Conversia în context. Despre regenerarea spațiilor industriale

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Titlu: Conversia în context. Despre regenerarea spațiilor industriale

Autor: Andrei Eugen Lakatoș

Editura: Fundația Arhitext design

Preț: 62 lei

___________________________________

Volumul Conversia în context. Despre regenerarea spațiilor industriale este reprezentativ pentru contribuțiile aduse la problematica domeniului conversiei funcționale a spațiilor industriale, adunând la un loc concepte teoretice fundamentale ale acestui domeniu, concepte care ar putea să constituie baza oricărui proiect de intervenție pe clădiri industriale. Cartea propune o analiză a calităților spațiilor industriale și a potențialului de transformare a acestora, cu scopul evidențierii unor fundamente pentru conservarea, conversia și (re)valorificarea acestui tip de patrimoniu (abandonat). Interesul lucrării se îndreptă către acea parte a arhitecturii contemporane care se ocupă de regenerarea și conversia funcțională a siturilor industriale, în vederea reintegrării lor în circuitul social, economic și cultural al orașului și privește reabilitarea și reciclarea fondului construit existent ca motoare/instrumente de regenerare urbană, evidențiind impactul conversiilor funcționale asupra vieții sociale și culturale a orașului.

La nivelul orașelor din România, procesul industrializării, iar mai apoi dezindustrializarea, sunt fenomene ce au scris și rescris teritorii, orașe, vieți. Situl industrial din centrul orașului, aflat astăzi într-o stare mai mult sau mai puțin avansată de degradare, ocupă un loc aparte printre formele clasice ale ruinei industriale, memoria orașului contemporan fiind marcată de prezența fabricilor care au crescut odată cu el. Clădirile industriale reprezintă o realitate a activității umane, un reper fizic și temporal, ce ajută la conștientizarea trecutului unei comunități sau a unei societăți. Absența activităților din interiorul acestor construcții părăsite creează niște goluri citadine și cotidiene, măcinate de mecanismul timpului și expuse pericolului uitării (colective). Valoarea clădirilor industriale capătă valențe patrimoniale, prin totalitatea amintirilor ce le trezesc, prin rememorarea poveștii de viață a omului de rând, prin re-găsirea caracterului specific al locului. Ele constituie un capital cultural și economic cu valoare de utilizare contemporană, iar reintegrarea lor în viața cotidiană a orașelor, prin reutilizarea și adaptarea lor la noi funcțiuni, contribuie la amplificarea caracterului locului și la păstrarea memoriei și identității unei societăți.

Demersul acestei lucrări reprezintă o încercare de conștientizare a importanței conservării și valorificării culturale a arhitecturii industriale, văzută ca o arhivă vie și activă de amintiri, trăiri și povești de viață. Atât meritul istoric, cât și valoarea arhitecturală a clădirilor industriale conferă potențialul cultural al acestora, pledând în același timp pentru conservarea lor în vederea reutilizării contemporane. Exemplele alese de spații industriale dezafectate și apoi transformate au fost selectate după criteriul unei refolosiri creative a acestor spații, dar și după măsura în care au evidențiat și istoria locului respectiv în cadrul intervenției.

Andrei Eugen Lakatoș

___________________________________

Conversia în context. Despre regenerarea spațiilor industriale a fost publicată cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România prin finanțare din timbrul arhitecturii.