Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a Arhitecților

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

05.09.2017 

_______________________________________________________________ 

Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă a Arhitecților este începând de astăzi, 06 septembrie 2017, disponibil pe site-ul OAR. 

Prezentul plan reprezintă strategia Ordinului Arhitecților din România privind dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi, prin actualizarea permanentă a cunoștințelor și abilităților în acord cu evoluția tehnologică si legislativă a domeniului, precum și a gestionării practicii în profesie.

Strategia de dezvoltare profesională continuă a membrilor OAR se bazează pe o activitate structurată și organizată, desfășurată de membrii organizației în cadrul unui program strategic, cu acoperire uniformă la nivel național, care asigură dezvoltarea competențelor profesionale existente și dobândirea de noi competențe.

Scopul final al activității de dezvoltare continuă îl reprezintă creșterea calității arhitecturii, prin practicarea responsabilă, competentă și calificată a profesiei.

La nivel european, în acord cu îndrumările Consiliului Arhitecților din Europa (ACE), dezvoltarea profesională continuă a arhitecților este considerată a fi de interes public și profesional, fiind relevantă pentru practica pe termen mediu și lung a arhitecturii.

Pe lângă alinierea la tendințele europene în domeniu,  Planul național pentru dezvoltarea profesională continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din România a fost elaborat pentru a pune în aplicare următoarele prevederi:

  • art. 22 lit. (a), (b) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările aduse de Directiva 2013/55/UE din 20 noiembrie 2013,
  • art. 21 lit. (d) din Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect – republicată,
  • prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România privind perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor OAR.

Puteți consulta documentul propus și transmite puncte de vedere până la data de 17 septembrie 2017.

Detalii la link-ul de mai jos:

Transparență Decizională 06.09.2017 Planul Național pentru Dezvoltare Profesională Continuă