OAR, prin Grupul de lucru RURAL, a lansat la Bruxelles Harta meșterilor din domeniul construcțiilor

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România, prin Grupul de lucru RURAL, a lansat pe data de 4 aprilie 2019 la Parlamentul European din Bruxelles Harta meșterilor din domeniul construcțiilor rezultatul proiectului Strategic Prioritar finanțat din Timbrul Arhitecturii – „Cartarea meseriilor tradiționale și emergente și a produselor derivate din domeniul construcțiilor din România”. Lansarea s-a făcut în cadrul evenimentului European Opportunities for Romanian Artisans and Craftsmen organizat de Vicepreședintele Comisiei de Cultură a Parlamentului European, dl. Mircea Diaconu.

Harta vine în întâmpinarea Ghidurilor de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural. Dacă acestea din urmă răspund la întrebarea ’’Cum construim?’’, harta va răspunde la întrebarea “Cu cine construim?”.

Proiectul ca un prim scop educativ familiarizarea arhitecților, a beneficiarilor proiectelor de arhitectură și a publicului larg cu tehnica de producere a materialelor tradiționale și a celor derivate din acestea. Pe termen lung, proiectul urmărește protejarea arhitecturii tradiţionale a satelor și a peisajului cultural agresat de „arhitectura de import” şi ameliorarea colaborării dintre proiectant şi executanţi, relaţie care a suferit în urma desfiinţării şcolilor de meserii; aceasta înseamnă un plus de experienţă şi pentru executanţi, dar şi pentru arhitect. Totodată, proiectul sensibilizează o comunitate locală în privinţa valorii propriului patrimoniu și a necesității îmbunătățirii confortului de locuire prin folosirea/refolosirea resurselor locale.

Necesitatea repertorierii meșterilor și a produselor lor reprezintă o prioritate de maximă importanță pentru România în contextul creșterii exponențiale a pieței construcțiilor, atât în domeniul restaurării și amenajării clădirilor tradiționale, cât și în domeniul arhitecturii ecologice de secol XXI.

În domeniul restaurării și conservării patrimoniului arhitectural, care, la nivel european reprezintă 27% din piața construcțiilor, decizia de folosire a anumitor materiale este direct legată de posibilitatea de execuție din partea meșterilor și a disponibilității materialelor și produselor locale, fapt care se răsfrânge în mod direct asupra soluțiilor propuse prin proiectele de arhitectură.

Comisia Europeană a aprobat în noiembrie 2017 un raport în priviința politicilor în domeniul patrimoniului și a meșteșugurilor tradiționale și emergente care să stea pe viitor la baza acțiunilor tuturor steakholderilor implicați în domeniul patrimoniului (public, elaboratori de politici, mediatori si specialisti). La elaborarea acestui document a participat inclusiv un membru al Grupului de lucru RURAL al OAR. România este prima țară care implementează acest proiect prioritar în baza raportului Comisiei Europene.

Raportul, intitulat “TOWARDS AN INTEGRATED APPROACH TO CULTURAL HERITAGE FOR EUROPE- PROSPECTUS ON “SKILLS, TRAINING AND KNOWLEDGE TRANSFER FOR TRADITIONAL AND EMERGING HERITAGE PROFESSIONS” , identifică ca necesități stringente tocmai activitățile  principale propuse prin proiectul de față, și anume:

  1. Cartarea meseriilor tradiționale și emergente și a produselor derivate ale acestora.
  2. Cartarea școlilor de vară – promovarea pregătirii transdisciplinare prin învățarea meseriilor de către specialiștii care le utilizează în proiectele lor după principiul hands on training.

Echipa este formată din:

Coordonator proiect: arh. Eugen Vaida

Asistent de proiect: arh. Marina Gingirof

Coordonator echipe: arh. Veronica Vaida

Secretariat: Oana Bucea – OAR Transilvania

Colectori de date – online:

arh. Alexandra Mihailciuc

arh. Veronica Vaida

arh. Laura Zaharia

arh. Marina Gingirof

Ștefana Paul

arh. Tudor Irimescu

Colectori de date – teren:

arh. Adrian Bălteanu

arh. Alexandru Buzatu

arh. Dan Ivanov

arh. Dana Raicu

arh. Köllő Miklós

arh. Lucian Matei

arh. Marina Gingirof

arh. Silvia Demeter-Lowe

arh. Teodora Pop

arh. Vladimir Obradovici

Graphic Design: Adrian Vlăsceanu

Web Development: Cătălin Postelnicu – The Lab57