Parcursul de formare al unui arhitect în politicile UIA

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

sursă foto colaj: LARIX STUDIO: Reconstrucție joagăr, Suseni

31.01.2017

___________________________________

UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice este un acord internațional pe tema standardelor profesionale în arhitectură elaborat de Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA). Cea mai recentă formă a acestui acord a fost agreată de comunitatea internațională în 2014 la cea de-a 26-a Adunare Generală UIA ce a avut loc la Durban, Africa de Sud.

Ordinul Arhitecților din România, prin calitatea sa de organizație profesională ce reprezintă arhitecții, a aderat la aceste deziderate și standarde internaționale și le promovează ca principii de bază în formarea și activitatea arhitecților.

Am extras aspectele legate de formarea profesională a arhitectului după cum sunt acestea definite în acordul UIA.

Practicarea profesiei de arhitect presupune oferirea de servicii profesionale privind planificarea urbană, proiectarea, construirea, extinderea, conservarea, restaurarea sau modificarea unei clădiri sau a unui grup de clădiri. Aceste servicii profesionale includ (fără a se limita la acestea) proiectarea și planificarea urbană, urbanism, dezvoltarea de studii/analize preliminare, proiecte, machete, ilustrații, specificații și documentații tehnice, coordonarea documentațiilor tehnice pregătite de diverși colaboratori (ingineri, urbaniști peisagiști și alți colaboratori de specialitate) după cum este mai potrivit și fără limitări, partea economică a procesului de construcție, administrarea și coordonarea de contracte, monitorizarea construcției (numită în anumite cazuri supraveghere de șantier) și managementul de proiect.

(…)

Arhitectul

Definiție:

Definirea arhitectului este în general o prerogativă legislativă dar acesta poate fi definit și după cum urmează ca o persoană calificată academic și profesional și în general înregistrată/certificată să practice profesia de arhitect în jurisdicția în care își desfășoară activitatea. Arhitectul este responsabil pentru susținerea dezvoltării corecte și sustenabile, bunăstarea, exprimarea culturii specifice habitatului unei societăți în ceea ce privește aspectele spațiale, formale și contextul istoric.

(…)

Cerințele fundamentale

Definiție:

Cerințele fundamentale pentru înregistrarea/certificarea unui arhitect, așa cum au fost definite mai sus, sunt cunoștințele, aptitudinile și abilitățile enumerate mai jos ce trebuie să fie asumate prin educație recunoscută/acreditată și experiență practică precum și prin cunoștințe, abilități și experiență astfel încât acesta să fie considerat calificat profesional pentru a practica arhitectura.

(…)

Educația

Definiție:

Educația de arhitectură trebuie să garanteze faptul că toți absolvenții dețin cunoștințe și abilități în proiectarea de arhitectură, incluzând sisteme și cerințe tehnice dar și aspecte privind sănătatea, siguranța în exploatare și eficiența energetică; că înțeleg importanța contextului cultural, intelectual, istoric, social, economic și de mediu al arhitecturii; că înțeleg și își asumă rolul și responsabilitățile arhitectului în societate, aspecte care depind de a avea o minte creativă, cultivată și analitică.

(…)

Acreditare / Validare / Recunoaștere

Definiție:

Acest proces stabilește dacă un program educațional se află la standardele recunoscute de calitate. Scopul este de a asigura menținerea și îmbunătățirea unor fundamente educaționale acceptabile.

(…)

Experiența practică / Stagiul / Internship-ul

Definiție:

Experiența practică / Stagiul / Internship-ul se referă la o activitate direcționată și structurată în practica de arhitectură atât în cadrul educației de arhitectură cât și/sau ulterior obținerii diplomei profesionale dar anterior înregistrării / certificării.

Fundamentare:

Pentru a-și completa pregătirea academică, pentru binele public, arhitecții care aplică pentru înregistrare / certificare (n.ed. obținerea dreptului de semnătură) trebuie să integreze în pregătirea lor și pregătirea practică, de lucru.

Politică UIA:

Absolvenții de studii de arhitectură trebuie să completeze minim 2 ani (preferabil 3) de practică profesională recunoscută / stagiu / internship anterior înregistrării / certificării (n.ed. obținerii dreptului de semnătură), prin practică în domeniul arhitecturii, cu flexibilitate pentru echivalări.

Demonstrarea Cunoștințelor și Abilităților Profesionale

Definiție:

Fiecare candidat pentru înregistrare / certificare (n.ed. obținerii dreptului de semnătură) trebuie să demonstreze autorității naționale competente (n.ed. în cazul României, Ordinul Arhitecților din România) un nivel acceptabil de cunoștințe profesionale și aptitudini în domeniul arhitecturii.

Fundamentare:

Publicul poate fi sigur de cunoștințele și abilitățile unui arhitect numai după ce acesta a parcurs atât etapa ce presupune educația de profil cât și cea a practicii profesionale / stagiului / internship-ului și a demonstrat însușirea unor cunoștințe și abilități minimale în practicarea comprehensivă a arhitecturii. Aceste calificări trebuie să fie demonstrate prin examinare și/sau alt tip de dovadă.

Politică UIA:

Cunoștințele și abilitățile unui arhitect trebuie să fie demonstrate. Dovezile trebuie să includă completarea minimală a cel puțin unei examinări la sfârșitul practicii profesionale / stagiului / internship-ului. Componentele necesare privind cunoștințele profesionale și abilitățile care nu fac obiectul unei examinări trebuie să fie demonstrate în alt mod. Acestea includ subiecte precum administrarea unei afaceri și cerințe legale relevante.

Înregistrare / Certificare

Definiție:

Înregistrarea / Certificarea (n.ed. obținerea dreptului de semnătură) reprezintă recunoașterea legală oficială a calificării unei persoane care îi permite să practice meseria de arhitect, alături de reglementări care împiedică persoanele necalificate să îndeplinească anumite funcții.

Fundamentare:

Dat fiind faptul că interesul public cere un mediu construit de calitate, sustenabil precum și pericolele și consecințele asociate dezvoltării nepotrivite a acestui mediu, este important ca serviciile de arhitectură să fie oferite de profesioniști calificați corespunzător pentru a oferi o protecție corespunzătoare publicului larg.   

Pentru consultarea acordului UIA în forma sa integrală, puteți descărca documentul la link-ul de mai jos:

UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice

Pentru mai multe documente și publicații internaționale privind profesia vă invităm să parcurgeți secțiunea Exercitarea Profesiei – Studii și Documente Europene și Internaționale.

În următoarea perioadă vom reveni cu extrase traduse din Acordul UIA într-o campanie de promovare a principiilor și standardelor de calitate și profesionalism în arhitectură. În aceeași direcție, invităm membrii să acceseze și secțiunea Bună Practică de pe site-ul OAR unde am publicat o serie de proiecte, exemple de bune practici în proiectarea de arhitectură.