OAR despre accesul la comanda publică și identificarea soluțiilor de calitate pentru investițiile publice

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

23 octombrie 2019

Scenariu de dezvoltare imobiliară pe faleza municipiului Constanța, un posibil subiect de concurs de soluții.

Ordinul Arhitecților din România promovează acțiunile autorităților publice care încurajează concursul de soluții la standarde internaționale, facilitează liberul acces al arhitecților pe piață și demonstrează procesele transparente care vizează investițiile publice. 

Facem această precizare ca urmare a solicitărilor venite din partea autorităților locale pentru a promova consultări legate de ofertarea de preț pentru estimarea valorii serviciilor de proiectare arhitectură și urbanism, respectiv consultarea pieței în vederea estimării valorii de achiziție a serviciilor de organizare concursuri internaționale de soluții de arhitectură și urbanism, într-o singură fază, deschise.

Ofertarea corectă a serviciilor de organizare a unui concurs de soluții nu se poate face în lipsa unui caiet de sarcini care să descrie corect procedura și elementele componente: studiile de fundamentare ale temei, obiectul investiției și direcțiile de tema asumate de investitor, existența premiilor, juriu profesionist independent și corect remunerat, valoarea estimată a contractului de proiectare, plafonul maximal bugetat pentru investiția ulterioară etc. Mai ales, cererea de oferte nu se solicită în baza unei soluții urbanistice deja elaborate, ceea ce inhibă încă de la început șansele de reușită ale unui proiect, fie acesta de arhitectură sau urbanism. 

Apreciem eforturile de a impulsiona investițiile prin realizarea de Planuri de Urbanism Generale sau Zonale sau amenajări de teritoriu, care să seteze cadrul investițional, însă considerăm obligatoriu ca acest demers să parcurgă toate etapele necesare: de la consultări publice, la definirea temei și a scenariilor de dezvoltare cu studii de impact, la opțiunea organizării concursului de soluții, la alinierea la acțiunile globale de sustenabilitate, dar și remunerarea corectă a profesioniștilor din domeniu. 

În sprijinul autorităților contractante am realizat Ghidul de bune practici pentru organizarea concursurilor de arhitectura/ urbanism, ca un instrument de sprijin. Pentru mai multe detalii privind organizarea unui concurs de soluții la standarde profesionale internationale, vă rugăm să consultați acest ghid, pe care îl puteți descărca la următorul link: https://www.oar.archi/mod-de-organizare-a-concursurilor

Organizația noastră susține deschis și ferm concursul de soluții la standarde internaționale, ca prim pas de generare a unui număr mai mare de soluții, crescând astfel calitatea actului decizional, în beneficiul guvernanților și locuitorilor deopotrivă.

Credem că doar printr-o abordare transparentă și strategică, atât a profesiei cât și a procedurii de concurs de soluții, vom putea depăși obstacolele birocratice și urbanistice existente.