OUG 70/2020: Prelungirea unor măsuri de protecție socială și alte măsuri fiscale

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

21 mai 2020

Ordonanța de urgență 70/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020, reglementează unele măsuri începând cu data de 15 mai, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Prevederile Ordonanței de urgență 70/2020 de care beneficiază toate formele de exercitare a profesiei de arhitect sunt următoarele:

Prelungirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

  • Se prelungește șomajul tehnic pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență (15 mai 2020) și 31 mai 2020. 
  • Se prelungește acordarea indemizatiilor de ajutor social  până la data de 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după această dată.
  • Indemizatiile de mai sus nu sunt supuse executării silite prin poprire, indiferent de bugetul din care se suportă.
  • Indemnizațiile de concediu pentru părinți conform Legii 19/2020 se prelungesc până la finalizarea anului școlar 2019 – 2020.
  • Reglementări specifice pentru programele de formare profesională a adulților, care se pot desfășura în sistem online pentru o perioadă de 30 zile de la încetarea stării de urgență.
  • Angajatorii din sistemul public și privat cu un număr mai mare de 50 salariați, au obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât decalajul de începere a programului de lucru să fie într-un interval de trei ore. Programul de muncă individualizat și modul de repartizare pe zile se stabilesc în actul adițional la contractual individual de muncă.

Măsuri în domeniul sănătății, în scopul de a preveni îmbolnăvirea populației

Serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

Consultațiile medicale pot fi acordate și de la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare.

Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente

Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată durata stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acesteia.

Măsuri în domeniul fiscal-bugetar: suspendarea rambursării ratelor

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor bancare, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format fizic sau prin poștă electronică, până cel târziu 15 iunie 2020.

Prin certificatul pentru situații de urgență necesar pentru amânarea ratelor, se prelungește perioada de referință pentru care veniturile sau încasările s-au diminuat cu minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020.

Măsuri în domeniul economic

Se prelungește termenul de eliberare a certificatelor pentru situații de urgență până la data de 15 iunie 2020.

Pe perioada stării de alertă, operatorii de utilități nu pot opri furnizarea serviciilor de utilități respective și se amână debranșările /deconectările pană la încetarea stării de alertă.

                                                                                                                                                           ***

Mulțumim Valentinei Saygo, expert contabil și consultant fiscal, pentru informațiile furnizate, care au stat la baza redactării acestui articol.