Decizii importante privind viitorul organizației

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Luni, 19 decembrie 2016 a avut loc ultima ședință a Consiliului Național al Ordinului Arhitecților din România, o ședință decizională importantă pentru viitorul organizației.

Printre cele mai importante subiecte aflate pe ordinea de zi (nu obligatoriu în ordinea în care au fost dezbătute) s-au aflat următoarele:

Prezentarea rapoartelor de activitate

Probabil printre cele mai importante momente a fost prezentarea de către Președintele OAR și de către Vicepreședinți a rapoartelor de activitate pentru acest an, pe diferitele domenii: Legislație, Educație, stagiu, dezvoltare profesională continuă, Profesie (SIC-PCPC), Comunicare, Oferte culturale, proiecte editoriale, parteneriate și concursuri.

Proiectele de buget ale OAR și ale timbrului de arhitectură pentru anul 2017

A fost propusă structura bugetară pentru următorul an prin comparație cu anii anteriori. De asemenea au fost prezentate rapoartele de activitate pentru proiectele prioritare din anul 2016: Trienala de Arhitectură East Centric, Grupul de Lucru Rural, De-a Arhitectura.  Acestea vor fi puse la dispoziția Membrilor în următoarea perioadă împreună cu alte documente privind raportul de activitate pe acest an.

Procesul de transformare organizațională

În cadrul acestei ședințe a fost consultat Consiliul Național al OAR pentru a stabili o serie de direcții în care se va continua procesul de transformare și eficientizare a organizației. A fost vorba de patru teme majore ce se referă la reorganizarea principiilor de reprezentativitate și a sistemului de vot în cadrul Consiliului Național al OAR.

Modificarea reprezentativității Filialelor în cadrul Consiliului Național prin intermediul unui singur reprezentant cu drepturi de vot diferențiate în funcție de dimensiunea Filialei (1 reprezentant și un supleant aleși de către Conferința Națională).

Au fost prezentate două opțiuni în acest caz:

Opțiunea 1: propunerile filialei sunt realizate în ordinea următoare: Președinte, 1 Vicepreședinte, alt reprezentat (Vicepreședintele și celălalt membru sunt aleși prin votul Conferinței Teritoriale).

Opțiunea 2: propunerile filialei reprezintă o nouă funcție în cadrul Filialei și exclud funcția de Președintele al Filialei.

CN-ul a votat majoritar cea de-a doua opțiune, care exclude funcția de Președinte al Filialei din viitoarea componență a Consiliului Național al OAR. În acest fel responsabilitatea reprezentării se descentralizează la nivel de Filială.

Modificarea drepturilor de vot ale Filialelor în cadrul Consiliului Național (praguri și drepturi de vot diferite)

Au fost prezentate trei opțiuni în acest caz:

Opțiunea 1 – prezentată inițial nu va fi supusă votului. Aceasta propunea 1 vot la 200 membri, 2 voturi la 400 de membri, 3 voturi la 600 de membri, 4 voturi la 1200 de membri, 5 voturi la peste 2400 de membri și 1 vot Președintelui Ordinului

Opțiunea 2 – propune 1 vot la 200 membri, 2 voturi la 400 de membri, 3 voturi la 600 de membri, 4 voturi la 1200 de membri, 5 voturi la 2400 de membri, 10 voturi la peste 2400 și 1 vot Președintelui Ordinului

Opțiunea 3 – propune 1 vot la 150 membri, 2 voturi la 300 de membri, 3 voturi la 600 de membri, 4 voturi la 1200 de membri, 5 voturi la 2400 de membri, 20 voturi la peste 2400 și 1 vot Președintelui Ordinului

CN-ul a votat majoritar cea de-a treia opțiune privind pragurile și drepturile de vot ale Filialelor. Astfel modulul de la care se pornește în stabilirea dreptului de vot este de 150 de membri, o cifră argumentată de situația reală în teritoriu privind numărul de membri.

Modificarea numărului de membri în Consiliile Teritoriale de la 6, 10, 14, 20, 28, 38, 50 de membri la 6, 12, 18, 24 și respectiv maxim 30 de membri.

Acest punct a fost votat majoritar de membrii CN-ului. Scopul este de a reduce numărul de membri în Consiliile Teritoriale până la un număr maxim de 30 de persoane. În acest fel se ușurează procesul decizional și se reduc considerabil cheltuielile administrative.

Modificarea componenței Colegiilor Directoare Teritoriale și reducerea acestora la următoarele funcții: Președinte, Trezorier și 2 Vicepreședinți numiți în funcție de ariile de activitate pe una dintre următoarele responsabilități: comunicare și imagine sau parteneriate, organizare, gestiune și relația cu membrii.

Acest ultim punct a fost de asemenea votat majoritar de membrii CN-ului. Scopul este de a introduce responsabilități specifice și a reduce de asemenea aparatul administrativ, prin eficientizarea sa din punct de vedere operațional.

Readucem în atenția membrilor cu această ocazie, documentul publicat pe site-ul OAR la rubrica Transparență Decizională în data de 23.11.2016.

Recunoașterea perioadei de stagiu efectuate înainte de intrarea în concediu de îngrijire nou-născut

A fost propusă Consiliului Național de către Colegiul Director , o interpretare a articolului 6 din Metodologia de Stagiu și Dobândire a Dreptului de Semnătură în ceea ce privește recunoașterea perioadei de stagiu efectuate înainte de intrarea în concediu de îngrijire copil. Astfel s-a propus ca această perioadă să fie recunoscută, chiar dacă există o întrerupere a activității pentru creșterea copilului. Decizia a fost favorabilă și va servi pe viitor pe post de clarificare pentru Secretarii Executivi ai Filialelor OAR.

De asemenea fost propusă și acceptată viitoarea componență a comisiilor de selecție, evaluare și finanțare din timbrul de arhitectură sesiunea 2017, proiecte culturale și editoriale.

Un ultim punct care merită menționat este cel privind sancțiunile disciplinare. A fost aprobată sancționarea prin suspendare a dreptului de semnătură pentru mai mulți arhitecți care au încălcat legea fie prin aplicarea semnăturii de complezență, fie prin alte contravenții care au adus prejudicii grave. Propunerile de suspendare au fost făcute în urma analizei minuțioase a cazurilor de către Comisia Națională de Disciplină. Mai multe detalii privind comisiile OAR și cadrul de desfășurare a activității acestora puteți găsi la următorul link:

Comisiile OAR

Vă vom ține la curent în continuare cu activitatea Ordinului.

______________________

Ordinul Arhitecților din România

10.01.2017