Ordinea de zi a Conferinței Naționale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

28.10.2017

București, Hotel Radisson Blu (Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas) 

 9.00  – 10.00    Primirea și înregistrarea delegaților, distribuirea materialelor conferinței.

10.00 – 10.10     Anunțarea numărului de delegați înregistrați la conferință și constatarea îndeplinirii condițiilor primei convocări. Prezentarea prezidiului, a comitetului de organizare și a secretariatului conferinței.

10.10 – 10.15    Propunerea și alegerea prin vot a Comisiei de numărare a voturilor.

10.15 – 10.20    Adoptarea Ordinii de zi a Conferinței Naționale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România

10.20 – 10.35.   Alocuțiuni de deschidere, președinte și invitați

10.35. – 11.15.   Raport de activitate al OAR pentru perioada iulie 2014 – octombrie 2017

11.15 – 11.35    Pauză

11.35 – 11.50    Prezentarea Centrului Teritorial de Competență Arad – Hunedoara – Timiș, proiect pilot 2017

11.50 – 12.20    Prezentarea propunerii de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România

12.20 – 12.45    Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.45 – 13.00    Adoptarea prin vot a propunerii de Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România

13.00 – 13.15    Prezentarea propunerii de modificare a Regulamentului Cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România

13.15 – 13.30    Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.30 – 13.35    Adoptarea prin vot a propunerii de modificare a Regulamentului Cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România

13.35 – 13.45    Prezentarea propunerii pentru Organizarea aparatului administrativ al Ordinului Arhitecților din România

13.45 – 13.55    Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.55 – 14.00    Adoptarea prin vot a propunerii de modificare a Organizării aparatului administrativ al Ordinului Arhitecților din România

14.00 – 15.00    Pauza de prânz

15.00 – 15.15    Anunțarea rezultatelor voturilor pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, a Regulamentului Cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România și a Organizării aparatului administrativ al Ordinului Arhitecților din România

15.15 – 16.00    Dezbatere asupra Dezvoltării Profesionale Continue pentru arhitecți

16.00 – 17.00    Priorități pentru dezvoltarea Ordinului Arhitecților din România

17.00 – 17.20    Pauză de cafea

17.20 – 18.00    Comunicarea cu membrii organizației și așteptările acestora

18.00 – 18.30    Concluzii finale și închiderea lucrărilor Conferinței Naționale Extraordinare 

Ordinul Arhitecților din România anunță cu bucurie faptul că partenerii media Arhitectura, Arhitext, Editura Ozalid, Igloo și Zeppelin vor fi prezenți la eveniment cu publicații și abonamente.