OUG 100/2016 – proiectul de lege privind aprobarea ordonanței transmis către plenul Camerei Deputaților cu raport de respingere

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputaților a discutat marți, 14 martie, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 şi a Legii nr.50/1991. La propunerea Secretarului de Stat care a reprezentat Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) la ședință, membrii comisiei au aprobat, cu un vot de 11-6, întocmirea unui raport de respingere. Această decizie a fost motivată de faptul că în intervalul de timp dintre depunerea proiectului de lege la Senat și până în prezent, au fost primite nenumărate amendamente referitoare nu doar la prevederile cuprinse în textul ordonanței dar și la textul celor două legi modificate. Astfel, reprezentantul MDRAPFE a susținut că prin continuarea procedurii legislative de aprobare a acestei ordonanțe, ar fi încălcate normele de tehnică legislativă, întrucât amendamentele aduse legii nr. 50/1991 ar schimba în proporție de peste 50% din textul legii.  Amintim pe această cale, că potrivit Constituției și legii nr. 24/2000, ordonanțele de urgenţă pot fi adoptate numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul având obligaţia de a motiva urgenţa în preambulul acestora, arătând elementele care impun recurgerea la această cale de reglementare. În situația de față, reprezentanții ministerului și majoritatea deputaților din cadrul comisiei au considerat că legea nr. 50/1991 necesită modificări mult mai ample decât cele punctuale și urgente care au fost generate de “situații extraordinare”.

Ordinul Arhitecților din România a fost reprezentat la lucrările comisiei de arh. Michaela Gafar, arh. Alexandra Stoica și de jur. Adriana Iordache. Împreună cu arhitecți șefi din cadrul primăriilor din București prezenți la ședință, reprezentanții OAR au susținut admiterea cu amendamente a proiectului de lege și continuarea procesului de optimizare a ordonanței, considerând că OUG nr. 100/2016 aduce o serie de modificări pozitive și necesare legislației din domeniu.

În cadrul comisiei s-a hotărât de asemenea, formarea unui grup de lucru, sub coordonarea MDRAPFE, având ca scop elaborarea unei inițiative legislative de modificare și actualizare a Legii nr. 50/1991, pornind de la numeroasele amendamente referitoare la proiectul de lege respins de comisie care fuseseră transmise comisiei și ministerului. Grupul de lucru va reuni membri ai comisiei parlamentare, reprezentanți ai ministerului și administrației publice locale precum și ai structurilor asociative, printre care și OAR. În cadrul grupului de lucru, OAR a propus ca și reprezentanți pe dna. arh. Michaela Gafar și pe dl. arh. Bogdan Bogoescu, care au participat și la elaborarea tezelor Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor.

În urma deciziei de marți, comisia urmează să elaboreze raportul de respingere iar proiectul de lege privind aprobarea ordonanței, redenumit în proiect de respingere, va fi apoi dezbătut și supus la vot în plenul Camerei Deputaților. În cazul în care Camera nu este de acord cu propunerea de respingere a ordonanței, deputații pot trimite proiectul spre reexaminare comisiei sesizate în fond.

Reamintim că OUG 100/2016 este în vigoare de la data publicării sale în Monitorul Oficial. În cazul adoptării proiectului de lege de respingere a sa de către camera decizională a Parlamentului, acesta va reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței.

  • INIȚIATOR Guvern
  • STADIU respins
  • DATA PUBLICĂRII 16.03.2017
  • CORELĂRI