OUG nr. 32 / 2020: toate formele de exercitare a profesiei de arhitect sunt protejate prin ajutorul de stat!

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

31 martie 2020

Iată, punctual, cele mai importante modificări aduse de O.U.G. nr. 32/2020, publicată în Monitorul Oficial în data de 30.03.2020, față de ordonanța anterioară.         

Îi mulțumim Valentinei Saygo, expert contabil și consultant fiscal, pentru sprijinul acordat în elaborarea acestui articol și vă anunțăm că pregătim, pentru săptămâna viitoare, un nou webinar în care o avem invitată.

O.U.G. nr. 32/2020 stabilește ajutorul de stat pentru „Alți profesioniști”

Potrivit Noului Cod civil, sunt considerați „profesioniști” toți cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ.

Așadar, toate formele de exercitare a profesiei de arhitect vor putea beneficia de următoarele prevederi:

 • o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut (salariul mediu brut pe economie – 5.400 lei x 75% = 4.000 lei brut) prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr.6/2020;
 • indemnizația este supusă impozitării, urmând a fi detaliate informațiile referitoare la calculul, declararea și plata obligațiilor fiscale, prin ordin comun de la Ministrul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice;
 • plata indemnizației se realizează de la bugetul de stat, în contul beneficiarului;
 • cererea se depune prin poșta electronică, însoțită de o copie a actului de identitate și declarație pe propria răspundere către agențiile de plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București;
 • termenul de depunere a cererii este 10 a lunii curente pentru luna anterioară;
 • termenul de plată este de cel mult 10 zile de la primirea cererii.

Extinderea categoriei de angajatori care pot obține șomajul tehnic

În condițiile noilor reglementări, toți angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau parțial, ca urmare a efectelor epidemiei SARS-CoV-2, pot beneficia, pe perioada stării de urgență, în baza unei declarații pe propria răspundere, de indemnizația de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariați, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Astfel, sunt eliminate condiționările de indicatori financiari, precum și cele referitoare la limitarea în funcție de numărul de salariați.

Care sunt documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic?

 • o cerere din partea angajatorului, care se va depune electronic la agențiile de șomaj;
 • o listă cu angajații trimiși în șomaj tehnic, care va include și salariile lor de bază brute;
 • o declarație pe propria răspundere, semnată și asumată de către reprezentantul legal . Modelul declarației va fi stabilit prin ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale.

Care este termenul de depunere a documentelor la AJOFM de către angajatori?

 • pentru 16 – 31 martie: începând cu 1 aprilie;
 • pentru 1 – 16 aprilie: începând cu 1 mai.

Așadar, în funcție de momentul la care au fost suspendate contractele individuale de muncă, indemnizația se va acorda după cum urmează:

 • pentru contractele individuale de muncă suspendate în luna martie, după instituirea de urgență, indemnizația va fi calculată și acordată pentru numărul de zile aferente lunii martie, calculate de la data instituirii stării de urgență – 16 martie;
 • pentru contractele individuale de muncă care au fost suspendate anterior instituirii stării de urgență, acordarea indemnizației pe luna martie se va face parțial, doar pentru numărul de zile calculate de la data instituirii stării de urgență.

Cum se va acorda șomajul tehnic?

 1. angajatorul va solicita suma brută;
 2. indemnizația va fi supusă impozitării pentru impozitul pe venit, CAS si CASS și se va face de către angajator din indemnizațiile încasate. Nu se va datora contribuție asiguratorie pentru muncă;
 3. plata sumei din bugetul asigurărilor de șomaj se va face în baza cererii depuse, în cel mult 15 zile de la data depunerii cererii;
 4. angajatorul va plăti indemnizația către salariat în termen de 3 zile lucrătoare de la încasarea acesteia.

Eliminarea obligației obținerii și prezentării de către angajatori a certificatului pentru situații de urgență (CSU)

În plus, un beneficiar de ajutor de șomaj tehnic care are mai multe contracte suspendate va putea opta pentru cel mai avantajos pentru a primi indemnizația de la stat. În schimb, nu vor primi șomaj tehnic de la stat cei care mai au cel puțin un contract în funcțiune (nesuspendat).

De asemenea, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020, beneficiază din bugetul de stat de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6 / 2020, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăti și Inspecție Socială.