H.G. 28/2008 este înlocuită cu H.G. 907/2016

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

10.02.2017

________________________

În urma modificării legislației privind Achizițiile Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a revizuit prevederile H.G. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții. Astfel, în 29 noiembrie 2016, Guvernul a adoptat H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a noii Hotărâri (29 decembrie 2016) se abrogă H.G. 28/2008 precum și Ordinul MDLPL nr. 863/2008.

Ordinul Arhitecților din România s-a implicat activ în elaborarea acestui act normativ. Puteți găsi mai jos o scurtă analiză a modificărilor, o prezentare a parcursului de lucru dar și a eforturilor OAR.

Analiză OAR HG 907/2016

Pentru a parcurge forma finală a HG 907/2016, aceasta este disponibilă pe site-ul OAR la următorul link:

HG 907/2016