OUG 69/2020: Acordarea de bonificații, facilități fiscale și anularea unor obligații accesorii

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

21 mai 2020

Ținând cont de contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă contribuabilii, atât persoane fizice, cât și juridice, pe care criza SARS-CoV-2 i-a afectat direct sau indirect, și analizând impactul pe care l-a avut anularea obligațiilor accesorii prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, Guvernul a aprobat prin OUG 69/2020 o serie de facilități propuse de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la dobânzile, penalitățile și alte accesorii aferente unor obligații bugetare ale contribuabililor.

Prevederile acestei OUG de amnistie fiscală se adresează atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, inclusiv persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale.

Așadar, toate formele de exercitare a profesiei de arhitect vor putea beneficia de următoarele prevederi:

ACORDAREA DE BONIFICAȚII PENTRU PERSOANELE FIZICE

1. Se amână termenul de depunere a declarației unice pentru 2019 până la data de 30 iunie 2020.

2. Se acordă bonificații de 5% pentru impozitul pe venit, CAS și CASS dacă declarația unică se depune electronic, până la data de 30 iunie 2020. Dacă aceste obligații se plătesc în termenul de declarare (prin plată sau prin compensare) și declarația unică este depusă electronic (adică beneficiază de bonificație de 5%) se mai aplică încă o bonificație de 5% pentru cele trei taxe. Bonificația se determină direct de către contribuabil și se evidențiază distinct în declarația unică. Contribuabilii care au depus declarația unică fără calculul bonificației, pot depune declarație rectificativă. Pentru sumele achitate în plus, se poate cere compensarea sau restituirea acestora.

Informații complete în acest ARTICOL.

3. Începând cu anul 2021 se acordă bonificații de 10% pentru impozitul pe venit, CAS și CASS. Urmează clarificări ulterioare. 

FACILITĂȚI FISCALE

1. Se acordă scutirea de CAS, CASS și CAM pentru sumele acordate de către angajator din fondul de salarii sub formă de premii/stimulente, în contextul COVID, către angajații care desfășoară activități care presupun contactul direct cu cetățenii și sunt supuși riscului de infectare.

2. Se acordă facilități la plata impozitului anual pe clădiri pe durata situației de urgență. Consiliile locale pot adopta hotărâri pentru reducerea impozitului pe clădiri cu 50% pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice sau juridice, folosite pentru activități economice, dacă utilizatorii au fost obligați să întrerupă total sau parțial activitatea pe perioada stării de urgență. Sunt detaliate mai multe criterii de acordare.

3. Se acordă facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare.  

ANULAREA UNOR OBLIGAȚII ACCESORII

1. Se anulează obligațiile accesorii (dobânzi și penalități) pentru următoarele situații:

  • Obligațiile bugetare scadente la 31 martie 2020;
  • Obligațiile bugetare scadente pe perioada situației de urgență;
  • Obligațiile bugetare stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020;
  • Obligațiile bugetare supuse eșalonării la plată până la data de 15 decembrie 2020.

Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

  • Obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
  • Obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

2. Anularea obligațiilor accesorii se realizează pe baza cererii depuse de contribuabil până la data de 15 decembrie 2020.

3. Anularea obligațiilor accesorii pentru obligațiile restante datorate bugetelor locale, altor instituții sau autorități publice. 

Atenție! Acest capitol prezintă mai multe detalii și condiționări și necesită o analiză specifică fiecărui caz în parte. 

ÎNSCRIEREA ÎN SCOPURI DE TVA

Analiza de risc pentru înscrierea în scopuri de TVA se realizează ulterior înscrierii. Vechea prevedere interzicea înscrierea în scopuri de TVA a contribuabililor care prezintă risc fiscal ridicat. 

                                                                                                                                                          ***

Mulțumim Valentinei Saygo, expert contabil și consultant fiscal, pentru informațiile furnizate, care au stat la baza redactării acestui articol.