, organizatoric, etic sau comercial pentru a nu primi arhitecții de interior în OAR. Sunt necesare numai anumite prevederi specifice ale regulamentelor, proceselor și procedurilor organizației, care sunt pregătite la ora actuală. 

Foto: A. Margulescu