O nouă formă a legii spaţiilor verzi 24/2007

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Parcurile de buzunar sau Pocket parks au făcut parte din campania electorală Great Outdoors, un program de îmbunătăţile a străzilor, scuarurilor, parcurilor şi malurilor spaşiilor din Londra. Iniţiativa Pocket Park şi-a propus să realizeze 100 de noi spaţii verzi în tot oraşul (sursă)

:::::::::::::

Noua formă a legii 24/2007, care reglementează dezvoltarea spaţiilor verzi din intravilan (dar doar din domeniul public) a trecut de Senat în 24 octombrie 2018 şi se află acum în consultare la Camera Deputaţilor. Realizată în urma unei colaborări dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Mediului, cu aportul major al Asociaţiei Peisagiştilor din România şi cu consultarea Ordinului Arhitecţilor din România, noua formă a legii aduce următoarele modificări menite să îmbunătăţească peisajul urban natural:  

1. Extinderea categoriilor de spaţii verzi şi definirea mai clară a acestora, pentru a ajunge la o formă mai apropiată de legislaţia europeană. Astfel sunt definite, de exemplu, mai multe tipuri de grădini urbane: grădina comunitară, grădina condominiu, grădina instituţională, grădina zoologică, grădina istorică, pădurea urbană dar şi scuarul sau parcul de buzunar.

2. Clarificarea a ceea ce nu intră în categoria spaţiilor verzi, pentru a evita confuziile care apar deseori în documentaţiile de urbanism. De exemplu, jardinierele care până acum puteau fi considerate spaţii verzi, adăugându-se la bilanţul teritorial, sub noua formă a legii nu mai sunt considerate spaţii verzi. Ideea este de a crea zone verzi permeabile, care să permită scurgerea firească a apei în sol şi de a se evita astfel betonarea excesivă a spaţiului neconstruit.

3. Definirea mai clară a responsabilităţilor administraţiei publice, într-o formă mai apropiată de persoanele fizice şi juridice, în intenţia de a asigura un cadru mai clar privind utilizarea spaţiilor verzi aflate în domeniul public.  

4. Definirea mai clară a instrumentelor de gestiune şi consolidarea rolului specialistului în calitatea lucrărilor executate în cazul amenajărilor spaţiilor verzi realizate de administraţia locală.

5. Creşterea procentului de spaţiu construit de la 10 construcţii la 15 % pe spaţiile verzi, motivaţia fiind dată atât de o flexcibilitate mai mare în managementul spaţiului verde în raport cu alte funcţiuni urbane complementare, a căror coerciţie a dus la încălcarea legii. Astfel se doreşte o mai bună gestiune a resurselor şi scăderea cazurilor de abuz, prin creşterea controlului.  

Proiectul aduce în plus o serie de anexe care detaliază cadrul legal existent şi aduc completări pentru ceea ce nu exită în acest moment reglementat. De exemplu, tăierile de coroane de arbori care se fac conform unui plan de management. Întrucât va exista o perioadă pentru realizarea acestui plan, pentru intervenţiile de urgenţă se propune o fişă care conţine părerea asumată a specialistului, evitându-se astfel intervenţiile de tăiere neavizate, chiar şi cu bună intenţie de a preveni eventuale incidente, cum se întâmplă în multe dintre cazuri.  

Legea 24/2004 nu se aplică pe proprietăţile private.

Proiectul legislativ este iniţiat de deputaţi PSD şi USR, fiind un exemplu de bună comunicare şi colaborare susţinut de organizaţiile profesionale!

Puteţi consulta forma proiectului legislativ L582/2018 (număr înregistrat la Senat): 

1. L582/2018 – Tabel comparativ 

2. L582/2018 – Anexe