Expoziţii itinerante finanțate prin Timbrul de arhitectură 2017

7 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Acest articol face parte din prezentarea RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017, o acţiune de prezentare a iniţiativelor care au beneficiat de Timbrul arhitecturii în anul 2017 şi este parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ. Secțiunea cuprinde articole dedicate câștigătorilor sesiunii de finanțări nerambursabile din Timbrul arhitecturii organizate de OAR în 2017.

Photo © Dacian Groza

SELFIE AUTOMATON 

Asociaţia PlusMinus 

Proiectul „Selfie Automaton” este un spectacol automatizat cu marionete, construit pentru Bienala de Arhitectură de la Veneţia 2016. Alcătuire aparent atipică în contextul unui eveniment dedicat, expoziţia a pornit cu scopul de a glisa dezbaterea despre arhitectură în culisele mediului construit, prin intermediul unor instalații care caricaturizează (problematizează) mecanismele sociale și pozițiile individuale. „Selfie Automaton” poate fi interpretat ca o întrebare deschisă despre cum este produsă arhitectura, cum se iau deciziile şi care sunt pârghiile posibile sau imposibile de care dispun arhitecții în tot acest angrenaj.

Selfie Automaton vorbește despre mecanisme și rolul individual în alcătuirea și funcţionarea acestora. Alcătuirea vine din trei direcţii – a arhitecturii, a lumii spectacolului și a artei – și funcţionează în jurul unui nucleu comun, automatele mecanice. Obiecte bizare și comice, acestea sunt pretext și modalitate de comunicare, între autori și publicul bienalei. Automatele animă caricaturi umane sau animale fantastice și sunt asamblate în formă de scene predefinite, frânturi de spectacol, în care un loc special este rezervat vizitatorului. Plasat pe scenă, acesta devine dinam și actor într-un scenariu cu formă fixă și repetitivă, un posibil portret generic al relaţiilor sociale, descompus în fragmente. Marionetele devin personaje principale dar sunt private de libertăţile din lumea spectacolului, unde pot sfida legile gravitaţiei sau pot deveni „conștiente” (în extremă tragică, își pot recunoaște firele care le leagă și se pot elibera). Deși alcătuite cu articulaţii care le permit „libertatea de mișcare”, în acest caz, acestea sunt private de corzi și literalmente fixate în cuie, într-un mecanism care le permite o singură mișcare, și aceea predefinită. Iar vizitatorul nu face excepţie. Poziţionat ca parte a mecanismului, are o singură opţiune: să-i asigure funcţionarea prin propria sa acţiune, repetitivă. Astfel, stereotipul confortabil al manipulatului și manipulatorului – care ne plasează acţiunile la capătul unei corzi, drept consecinţe, este înlocuit cu un sistem de opţiuni blocate. Vizitatorul devine obiect fără opţiuni, balerină uriașă la o masă de banchet, victimă a unei comisii oarecare, sau cerșetor de dorinţe. Scenele devin posibile prin mânere și pedale, acţionate de utilizator. Un sistem aparent de roţi dinţate transmite mișcarea mecanismelor: o bicicletă pune în mișcare o horă, un ceaun generează un „festin”, o manivelă trezește o comisie, alta învârte un pește de aur, sau o pasăre în zbor – prizonieră în afara cuștii sale. Proiectul “Selfie Automaton” propune o reflecţie asupra caracterelor și acţiunilor blocate în automatisme, dar și o temă deschisă, cea a tiparelor predefinite: există ele cu adevărat, facem parte din ele, suntem victimele lor, sau cei care le generează? 

Ghidul Selfie Automaton poate fi consultat AICI

  • Timbru de arhitectură OAR:   30.320 lei

MINUNATA LUME NOUĂ 

OAR Timiş 

Acest proiect documentează fenomenul migraţiei, una din marile teme ale secolului XXI, care a devenit un subiect de interes la nivel internaţional, adus constant în discuţie, atât în mediul ştiinţific, cât şi în cel politic, economic şi social.

Un procent de 13% din români muncesc şi locuiesc în străinătate, România ocupând un loc fruntaş între statele europene la acest capitol. Una dintre cele mai vizibile consecinţe ale amplei migraţii româneşti este fenomenul construirii “caselor făloase”. Expoziţia „Minunata lume nouă” documentează şi aduce în atenţia publicului larg acest subiect de mare actualitate, propunându-şi să ilustreze consecinţele boom-ului din construcţii asupra aşezărilor rurale. Expoziţia se adresează în primul rând publicului larg şi îşi doreşte să suscite o reflecție asupra efectelor migraţiei forţei de muncă şi a abandonării temporare sau chiar permanente a așezărilor rurale, precum şi a modului în care aceasta influenţează comunitatea şi calitatea vieţii, pe de-o parte, precum şi structura şi atmosfera spaţiului construit, pe de altă parte.

Catalogul expoziției a fost publicat recent la Editura Institutului Cultural Român din Berlin: “Brave New World – Romanian Migrants’ Dream Houses”. 

  • Timbru de arhitectură OAR:   43.012 lei

POLIS  – 7 ÎNVĂŢĂMINTE ALE PREMIULUI EUROPEAN PENTRU SPAŢIUL PUBLIC URBAN

OAR Timiş 

“Polis – 7 Învăţăminte ale Premiului European pentru Spaţiul Public Urban” este o extensie a Premiului European pentru Spaţiul Public Urban (The European Prize for Urban Public Space), un cumul de observaţii şi perspective asupra unor probleme şi, în special, asupra unor soluţii. Expoziția grupează 28 de proiecte, organizate în 7 blocuri tematice, care s-au remarcat în primele 9 ediții ale Premiului European pentru Spațiu Public Urban și care au demonstrat că un oraș mai bun e posibil. În acest sens, s-au conturat următoarele tematici, care nu descriu neapărat conţintul, dar care au, mai degrabă, rolul unor etichete: memorie, mobilitate, spaţii mixte, acces la apă, limite, pieţe şi democraţie. Complementar, expoziţia mai cuprinde o serie de 7 video-uri cu membrii juriului şi scurte interviuri cu profesioniști din domenii precum arhitectură și științe umaniste.

Această expoziție îşi propune să aducă în discuție o serie de exemple de bună practică din Europa, care atrag atenția asupra dimensiunilor sociale și politice care pun stăpânire pe oraș, reflectate în termenul grecesc . În acest sens, expoziția răspunde la o serie de întrebări precum: în ce măsură un spațiu public pozitiv poate influența starea cetățenilor? / cum îi poate aduce împreună? / cum poate întări civismul și identitatea comunității? / cum poate contribui la creșterea calității vieții urbane? / cum fiecare dintre noi poate contribui la un oraș mai bun?


Expoziția are un format bilingv (RO,EN), adresându-se publicului larg, celor care utilizează, influențează și sunt influențați zilnic de spațiile publice în care se desfășoară şi este relaționată cu Strategia culturală a Municipiului Timişoara 2014-2024, precum şi în titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. 

  • Timbru de arhitectură OAR:   33.788 lei

DA, DAR EXISTĂ O PROBLEMĂ 

OAR Timiş 

Expoziţia are ca temă oraşele din Europa Centrală şi de Est care trec printr-o etapă de tranziţie în procesul de generare a politicilor publice. Apariţia şi instituţionalizarea strategiilor urbane co-produse, deschise şi centrate pe utilizator şi opuse mecanismelor inerente administraţiei publice, reprezintă un proces continuu de învăţare pentru toţi actorii implicaţi. 

“Combinând modele şi practici economice, sociale şi culturale atât globale cât şi locale, noile strategii încrearcă să restructureze metodele tradiţionale de normare, proiectare şi întreţinere a bunurilor publice. Administraţia publică devine din ce în ce mai deschisă abordărilor inovative, însă structurile decizionale existente, absenţa unei atitudini proactive şi a administrării responsabile a proprietăţii se opun adeseori integrării pe termen lung a acestora. Nevoia de a ajusta pe durata implementării structurile legale şi politice existente conduce frecvent la distorsionarea ideilor iniţiale. Analizarea acestor procese de adaptare poate fi utilă în definirea unor tipare şi provocări sistemice. Expoziţia analizează proiecte şi politici urbane din regiunea centrală şi de est a Europei ce susţin sisteme urbane mai flexibile, incomplete şi posibil mai rezistente. Înţelegând evoluţia contextuală a acestora putem găsi răspunsuri la întrebări ca şi: cum se poate transforma fragmentarea informaţiei şi a responsabilităţilor într-un sistem inter-operabil? există noi unelte de responsabilizare ce permit dezvoltări procesuale, parteneriate durabile şi inovaţie? pot noi strategii urbane conduce la schimbări structurale persistente în planificarea urbană? şi nu în ultimul rând: care este rolul designerilor în această tranziţie?”

Expoziţia a fost produsă de către KEK-Centrul Maghiar de Arhitectură Contemporană din Budapesta şi OAR Timiș, cu ocazia primei ediţii a bienalei timişorene de arhitectură BETA 2016, reprezentând expoziţia-fanion a acesteia. 

  • Timbru de arhitectură OAR:   20.346 lei

PREMIILE ARHITEXT EAST-CENTRIC 

OAR Nord-Est 

Premiile Arhitext East Centric aduc laolaltă proiecte de o calitate remarcabilă, implementate în ultimii 5 ani în centrul și estul Europei. Această selecție este rezultatul unui studiu minuțios al echipei Arhitext ce s-a concentrat asupra proiectelor de arhitectură și urbanism ale regiunii, prin prisma a 5 tipologii: clădiri rezidențiale, clădiri publice, design interior, design exterior și regenerare. Premiile celebrează cele mai bune realizări din arhitectură și design din Europa Centrală și de Est. Premianții ediției a doua sunt arhitecți din Austria, Croația, Grecia, România și Turcia. Gala a avut loc duminică, 25 septembrie 2016 la Teatrul Național București în prezența a numeroși arhitecți străini, ambasadori și oameni de cultură.

  • Timbru de arhitectură OAR:   22.534 lei