Hotărâri luate în cadrul ședintei de Consiliu Național OAR din 9 iunie 2020

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

11 iunie 2020

Marți, 9 iunie, membrii Consiliului național al Ordinului Arhitecților din România (CN) s-au întâlnit online, în cadrul primei ședințe de CN din acest an.

Ședința a început cu un număr de 70 de membri participanți, care au  asigurat cvorum-ul necesar pentru derularea în condiții optime a reuniunii și a asigura legitimitatea deciziilor luate pe baza voturilor exprimate. Pe parcurs, s-au mai alăturat ședinței și alți membri ai CN.

Ședința s-a desfășurat conform Ordinii de zi fixate.

Vă prezentăm, pe scurt, subiectele discutate și deciziile luate prin vot de participanții la această ședință.

Supunere la vot proces-verbal al ședinței Consiliului național din 16.12.2019

Nu a fost exprimat nici un vot pentru varianta NU.

Raport președinte – Prezentare activități naționale și internaționale din perioada recentă

  • Președintele OAR, arh. Alexandru Găvozdea, a prezentat succint activitatea Ordinului în perioada ianuarie – iunie 2020. Principalele subiecte au fost concentrate pe:
  • Campania de susținere a dovezii de luare în evidență;
  • Activitatea OAR pe perioada crizei COVID – 19: măsuri și inițiative legislative, explicarea OUG-urilor de interes pentru arhitecți, organizarea de webinarii de consiliere juridico – economică, profesională și psihologică;
  • Activitatea de lobby și contribuția la legea privind parafa digitală profesională;
  • Parteneriate în vederea oferirii de beneficii către membrii OAR: Banca Transilvania, Regina Maria;
  • Relații internaționale: contribuția OAR la dezvoltarea unor studii internaționale privind efectul epidemiei SARS – CoV -2 asupra profesiei și industriei construcțiilor.

Amânare Conferință națională extraordinară – Supunere la vot solicitare CD

Cu o majoritate de voturi, participanții au fost de acord cu amânarea organizării Conferinței Naționale Extraordinare, care era programată să aibă loc în perioada 30 – 31 iulie 2020.

Motivele obiective care au stat la baza acestei decizii au ca punct central prevederile și restricțiile legale impuse ca urmare a  instituirii stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României, prin care dreptul la întrunire a fost puternic afectat, iar adunările ce presupun participarea unui număr mare de persoane au fost interzise, cu scopul limitării răspândirii epidemiei COVID-19.

În consecință, conferințele teritoriale, prin care se aleg delegații la CNEX, sunt în imposibilitatea de a avea loc, iar siguranța organizării CNEX-ului a fost pusă sub semnul incertitudinii.

Noua dată pentru organizarea CNEX va fi stabilită după ieșirea din starea de alertă, astfel încât activitatea de organizare a CNEX, precum și a conferințelor teritoriale, să aibă loc în condiții de stabilitate și siguranță pentru toți cei implicați.

Nu a fost exprimat nici un vot pentru varianta NU.

Caravana OAR – Supunere la vot prelungire termen finalizare proiect

Prelungirea perioadei de desfășurare a proiectului cultural Caravana OAR 2019-2020, aprobat prin Hot. de Consiliu național nr. 1207 din 24.06.2019 pentru a se desfășura în perioada iulie 2019 – iunie 2020, se impune, de asemenea, din cauza interzicerii organizării de întruniri ce presupun participarea unui număr mare de persoane.

Deoarece cursul „Administrarea afacerii”, programat la Pitești în luna martie, conform calendarului proiectului cultural, nu s-a putut desfășura, organizarea acestui eveniment necesită o amânare.

91% dintre respondenți au fost de acord cu prelungirea termenului de desfășurare a Caravanei OAR până în septembrie 2020. Nu a fost exprimat nici un vot pentru varianta NU.

Propuneri GL președinți filiale OAR privind revizuirea taxei de emitere a dovezii de luare în evidență

1. Stabilirea direcționării unei sume din valoarea taxei de luare în evidență pentru a susține administrarea și dezvoltarea platformei-suport

Luând în considerare costurile de dezvoltare, costurile de găzduire, costurile personalului angrenat pentru administrarea sistemului și un procent de 5% alocat cheltuielilor neprevăzute, membrii Consiliului național stabilesc costul SIOAR (CS) la valoarea de 5 lei pentru fiecare cerere de luare în evidență a proiectelor de arhitectură.

Calculul costului SIOAR se va estima și supune la vot anual Consiliului național împreună cu bugetul Ordinului, de către Trezorier.

Costul SIOAR va fi datorat de către filialele teritoriale pentru toate cererile de luare în evidență a proiectelor de arhitectură înregistrate în SIOAR începând cu data de 11.06.2020 și este inclus în taxa de luare în evidență.

2. Revizuirea cuantumului taxei de emitere a dovezilor de luare în evidență – propuneri de lucru

Acest subiect de pe ordinea de zi a fost adăugat firesc, ca urmare a cererilor exprimate în repetate rânduri de unii președinți de filiale și membri ai CN, având în vedere situația bugetară a filialelor OAR, mai ales acum, în contextul crizei provocate de epidemia de COVID – 19.

Suntem preocupați de desfășurarea în condiții optime a activității filialelor și înțelegem că este nevoie de un buget actualizat, adaptat pieței. Totodată, suntem consecvenți principiului transparenței și obiectivității și apreciem că o creștere a plafonului taxei de dovadă trebuie făcută obiectiv, pe baza unui algoritm.

În acest sens, în cadrul ședinței au fost prezentate analiza economică realizată pe baza răspunsurilor primite de la filiale privind costurile directe și indirecte ale procesului de emitere a dovezii, precum și rezultatele consultării cu președinții de filiale  privind formele și cuantumul taxei lunare de luare în evidență și cuantumul plafonului taxei de dovadă, valorile propuse spre discuție fiind de 100, 200 sau 300 lei.

Pe baza acestor materiale, a avut loc o consultare menită să fundamenteze varianta preferată de Consiliu pentru revizuirea plafonului maxim al taxei de luare în evidență. Președintele OAR, arh. Alexandru Găvozdea, a susținut ideea exprimată de unii președinți de filiale în cadrul  ședinței anterioare de GL președinți ca această consultare să fie dublată de o consultare publică extinsă în organizație, deoarece se impune ca un astfel de demers să fie temeinic pregătit și adecvat echilibrului necesar între interesul organizației, interesul membrilor și interesul public.

În urma intervenției mai multor președinți și reprezentanți de filiale, care și-au exprimat apăsat voința ca revizuirea plafonului maxim al taxei de emitere a dovezilor de luare în evidență să fie luată pe loc, în cadrul ședinței în desfășurare, a fost organizată o nouă sesiune de vot, iar rezultatul votului a fost în favoarea luării unei decizii privind revizuirea în cadrul ședinței.

Astfel, ședința s-a prelungit printr-o serie nouă de argumentări privind rolul, cuantumul și modul de calcul pentru stabilirea plafonului maxim al taxei de emitere a dovezii, care s-a finalizat prin votul final privind stabilirea unui plafon maxim de 200 de lei, având la bază algoritmul prezentat în cadrul ședinței.