Institutul Prezentului și MNAR deschid expoziția „24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971”

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

5 noiembrie 2019

Institutul Prezentului și Muzeul Național de Artă al României deschid pe 7 noiembrie 2019 expoziția 24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971 (Horia Bernea, Ion Bitzan, Liviu Ciulei, Radu Dragomirescu, Șerban Epure, Pavel Ilie, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Ovidiu Maitec, Paul Neagu, Miriam Răducanu, Diet Sayler, Radu Stoica, Vladimir Șetran, Grupul Sigma).

Acesta este primul eveniment dintr-un ciclu conceput de Institutul Prezentului și dedicat artei vizuale și performative a anilor 1960 și 1970 în România. Propunînd un nou format de lucru, cel al expoziției-dosar, 24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971 pornește de la o cercetare realizată în arhivele Demarco de la Edinburgh ce revelează, retrospectiv, prezența în cîmpul local al artei a unor narațiuni uitate, a altora incomplete sau imposibil de reconfigurat în desfășurarea lor temporală. Aceste narațiuni au totuși capacitatea de a evoca existența unor discontinuități în structura aparent omogenă a peisajului cultural al vremii a unor zone de contact transnațional și de transfer nu doar cu spațiul occidental, ci și cu cel al altor lumi socialiste.

Pornind de la interesul manifestat de promotorul scoțian Richard Demarco pentru stabilirea unui dialog cu scenele artistice din Europa de Est, început prin deschiderea în octombrie 1967, la Galeria Demarco, a primei expoziții dedicate artei din regiune, 16 pictori polonezi, și, în mod particular, cu România, odată cu prima sa vizită în septembrie 1968, expoziția se oprește asupra unui moment la care istoria părea să-și schimbe cursul și care, în mod neașteptat, localizează, în plan regional și internațional, experiențele neo-avangardei artistice din România la sfîrșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970. Reperele sînt date de itinerarea expoziției 4 artiști români (Ion Bitzan, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Paul Neagu) în 1969, de la Bauzentrum Hamburg la Galeria Demarco și de organizarea, în cadrul Festivalului de la Edinburgh din 1971, a expoziției Romanian Art Today, concepută în asociere cu evenimente dedicate celor mai noi explorări în teatrul, poezia și dansul contemporan românesc. 

Inspirată de titlul poemului 24 de argumente (1984) semnat de artistul Paul Neagu, expoziția invită la o lectură multiplă a experiențelor, tempourilor și a finelor țesături împletite între narațiunile instituționale și cele individuale, între condițiile locale și dialogurile globale, pornind de la o serie de lucrări concepute în această perioadă de artiștii prezentați în expoziție. Astfel, 24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971 oferă posibilitatea de a revizita traiectoriile individuale ale artiștilor, de a urmări diversitatea de medii abordate și de a înțelege semnificațiile acestui moment în istoria artei locale, stabilind un traseu nonliniar, transversal, între diferitele constelații ale expoziției. Dincolo de varietatea mediilor, a tradițiilor și a reperelor care au modelat arta acestor personalități, a conexiunilor incidentale care s-au produs ca urmare a vizitei lui Demarco în România, expoziția de față nu se oprește asupra legăturilor și traseelor biografice, ci mai degrabă cercetează existența unui spirit comun care a definit această generație de artiști.

Programul expoziției include evenimente de performance, conferințe, tururi ghidate și ateliere pentru elevi. Detaliile acestora vor fi disponibile la institutulprezentului.ro/calendar/ și pe blogul dedicat expoziției la institutulprezentului.ro/24deargumente/

Cercetare și concept expozițional: Alina Șerban
Cercetare și direcție artistică: Ștefania Ferchedău

Deschidere: joi, 7 noiembrie 2019, ora 18:00

Muzeul Național de Artă al României, aripa Galeriei Naționale, parter
Calea Victoriei 49–53, București

Program de vizitare: miercuri–duminică, 10:00 – 18:00, 7.11.2019 – 2.2.2020

Expoziția este realizată de Institutul Prezentului în colaborare cu Muzeul Național de Artă al României și Arhiva Demarco și confinanțată de Ordinul Arhitecților din Românai din timbrul de arhitectură.