OAR se implică în inițiativa MDRAPFE de modificare a Regulamentului General de Urbanism

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

21.07.2017

UPDATE

________________________

Ordinul Arhitecților din România a fost reprezentat la dezbaterea publică de ieri, 20 iulie 2017 organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), cu privire la proiectul de modificare a H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, de domnul arh. Florin Medvedovici și dna. Adriana Iordache, consilier juridic.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții MDRAPFE au prezentat contextul elaborări modificărilor propuse, respectiv caracterul caduc al unora dintre prevederile actuale ale actului normativ, precum și prioritățile avute în vedere de minister în cadrul procesului de modificare și completare a acestuia. De asemenea, s-a precizat faptul că acest proces se limitează la schimbări punctuale, pe termen lung fiind avută în vedere reconceptualizarea generală a prevederilor în cauză, în cadrul procesului de codificare inițiat de minister.

Participanții la dezbatere au avut ocazia de a detalia amendamentele transmise și de a formula amendamente și observații suplimentare.

Amintim că proiectul de HG pentru modificarea si completarea HG nr. 525/1996 a fost lansat în consultare publică pe site-ul MDRAPFE în data de 23 Iunie 2017 și poate fi consultat aici: http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr.-525-1996-pentru-aprobarea-regulamentului-general-de-urbanism 

Persoanele interesate mai pot transmite amendamente până în data de marți 25 iulie a.c. (inclusiv)la următoarele adrese de email: anca.ginavar@mdrap.ro și iulia.matei@mdrap.ro.

03.07.2017

________________________

CĂTRE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI  FONDURILOR EUROPENE

În atenția: Domnului Secretar de Stat, Ciprian Lucian ROSCA

    Doamnei Director General, Diana ȚENEA

Spre știință: Doamnei Iulia MATEI, Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul

Având în vedere importanța deosebită a Regulamentului general de urbanism, atât pentru proiectant cât și pentru mediul construit din România, vă transmitem în cele ce urmează punctul de vedere al Ordinului Arhitecților din România (OAR) cu privire la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, lansat în consultare publică de MDRAPFE în data de 23.06.2017, precum și o serie de observații și amendamente punctuale.

Așa cum reiese din Art. 1 alin. (1) al Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, acest regulament reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului. Totuși în propunerea de modificare a prezentului regulament, se regăsesc o serie de cerințe specifice și neconforme cu realitatea urbană actuală. De asemenea, aceste cerințe impun un grad ridicat de uniformitate la nivelul întregii țări, neluând în calcul impactul diferențiat al factorilor economici, sociali, demografici, istorici și de identitate culturală asupra fiecărei regiuni/ localități. Considerăm că regulamentul trebuie să aibă un caracter de generalitate astfel încât să asigure flexibilitatea necesară și să poată fi aplicabil tuturor realităților din teritoriu, fie că este vorba de mediul rural sau urban, de zone mai dens sau mai puțin populate sau dezvoltate din punct de vedere economic. Amintim pe această cale că rolul principal al acestui regulament este acela de a asigura premisele unei dezvoltări durabile, evitând suprareglementarea.

De asemenea, cunoscând că ar putea exista și alte puncte de vedere, în temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă rugăm să organizați o dezbatere publică având ca temă acest proiect de H.G., în cadrul căreia să fie discutate propunerile noastre, cu participarea factorilor interesați și organizațiilor profesionale din domeniu.

Cu stimă,

Președinte,

arh. Șerban ȚIGĂNAȘ

Tabel comparativ Amendamente OAR