Curs CTC – “eficiența energetică a construcțiilor”

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În zilele de 9 și 10 decembrie 2017, Centrul Teritorial de Competență a organizat un curs privind eficiența energetică a construcțiilor, susținut de ing. Marius Șoflete.

Au fost expuse: noțiuni de bază și teorie (parametri specifici ai materialelor termoizolante și o analiză comparativă a acestora, inclusiv cost-beneficiu, fizica construcțiilor, transfer de vapori, parametri de confort interior) și aplicații practice: configurarea stratificațiilor și analiza comparativă a parametrilor specifici, modelarea punților termice cu ajutorul programelor de calcul cu element finit și îmbunătățirea acestora, studii de caz pe calculul termic global al unei case, moduri de optimizare și analize cost-beneficiu. Proiectarea termosistemului, conformarea energetică a unei construcții și funcționarea acesteia ca un sistem trebuie privită ca un domeniu de legătură între toate disciplinele și entitățile implicate în proiectare – arhitectură, structură, instalații și mai ales beneficiar, iar cursul de față își propune în primul rând să stabiliească un limbaj comun între specialități. 

Eficiența energetică este o temă de interes îm momentul actual. În mod curent, se presupune că 75% dintre clădirile europene au nevoie de îmbunătățiri pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic, pornindu-se de la premisa că după 1990 construcțiile au fost realizate în acord cu astfel de reglementări. Un raport recent al Buildings Performance Institute Europe – BPIE arată că procentul clădirilor ce nu pot fi incluse în clasa A se ridică, de fapt, la 97,5.

Puteți accesa raportul complet la acest link: http://bpie.eu/publication/97-of-buildings-in-the-eu-need-to-be-upgraded/

Fotografii: Roxana Pătrulescu