Contribuția OAR la elaborarea Legii privind scutirea de la plata impozitelor a unor clădiri monumente istorice, publicată recent în Monitorul Oficial

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În iunie 2016 Senatul a adoptat un nou proiect de lege privind modificarea Codului fiscal (Legea nr. 227/2015), în sensul scutirii de la impozit a unor categorii de monumentele istorice. În luna octombrie a aceluiași an, proiectul de lege a fost discutat de Camera Deputaților (PL-x 295/2016.) Proiectul propus prevedea scutirea de impozit a „clădirilor întreținute, reabilitate, care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.” 

Reamintim că la momentul discutării acestui proiect de lege, art. 456 alin. (2) din Codul fiscal prevedea că Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru:

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate 

OAR și-a exprimat susținerea față de prevederea cuprinsă în varianta propunerii aprobată de Senat, cu ocazia discutării proiectului de lege în Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților. Ulterior, reprezentanții OAR au susținut poziția OAR în cadrul mai multor comisii din Camera Deputaților.

În toamna acestui an proiectul de lege a fost adoptat de Parlament și publicat în Monitorul Oficial sub numărul 209 din 3 noiembrie 2017, urmând a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018.