Concurs național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român și Uniunea Arhitecților din România organizează concursul pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, concurs public de creație deschis participării autorilor individuali sau reuniți în grupuri, ori persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizații neguvernamentale).

Ediția din 2018 a Bienalei de Arhitectură de la Veneția se va desfășura în perioada 26 mai – 25 noiembrie 2018, cu previzionare pentru specialiști și presă în zilele de 24 și 25 mai 2018.

Tema celei de-a 16-a ediții a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, lansată de curatorii Yvonne Farrell și Shelley McNamara – „Freespace“, reprezintă generozitatea spiritului și acel sens al umanității pe care arhitectura îl găzduiește în centrul propriei sale agende, concentrându-și atenția asupra calității spațiului însuși.

 „Freespace” încurajează reexaminarea modului nostru de a gândi, noile modalități de a vedea lumea, de a inventa soluții prin care arhitectura să furnizeze o stare de bine și demnitate fiecărui cetățean de pe această fragilă planetă.

Prin tema „Freespace“, Bienala de Arhitectură 2018 va prezenta publicului exemple, va propune elemente – construite sau neconstruite – de lucrări care exemplifică acele calități ale arhitecturii care includ modelarea, bogăția materialității suprafețelor, orchestrarea și dispunerea mișcării, relevând forța și frumusețea intrinsecă a arhitecturii.

La cea de-a 16-a Expoziție Internațională de Arhitectură vor fi celebrate exemplele de generozitate și solicitudine din arhitectura întregii lumi. Arhitectura care întruchipează aceste calități, cu generozitate și dorință de schimb de idei, este ceea ce se poate numi „Freespace“.

Bienala lansează invitația către participanți, și fiecare pavilion național, să aducă la Veneția propriul lor „Freespace“, astfel încât, împreună, să poată dezvălui diversitatea, specificitatea și continuitatea în arhitectură, bazate pe persoane, locuri, timp și istorie, pentru a susține cultura și relevanța arhitecturii pe această planetă dinamică. 

Mai multe informații legate de lansarea temei, inclusiv conceptul formulat de Yvonne Farrell și Shelley McNamara, se pot consulta on-line: http://www.labiennale.org/en/architecture/2018/16th-international-architecture-exhibition

Pentru a participa la concursul național, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conțină documentația obligatorie prevăzută în Regulament de organizare al concursului.doc afișat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii și Identității Naționale (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), Institutului Cultural Român (www.icr.ro) și Uniunii Arhitecților din România (www.uniuneaarhitectilor.ro).

Conform Regulamentului de organizare a concursului, începând cu această ediție concursul va avea două etape de jurizare: prima etapă cu un rol de definire a conceptului curatorial și a conținutului, urmată de selectarea finaliștilor, care vor fi invitați să detalieze aspectele tehnice ale proiectului în etapa a doua de concurs.  

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Uniunii Arhitecților din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București, până la data de 14 decembrie 2017, ora 14.00.

Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori și cele care vor ajunge la Uniunea Arhitecților din România la o dată ulterioară datei menționate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Uniunea Arhitecților din România va acorda următoarele premii, pentru primele trei proiecte clasificate în Etapa a II-a a concursului:

 • Premiul I, pentru proiectul câștigător, în valoare de 6500 lei/net
 • Premiul II, în valoare de 4500 lei/net
 • Pemiul III, în valoare de 3500 lei/net

În vederea îndeplinirii scopului concursului, vor fi constituite o Comisie de selecție și o Comisie de soluționare a contestațiilor, ce vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii și Identității Naționale.

Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajați ai instituțiilor organizatoare, membrii comisiei de selecție și cei ai comisiei de soluționare a contestațiilor sau rude și afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociații din societățile/ONG-urile în care membrii comisiei de selecție, ai comisiei de soluționare a contestațiilor dețin funcții de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs. 

Calendar concurs:

ETAPA I

 • Depunerea documentațiilor: termen limită – 14 decembrie 2017, ora 14:00;
 • Jurizarea: 16-17 decembrie 2017;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI I: 18 decembrie 2017;
 • Depunerea contestațiilor: termen limită – 19-21 decembrie 2017, ora 14:00, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia;
 • Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale: termen limită – 22-29 decembrie 2017, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia;
 • Întâlnire cu reprezentanții echipelor finaliste: 19 decembrie 2017.

ETAPA a II-a

 • Depunerea documentațiilor: termen limită – 19 ianuarie 2018, ora 14:00;
 • Jurizarea: 20-21 ianuarie 2018;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI II: 21 ianuarie 2018;
 • Depunerea contestațiilor: termen limită – 22-24 ianuarie 2018, ora 14:00, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia;
 • Soluționarea contestațiilor: termen limită – 25-30 ianuarie 2018, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia;
 • Anunțarea publică a proiectului câștigător: 31 ianuarie 2018.

Informații suplimentare la:

[email protected] 

Mai multe detalii despre documentele necesare pentru înscrierea în competiție puteți găsi la acest link