O nouă propunere de regulamente/ organigramă OAR

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Regăsiţi mai jos propunerea de modificare a regulamentelor, aşa cum a fost elaborată de Grupul de Lucru Regulamente.

Acest proiectul a avut ca bază de pornire prevederile actuale ale Regulamentului de organizare și funcționare a OAR și ale Regulamentului-Cadru al Filialelor OAR, cât și propunerea de modificare a celor două regulamente care nu a fost adoptată în Conferința națională extraordinară din 28 octombrie 2017.

Materialul este prezentat astfel încât să permită compararea prevederilor regulamentelor în vigoare cu propunerea supusă dezbaterii în vederea avizării de către Consiliul național și aprobării de către Conferința națională.

Intervențiile propuse asupra regulamentelor OAR în vigoare constau în:

 • corelarea prevederilor acestora cu legislaţia în vigoare: Directivele UE, Codul muncii, Legea nr. 184/2001 republicată, inclusiv cu privire la includerea colegilor arhitecţi de interior în OAR;
 • modificarea numărului de delegați în Conferinta naţională și de reprezentanți în Consiliul național și Consiliile teritoriale;
 • creșterea gradului de responsabilizare a forurilor de conducere ale OAR;
 • îmbunătățirea condițiilor de efectuare a stagiului;
 • unele clarificări și corecturi ale formei textului actual.

Precizăm următoarele:

 • am propus ca reglementările privind formarea profesională continuă să rămână în forma actuală a regulamentului, urmând a fi analizate și reglementate în viitorul mandat;
 • oportunitatea și condițiile înființării Centrelor teritoriale de competență urmează, de asemenea, a fi analizate și reglementate în viitorul mandat. 

Participanţi la întrunirile GL Regulamente:

 • Arh. Ion Andriu
 • Arh. Ignis Nejla Duvagi
 • Arh. Tania Iancu 
 • Arh. Ruxandra Berszan
 • Arh. Alexandru Panaitescu
 • Arh. Lucian Corduneanu
 • Diana Stan
 • Adriana Iordache  

Dacă vor fi aprobate de către Conferinţa naţională din 30.06.2018 – 1.07.2018, modificările vor intra în vigoare la data publicării regulamentelor în Monitorul Oficial. Astfel, modificările propuse nu afectează modul de desfăşurare al alegerilor din cadrul Conferinţei anterior menţionate.  

De asemenea, pe lângă propunerile de modificare a regulamentelor OAR, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. b) din ROF, Colegiul director supune consultării publice o nouă propunere de organizare a aparatului administrativ al Ordinului, corelată cu modificările amintite mai sus.

________________________________

CALENDARUL PROCESULUI DECIZIONAL 

1.03.2018 – 19.05.2018: În această perioadă este încurajată dezbaterea modificărilor propuse şi transmiterea concluziilor sub forma unor amendamente şi/ sau observaţii (Important: În această perioadă se desfăşoară şi conferinţele teritoriale, ocazie ce sperăm că va încuraja formularea unui număr cât mai mare de propuneri, reprezentative pentru profesie)

19.05.2018 – 4.06.2018: Grupul de Lucru Regulamente analizează amendamentele şi observaţiile primite şi le transmite către Colegiul Director

4.06.2018: Colegiul Director analizează forma finală a documentelor şi eventualele argumente de respingere a unor amendamente şi le transmite către Consiliul naţional

11.06.2018: Consiliul naţional acordă aviz pozitiv sau negativ documentelor primite

30.06.2018 – 1.07.2018: Conferinţa naţională aprobă/ respinge regulamentele şi/ sau organigrama

________________________________ 

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 

Propunere Modificare Regulament Organizare şi Funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România 

Propunere Modificare Regulament Cadru al filialelor OAR 

Proces verbal întâlnire GL Regulamente 20 – 21.02.2018 

Propunere de organizare a aparatului administrativ al ordinului Arhitecţilor din România 

 _______________________________

Precizări 

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă, în format editabil;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor (nu este necesară semnătura propriu-zisă, ci indicarea numelui autorului) .

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34/ 021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 19.05.2018