Demersurile susținute de OAR în cadrul întâlnirilor Grupului de lucru format de MDRAP în vederea modificării Legii 372/2005

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

12 iulie 2019
 

În baza unui acord de servicii încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Banca Mondială pregătește un studiu privind strategia de renovare pe termen lung a parcului imobiliar pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor. MDRAP a format un Grup de lucru pentru modificarea Legii 372/2005, în vederea transpunerii Directivei 2018/844, la întâlnirile căruia participă și Ordinul Arhitecților din România, alături de reprezentanți ai administrației locale, ai organizațiilor profesionale, mediul academic etc.

Mai jos puteți consulta principalele demersuri susținute de reprezentanții OAR în cadrul întâlnirilor acestui Grup de lucru:

1. Simplificarea documentației tehnice necesare obținerii Autorizației de construire prin eliminarea Studiului cu privire la folosirea sistemelor alternative pentru acele lucrări la care Studiul nu face parte din studiul de fezabilitate. În momentul de față, acesta este o documentație suplimentară a cărei impact asupra proiectului este redus, deoarece administrația locală nu îl verifică. A existat o propunere din partea unui participant care susținea ca acest studiu sa poată fi întocmit doar de către auditori energetici și nu de către proiectanți ca până acum, propunere pe care reprezentanții OAR nu au susținut-o. Numărul de auditori energetici la nivel național este de aproximativ 1800, în timp ce numărul de autorizații emise lunar oscilează între 7000 și 10000.

2. Inițierea discuției despre posibilitatea creării unui sistem de verificare și contorizare a consumului real al fiecărei clădiri pentru a putea aduce o claritate mai mare asupra situației clădirilor și a datelor din Certificatele Energetice. În felul acesta, atât modul de întocmire al Certificatelor Energetice, cât și al modului de utilizare zilnică a clădirii vor fi mai ușor de verificat.

3. Propunerea ca termenul de „renovare majoră” sa fie definit conform punctului B de la articolul 2 din Directivă pentru a putea include un număr mai mare de lucrări în aceasta definiție, însă restul grupului de lucru nu a fost de acord.

4. Menționarea unor criterii mai clare (de exemplu un procent minim din valoarea totală de investiție) pentru intervențiile cărora li se aplică sintagma „fezabil din punct de vedere tehnic, economic și funcțional”.

5. Propunerea ca planurile de e-mobilitate ce urmează sa fie stabilite prin Strategia Națională să conțină obligativitatea implementării prevederilor la nivel local prin Regulamente de Urbanism, unul dintre aspecte fiind modul în care numărul minim de locuri de parcare pentru mașini electrice menționat în Directivă va fi corelat cu modalitatea de stabilire a numărului minim de locuri de parcare prevăzute în Regulamentele Locale și cu strategia de dezvoltare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice.

6. Propunerea ca în lege să fie specificat ca planurile multi-anuale ce urmează să fie întocmite de către administrațiile locale să fie elaborate de către urbaniști și să cuprindă reglementări cu privire la folosirea, amplasarea și utilizarea unor sisteme alternative de producere a energiei.

7. Propunerea ca data de intrare în vigoare a obligativității respectării prevederilor legii să se aplice Certificatului de Urbansim și nu Autorizației de Construire.

Din partea OAR, la întâlnirile Grupului de lucru pentru modificarea Legii 372/2005 au participat arh. Andrei Fenyo, arh. Mihai Munteanu, arh. Alexandra Stoica. Vă vom ține la curent cu evoluția demersurilor inițiate.