Magazinul Universal. Martor în procesul de rescriere a orașelor românești

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Prezentare publică: Laura Popa-Florea

Salonul de proiecte va invită miercuri 26 octombrie 2016, ora 19.00, la ultima prezentare publică în conexiune cu expoziția “Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite)”.

Memoria urbană defineşte şi personalizează oraşul, timpul, spaţiul, experienţele senzoriale şi inteligibile compunând imaginea urbană, atât prin caracteristici fizice, cât şi prin aspecte mentale, prin istoriile tuturor, inscripţionate şi reinscripționate asupra aceluiaşi spaţiu. Intervențiile din perioada socialistă, reconstrucția masivă a orașelor românești – diferită în intensitate de-a lungul unui timp relativ scurt – lasă o amprentă greu de asimilat asupra țesutului urban istoric, impunând treptat o regulă a uitării și reinventării urbane. Noile ansambluri din zonele centrale, așa numitele centre civice își asumă imprimarea unei noi identități a orașului, adesea indiferentă față de istoria locală. Ele prind forma unor entități colective de funcțiuni fie noi, fie deja existente în structura orașului, ce îmbracă însa noi forme în acord cu aspirațiile gândirii socialiste. 

O componentă majoră a gradului de confort urban, considerată unul dintre factorii definitorii ai orașului ca agent economic, este reprezentată de rețeaua comercială și deservire a populației, ce trebuia ridicată la standardele unui oraș socialist în plină dezvoltare. Aceasta își impune prezența în cadrul noilor ansambluri centrale urbane, începand cu a șaptea decadă a secolului XX, prin construcțiile marilor Magazine Universale, cu rol reprezentativ nu numai la nivel local, cât și la nivelul zonei de influență a orașului în teritoriu.

Prezentarea de față vizează o redescoperire a programului de magazin universal din perspectivă contemporană prin prisma unei analize comparative ce urmărește modul în care se prezintă acesta astăzi, raportat la momentul apariției lui în cadrul marilor ansamblurilor centrale ale orașelor din România. Trei factori cheie, martori și părtinitori în procesul de devenire al Magazinului Universal de azi prezintă povestea acestui program arhitectural și implicarea sa în viața urbană:

  • “orașul” – privit ca un pergament ce primește inscripționări tributare fiecarui timp istoric ce îl tranzitează, intervenții sub formă de scrieri, ștergeri și rescrieri succesive, mai mult sau mai puțin violente și care au avut un impact deseori negativ asupra structurii sale, un palimpsest urban cu o memorie a sa;
  • “arhitectul” – pion al unui joc politico-social, implicarea breslei profesionale atât în ceea ce privește obiectul de arhitectura în sine cât și în relațiile ce se crează cu ansamblul funcțiunilor centrale și spațiul public; 
  • “utilizatorul” – perspectiva factorului social, a modului în care acest program a fost receptat și însușit de către locuitorii orașelor în raport cu transformările suferite și necesitățile actorului urban contemporan.

Aceste trei linii majore constituie o grilă de analiză ce își propune a scoate la iveală informații referitoare la contextul și modul în care acest program particular a fost gândit, implementat și perceput, informații arhivate/uitate în memoria urbană ce necesită a fi amintite în contextul legitimizării unor intervenții ulterioare – noi inscripționări în țesutul urban.

Pagina de Facebook Magazinul Universal

_____________________________________

Salonul de proiecte
Tipografia Universul, Corpul B, etaj 1
Ion Brezoianu 23-25, București, România
Joi – Duminică / 15.00 – 19.00

SalonulDeProiecte.ro
Pagina de Facebook Salonul de Proiecte