OAR solicită ANAP extinderea dialogului privind criteriile de atribuire a contractelor de achiziție publică

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

21.07.2017

________________________

În data de 4 iulie 2017,  Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a organizat la sediul său o sesiune de consultări cu privire la utilizarea unor factori de evaluare în cadrul criteriilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, care potrivit legii trebuie atribuite prin evaluarea celui mai bun raport calitate-preț sau a celui mai bun raport calitate-cost.

La această ședință au participat reprezentanţi ai: Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții (ARACO), Asociației Române a Inginerilor Consultanți (ARIC), Ordinului Arhitecților din România (OAR), Federației Patronatelor Societăților de Construcții (FPSC), Universității Tehnice de Construcții – București (UTCB), Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), ai Băncii Mondiale și ai Băncii Europene de Investiții. Din partea OAR au partcipat dna. arh. Ana Maria Zahariade, dna. arh. Daniela Calciu și dna. Adriana Iordache, consilier juridic. 

Amintim că potrivit Art. 187 alin. (8) din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va utiliza cel mai bun raport calitate-preţ /calitate-cost drept criteriu de atribuire în cazul:

  • anumitor categorii de contracte de achiziție publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat;
  • contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de lucrări sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, așa cum sunt definite în prezenta lege, și drumuri judeţene.

Consultarea a avut ca obiectiv dezbaterea relevanței/oportunității utilizării unor anumiți factori propuși de ANAP sau de alți participanți, pentru evaluarea componentei tehnice a ofertei, pentru atribuirea contractelor de execuție (FIDIC Roșu), respectiv a contractelor de proiectare și execuție (FIDIC Galben). Factorii de evaluare dezbătuți în cadrul întâlnirii au fost însă doar cei specifici achiziției de servicii de proiectare și / sau execuție aferente proiectelor de infrastructură rutieră.

Prin urmare, după cum se poate observa în punctul de vedere mai jos disponibil, OAR solicită extinderea dialogului și a consultărilor la procedurile de atribuire și criteriile de evaluare adecvate pentru atribuirea contractelor de servicii necesare dezvoltării altor tipuri de infrastructură, precum infrastructura de sănătate, de învățământ sau cea pentru cultură, sport și agrement.

Considerăm că este necesară o abordare diferențiată în funcție de tipul de intervenție avut în vedere și gradul de complexitate și propunem o diferențiere a procedurilor de atribuire între cazul lucrărilor unicat cu grad ridicat de complexitate, a lucrărilor unicat cu grad mediu de complexitate respectiv a lucrărilor care presupun un grad redus de creație și fără caracter de unicitate. 

În final propunem extinderea și continuarea dialogului și ne manifestăm în mod deschis interesul pentru a contribui alături de ANAP la îmbunătățirea modului de desfășurare a procedurilor de achiziții publice pentru servicii de proiectare.

Vă invităm pentru detalii să parcurgeți punctul de vedere disponibil mai jos.

Punct de Vedere OAR – Criterii Achizitii Publice