Intră în Grupurile de Lucru OAR 2018-2022!

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Actualizare 19 octombrie 2018

Primul apel pentru constituirea grupurilor s-a încheiat! Mulţumim membrilor din Consiliul naţional OAR care şi-ar arătat interesul de a participa în aceste grupuri. În urma neocupării integrale a locurilor disponibile, am organizat un al doilea apel, deschis către toţi membrii OAR, care poate fi urmărit la acest link: https://www.oar.archi/actualitate/apel-2-intra-in-grupurile-de-lucru-oar

//////////////// 

14 septembrie 2018

Colegiul director vă invită să fiți parte în procesul de formare a Grupurilor de Lucru (GdL) OAR 2018-2022, cu scopul creșterii impactului organizației noastre atât în rândul membrilor, cât și în societate.  

În definirea primelor GdL-uri, ne-a interesat să asigurăm o mai mare flexibilitate față de nevoile membrilor și ale profesiei. Pentru a prelua cât mai multe dintre inițiativele colegilor noștri, am etapizat procesul de înființare a GdL-urilor în funcție de prioritatea subiectului pe care l-ar fi abordat. Vă asigurăm astfel că, pe măsură ce vom degreva bugetul organizației de obligațiile generate de această prim set de GdL-uri, vom reveni cu apeluri similare și pentru acele subiecte ce nu au putut fi acoperite acum.

Există o serie de teme pe care ni le asumăm la nivelul Colegiului Director și ale personalului administrativ. Acestea vor fi dezbătute în cadrul Consiliului național și vor fi comunicate transparent către toți membrii OAR, cu posibilitatea ca la un moment dat să necesite înființarea unor grupuri de lucru dedicate. Pentru moment, cu scopul de a face și de a vă înainta o analiză detaliată asupra acestora, ne asumăm, la nivel administrativ, gestiunea următoarelor teme: reducerea birocrației interne și externe (digitalizarea administrației publice și a procesului de avizare/ autorizare), proiectul 30zile.ro și analiza de fundamentare pentru un viitor GdL Pensii.

Abordând teme și subiecte de interes comun, specifice sau generale, care vizează arhitectura și activitatea arhitecților în România, vă propunem primele 10 grupuri de lucru (GdL) și un grup de acțiune (GdA), care integrează și sintetizează propunerile primite, în acord cu obiectivele din campania de alegeri și ale organizației în general.

Ne dorim să implicăm încă de la început întreaga comunicate de arhitecți, vizând responsabilizarea membrilor și a filialelor față de proprii colegi reprezentanți din Consiliul național, considerând că se impune o transparentizare a oportunităților de implicare pe care aceștia le au, dar și a rezultatelor individuale ulterior. 

DESPRE GRUPURILE DE LUCRU 

Informațiile complete pot fi descărcate și parcurse în documentul de APEL GRUPURI DE LUCRU ȘI ACȚIUNE OAR 2018-2022 în al cărui conținut se află denumirea, misiunea, obiectivele, temele de acțiune, perioada de funcționare preconizată, livrabile, criterii de succes, componență şi criteriile specifice. O redarea grafică succintă a acestor grupuri puteți găsi la finalul acestui articol (cartoline din atașament).

ÎNSCRIERE 

Utilizând dispozițiile regulamentelui în vigoare, primul apel este destinat exclusiv membrilor Consiliului național, care pot trimite solicitare de înscriere prin e-mai, la adresa gdl@oar.archi până la data de 28 septembrie 2018 cu următoarele specificații:

  • înscrierea în maxim 2 grupuri de lucru, cu indicarea acestora în corpul emailului
  • atașarea declarație de intenție pentru fiecare GdL
  • atașarea CV-ului, doar dacă acesta are modificări față de forma trimisă pentru candidaturile la Consiliul național

În cazul neocupării locurilor din cadrul grupurilor de lucru cu membri ai Consiliului național, va fi organizat un al doilea apel, către toți membrii OAR.

CALENDAR FAZA 1 – APEL MEMBRI CONSILIU NAȚIONAL

28 septembrie 2018 – Termenul limită de înscriere în grupurile de lucru.

28 septembrie – 8 octombrie 2018 – Analiza solicitărilor primite.

15 octombrie 2018 – Dezbatere în cadrul Consiliului național.

CALENDAR FAZA 2 – APEL MEMBRI OAR

Se va stabili după încheierea primei etape.

 ALTE SPECIFICAŢII

1. Despre alegerea membrilor

Pe lângă cerințele specifice stabilite de coordonatori, analiza va avea în vedere atât o  acoperire teritorială cât mai largă, cât şi atragerea noilor membri în formarea grupurilor de lucru pentru a-i familiariza cu aspectele specifice organizației și a contribui cu idei inovatoare pentru funcționarea acestora.

2. Despre bugetul grupurilor de lucru 

Bugetele alocate grupurilor de lucru vor fi defalcate în cadrul proximei ședinței a Consiliului național. Pentru a decide în cunoștință de cauză precizăm că OAR va deconta eventuale cheltuieli de participare la ședințele GdL-urilor în aceleași condiții ca în cazul ședințelor de Consiliul național și va remunera activitatea efectivă pe criterii de performanță.

3. Despre relația cu grupurile de lucru ale filialelor teritoriale

Grupurile de lucru de la nivelul filialelor teritoriale au în principal două roluri:

  • de susținere (la solicitare sau spontană) a activității/acțiunilor grupului de lucru corespondent de la nivel național;
  • de abordare a temelor locale/teritoriale specifice.

SINTEZA GDL ŞI GDA 

Document descărcabil aici