Începe Universitatea de Vară Bucium 2019

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Avem plăcerea să anunțăm organizarea celei de-a VIII-a ediții a Universității de Vară Bucium, Salvgardarea patrimoniului rural prin educație, cu actualizarea meseriei tradiționale de producere a șindrilei, în perioada 27 iulie – 11 august 2019 , în comuna Bucium, județul Alba.​ Aflată la a VIII-a ediţie a „Universităţii de Vară Bucium”- UdV Bucium,  școala de vară organizată de Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Alba. Proiectul cultural este cofinanțat din timbrul de arhitectură, sesiunea 2019.

În continuarea ediţiilor I-VII, UdV Bucium 2019 oferă cursanţilor un program multidisciplinar de pregătire în domeniul protejării patrimoniului rural, menit să salveze valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi să încurajeze demersurile ce ţin de identificarea, cercetarea, proiectatarea, reabilitarea, reactivarea şi promovarea acestei moşteniri.

Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS “Salvarea spiritului locului” de la Quebec, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat şi se poate constitui în model adaptabil pentru orice localitate rurală din ţară.

Inițiativa RPER din edițiile anterioare ale UdV Bucium de a reactiva meseria tradițională de producere a șindrilei specifică Țării Moților este continuată în ediția actuală, cu sprijinul Ordinul Arhitecţilor din România prin cofinanțarea din Timbrul Arhitecturii, sesiunea 2019.

Comuna Bucium  este situată în partea central-vestică a judeţului Alba, la est de Roșia Montană şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi, Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din  Antichitate.

Programul UdV Bucium 2019 va cuprinde:

  • Activităţi practicepe teren, activități specifice procesului de producere a șindrilei, relevee de arhitectură, documentații și fotografii aferente proiectului de restaurare a unui monument istoric, proiectului de reabilitare a unor case tradiționale, studiului de peisaj cultural, studiului turistic
  • Activităţi teoretice/didactice în sala de lucru, prelucrarea, finisarea informațiilor culese, în vederea organizării expoziției de la închiderea oficială a UdV Bucium și a editării lor în „CAIET VI. Patrimoniu rural Bucium”, colocvii şi dezbateri

Ateliere 

  • Atelier de confecționare a şindrilei, sub îndrumarea unui meșter local 
  • Proiect de arhitectură pentru o clădire-atelier de şindrilă 
  • Proiect de reabilitare a 2 case tradiționale, la solicitarea proprietarilor
  • Proiect de restaurare pentru un monument istoric: Crucea episcopului Andrei Şaguna cu troița
  • Atelier de proiectare mobilier modern cu valorificarea modelelor tradiționale
  • Inventarierea caselor acoperite cu placi de azbest/eternit, în vederea propunerii unei strategii de revenire la învelitorile tradiționale
  • Studiu (prospecţie) de peisaj cultural pentru complexele arheologice din Boteş-Corabia şi Vulcoi
  • Studiu turistic (identificarea resurselor de patrimoniu cultural şi natural care pot fi valorificate turistic, crearea unor trasee şi a unei reţele de servicii oferite de localnici)

Activităţile didactice vor fi susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, pe toată perioada universităţii. 

Loc de desfășurare este sediul UdV Bucium- Pensiunea Carmen (vis-a-vis de Primăria comunei Bucium). Deschiderea oficială duminică, 28 iulie 2019, ora 16.00, iar festivitatea de închidere sâmbătă, 10 august, 2019, ora 16.00. 

Comunicatul de presă integral poate fi citit aici. 

Contacte

rper.romania@yahoo.com

www.rper.ro

https://www.facebook.com/asociatia.rper